Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Lyt til den store Lærer

 KAPITEL 33

Jesus kan beskytte os

Jesus kan beskytte os

Hvad tror du Jesus er nu — en mægtig konge eller en hjælpeløs baby?

DA JESUS voksede op og hørte om hvordan han var blevet beskyttet som lille, tror du da ikke at han sagde tak til Jehova i en bøn til ham? — Hvad tror du at han sagde til Maria og Josef da han hørte at de havde reddet ham ved at rejse helt ned til Ægypten med ham? —

Nu er Jesus ikke et lille barn mere. Han bor heller ikke her på jorden længere. Men har du lagt mærke til at nogle mennesker stadig taler om Jesus som om han var et lille barn i en krybbe? — Det kan man se ved juletid, hvor der er billeder af Jesus som baby masser af steder.

Tror du på at Jesus lever, selv om han ikke er her på jorden længere? — Han er blevet oprejst fra de døde, og nu er han en stærk og mægtig konge i himmelen. Hvad tror du han kan gøre for at beskytte dem der tjener ham? — Dengang han levede på jorden, viste han at han godt kunne beskytte dem der holdt af ham. Nu skal du høre hvordan han gjorde det en dag hvor han var ude at sejle med sine disciple.

 Det er sidst på eftermiddagen. Jesus har undervist hele dagen ved bredden af Galilæas Sø, en sø der er omkring 20 kilometer lang og 12 kilometer bred. Nu siger han til sine disciple: „Lad os tage over til den anden side af søen.“ De går så om bord i en båd og sætter kurs mod den anden bred. Jesus er meget træt, så han går om i bagenden af båden og lægger sig til at sove på en pude.

Hvad siger Jesus til stormen og bølgerne?

Disciplene holder sig vågne for at styre båden. Det går godt i et stykke tid, men så blæser det pludselig op. Stormen bliver værre og værre, og bølgerne bliver højere og højere. Vandet slår ind over båden, og den bliver mere og mere fyldt med vand.

Disciplene er meget bange for at båden vil synke. Men Jesus er ikke bange. Han ligger stadig og sover. Til sidst vækker disciplene ham og siger: ’Lærer, Lærer, red os. Vi er ved at gå under!’ Så rejser Jesus sig op og taler til stormen og bølgerne: „Ti! Vær stille!“ siger han.

Straks lægger stormen sig, og søen bliver helt stille.  Disciplene er forbløffede. Aldrig har de set noget lignende. De begynder at sige til hinanden: ’Hvem er det menneske? Han giver ordrer til vindene og vandet, og de adlyder ham!’ — Lukas 8:22-25; Markus 4:35-41.

Vi ved godt at Jesus ikke var noget almindeligt menneske, ikke? — Ved du hvor han havde sin store kraft fra? — Disciplene havde ikke behøvet at være bange når Jesus var hos dem. Han kunne gøre fantastiske ting som ingen andre mennesker kunne gøre. Jeg vil fortælle dig om noget andet han gjorde ude på søen en dag hvor det også var stormvejr.

Det sker en dag noget senere. Det er blevet aften, og Jesus siger til sine disciple at de skal gå om bord i en båd og sejle i forvejen over til den anden side af søen. Så går Jesus op på et bjerg for at være alene. Her er der fred, og han kan bede til sin Far, Jehova Gud.

 Disciplene går så om bord i båden og begynder at sejle tværs over søen. Men nu blæser det igen op. Det stormer mere og mere. Og nu er det blevet nat. Disciplene tager sejlet ned og begynder at ro. Men de kan ikke komme ret langt, for de har vinden imod sig. Båden ruller i de høje bølger, og vandet står ind over dem. Hvor meget de end prøver at nå ind til land, vil det ikke lykkes for dem.

Jesus er stadig alene oppe på bjerget. Det har han været i lang tid. Men nu ser han at disciplene er i nød ude på den oprørte sø. Han går ned fra bjerget og hen til bredden af søen. Jesus vil gerne hjælpe sine disciple, og nu går han ud til dem, lige hen over bølgerne på søen!

Hvad tror du der ville ske hvis du prøvede at gå på vandet? — Du ville synke i, og måske ville du drukne. Men sådan er det ikke med Jesus. Han har særlige evner. Der er temmelig lang vej ud til båden, så det er ved at blive morgen da disciplene får øje på Jesus der kommer gående ud til dem på vandet. De tror ikke deres egne øjne. De bliver helt bange og råber af angst. Men Jesus taler til dem: „Fat mod,“ siger han, „det er mig; vær ikke bange.“

Hvorfor gjorde Jesus mirakler?

I samme øjeblik Jesus stiger op i deres båd, lægger stormen sig. Disciplene bliver igen forbløffede. De falder ned foran Jesus og siger: „Du er virkelig Guds søn.“ — Mattæus 14:22-33; Johannes 6:16-21.

Ville det ikke have været fantastisk at leve dengang og se Jesus gøre sådan nogle ting? — Ved du hvorfor Jesus gjorde den slags mirakler? — Det var fordi han elskede sine disciple og gerne ville hjælpe dem. Men det var også fordi han gerne ville vise at han havde stor magt, og at han ville bruge sin magt når han blev hersker i Guds rige.

Hvordan beskytter Jesus sine tjenere i dag?

 Også i dag bruger Jesus sin magt til at hjælpe sine tjenere når Satan prøver at forhindre dem i at fortælle andre om Guds rige. Men han bruger den ikke til at forhindre at hans tjenere bliver syge, eller til at helbrede dem når de er syge. Selv alle Jesu apostle døde. Johannes’ bror, Jakob, blev slået ihjel, og Johannes selv blev sat i fængsel. — Apostelgerninger 12:2; Åbenbaringen 1:9.

Det er det samme i dag. Uanset om folk tjener Jehova eller ej, kan de alle sammen blive syge og dø. Men snart vil Jesus som konge i Guds rige sørge for at det bliver helt anderledes. Til den tid vil ingen længere behøve at være bange, for Jesus vil bruge sin magt til gavn for alle som adlyder ham. — Esajas 9:6, 7.

Andre skriftsteder som fortæller om den store magt Jesus har, den magt han vil bruge som hersker i Guds rige: Daniel 7:13, 14, Mattæus 28:18, Efeserne 1:20-22.