Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Lyt til den store Lærer

 KAPITEL 26

Hvorfor er det svært at gøre det rigtige?

Hvorfor er det svært at gøre det rigtige?

HVEM var glad dengang Saulus gjorde det der var forkert? — Det var Satan Djævelen. Men jødernes religiøse ledere var også glade. Da Saulus så blev en discipel af den store Lærer og blev kendt som Paulus, begyndte de religiøse ledere at hade ham. Ja, det kan somme tider være svært for disciple af Jesus at gøre det rigtige.

Hvad kom Paulus ud for fordi han gjorde det rigtige?

En ypperstepræst der hed Ananias, gav engang ordre til at man skulle slå Paulus i ansigtet. Ananias prøvede endda at få Paulus sat i fængsel. Paulus fik meget modgang da han blev en discipel af Jesus. Engang blev han pryglet af onde mennesker, der også prøvede at slå ham ihjel med store sten. — Apostelgerninger 23:1, 2; 2 Korinther 11:24, 25.

Mange vil prøve at få os til at gøre noget som Gud ikke synes om. Spørgsmålet er så: Hvor højt elsker du det gode? Elsker du det  så meget at du vil blive ved med at gøre det, selv om andre vil hade dig for det? Der skal mod til at holde fast ved det gode, ikke? —

Det kan være at du tænker: ’Jamen, hvorfor vil nogen hade mig når jeg gør noget godt? De skulle da være glade!’ Ja, det skulle man tro. Folk blev også tit glade for Jesus når han gjorde godt. Engang kom alle folk fra en hel by hen og samlede sig uden for døren til det hus han var i. De kom fordi Jesus havde helbredt mange syge. — Markus 1:33.

Men somme tider sagde Jesus noget som folk ikke kunne lide at høre. Han lærte altid folk det der var godt og rigtigt, men nogle  hadede ham fordi han sagde sandheden. Sådan gik det en dag i Nazaret, den by han var vokset op i. Jesus gik ind i synagogen, den sal hvor jøderne mødtes for at tilbede Gud.

Der holdt han et godt foredrag ud fra Skrifterne. I begyndelsen syntes folk godt om det. De var imponerede over at han var så dygtig. Og tænk, det var den unge mand som var vokset op i deres egen by!

Men så sagde Jesus noget de ikke brød sig om. Han talte om at Gud havde vist særlig venlighed mod nogle mennesker som ikke var jøder. Da folk i synagogen hørte det, blev de vrede. Hvorfor det? — De blev vrede fordi de mente at de var bedre end alle andre og troede at det kun var dem Gud ville være særlig venlig imod. De begyndte ligefrem at hade Jesus for det han sagde. Ved du hvad de så prøvede at gøre? —

Bibelen siger: ’De greb Jesus og drev ham ud af byen. De førte ham hen til randen af et bjerg for at styrte ham ned så han ville blive dræbt. Men Jesus slap væk fra dem.’ — Lukas 4:16-30.

Hvorfor prøver de at slå Jesus ihjel?

Hvis det var sket for dig, var du så nogen sinde kommet tilbage til de mennesker for at tale om Gud? — Man skulle være meget modig for at gøre det, ikke? — Men et års tid senere tog Jesus tilbage til Nazaret. Bibelen fortæller: ’Han begyndte at undervise dem i deres synagoge.’ Jesus holdt altså ikke op med at forkynde sandheden af frygt for mennesker der ikke havde kærlighed til Gud. — Mattæus 13:54.

En anden gang, det var på en sabbatsdag, var Jesus et sted hvor der var en mand hvis hånd var vissen, det vil sige helt livløs eller lam. Jesus havde magt til at helbrede manden, men nogle af dem der så at han gjorde det, prøvede at finde noget at kritisere Jesus for. Hvad gjorde den store Lærer nu? — Først spurgte han dem:  ’Hvis I havde et får der faldt ned i et stort hul på en sabbatsdag, ville I så hjælpe det op?’

Ja, det ville de, også på en sabbatsdag, hvor de ellers ikke måtte lave noget arbejde. Så sagde Jesus videre: ’Det er endnu bedre at hjælpe et menneske på en sabbat, for et menneske er mere værd end et får!’ Selvfølgelig skulle Jesus da hjælpe denne mand og helbrede ham!

Nu sagde Jesus at manden skulle række sin hånd frem, og da han gjorde det, blev den helbredt med det samme. Manden blev lykkelig! Men hvad med dem der stod og så det? Blev de også glade? — Nej, de hadede Jesus endnu mere end før. Nu gik de deres vej for at aftale hvordan de kunne slå ham ihjel! — Mattæus 12:9-14.

Sådan er det også i dag. Lige meget hvad vi gør, kan vi ikke gøre alle glade. Vi må beslutte os for hvem vi helst vil gøre glade. Hvis det er Jehova Gud og hans søn, Jesus Kristus, så må vi altid gøre det de lærer os at gøre. Men hvem vil så hade os? Hvem vil gøre det svært for os at følge det der er rigtigt? —

Det vil Satan Djævelen. Men er der også andre? — De som Djævelen har narret til at tro noget forkert, vil også hade os. Jesus sagde til de religiøse ledere som levede dengang: ’I er fra jeres far Djævelen, og I vil gerne gøre hvad jeres far ønsker.’ — Johannes 8:44.

Der er mange mennesker som Djævelen godt kan lide. Jesus omtaler dem som „verden“. Hvad tror du det er for en „verden“ Jesus tænker på? — Lad os slå op og se Johannesevangeliet, kapitel 15, vers 19. Her siger Jesus: „Hvis I var en del af verden, ville verden holde af sit eget. Men fordi I ikke er en del af verden, men jeg har valgt jer ud af verden, derfor hader verden jer.“

 Den verden som hader Jesu disciple, består af alle dem som ikke følger Jesu lære. Hvorfor hader verden Jesu disciple? — Tænk engang over det. Hvem er hersker over verden? — Bibelen siger: „Hele verden ligger i den ondes magt.“ Den onde, det er Satan Djævelen. — 1 Johannes 5:19.

Kan du nu se hvorfor det er så svært at gøre det der er rigtigt? — Det er Satan og hans verden der gør det svært for os. Men der er faktisk en grund til. Kan du komme i tanker om den? — I kapitel 23 her i bogen lærte vi at alle er født med synd. Bliver det ikke dejligt når synden er væk, og når Satan og hans verden også er væk? —

Når denne verden forsvinder, hvad vil der så ske med dem der gerne vil gøre det rigtige?

Bibelen lover os at „verden forsvinder“. Det betyder at alle de som ikke er disciple af den store Lærer, en dag vil være borte. De vil ikke få lov til at leve evigt. Men hvem vil få evigt liv? — Bibelen siger videre: „Den der gør Guds vilje forbliver for evigt.“ (1 Johannes 2:17) Ja, kun de der gør det der er rigtigt, altså de der „gør Guds vilje“, kommer til at leve evigt i Guds nye verden. Derfor vil vi gerne blive ved med at gøre det der er rigtigt, selv om det kan være svært, ikke? —

Lad os nu sammen læse nogle skriftsteder der viser hvorfor det ikke altid er let at gøre det rigtige: Mattæus 7:13, 14, Lukas 13:23, 24, Apostelgerninger 14:21, 22.