Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 1

Hvorfor er Jesus „den store Lærer“?

Hvorfor er Jesus „den store Lærer“?

ENGANG for over to tusind år siden blev der født en lille dreng som var anderledes end alle andre børn. Han voksede op og blev et helt usædvanligt menneske, ja, det bedste menneske der nogen sinde har levet. Det var længe før der var flyvemaskiner og biler, og der var hverken fjernsyn, computere eller internet dengang.

Drengen fik navnet Jesus. Han blev det klogeste af alle mennesker, og han blev også bedre end nogen andre til at lære fra sig. Selv de mest indviklede ting kunne han forklare sådan at de blev nemme at forstå.

Overalt hvor Jesus kom, lærte han folk noget. Han underviste når han gik på en strand eller sejlede i en båd. Han underviste når han var på besøg hos nogen eller fulgtes med nogen på en rejse. Han havde selvfølgelig ingen bil, og der var hverken tog eller bus dengang. Når han rejste, var det til fods, og så underviste han folk undervejs.

Der er mange ting vi kan lære af andre mennesker. Men alt det der er vigtigst, kan vi lære af Jesus — ham vi kalder „den store Lærer“. Og det han lærte os, finder vi i Bibelen. Når vi lytter til hvad der står i Bibelen, er det lige som om vi hører Jesus tale til os.

Hvorfor var Jesus sådan en stor lærer? Det var blandt andet fordi han selv havde haft en god lærer. Og han forstod hvor vigtigt det er at lytte. Hvem var det han lyttede til? Hvem var hans lærer? — Det var hans Far. Og det er Gud selv der er hans Far.

 Før Jesus kom herned til jorden, havde han levet hos Gud i himmelen. Det er der ingen andre mennesker der har gjort, så derfor var Jesus helt anderledes end andre. I himmelen havde Jesus været en god søn som havde lyttet til sin Far. Derfor kunne han lære folk det han selv havde lært af Gud. Når du lytter til din far og mor, så efterligner du Jesus.

En anden grund til at Jesus var sådan en god lærer, var at han godt kunne lide andre mennesker. Han ville gerne hjælpe folk til at lære Gud at kende. Jesus holdt af voksne, men også af børn. Og børn elskede at være sammen med ham, for han talte med dem, og han lyttede til dem.

Hvorfor kunne børn godt lide at være sammen med Jesus?

En dag kom nogle forældre hen til Jesus med deres små børn. Hans venner mente at den store Lærer havde alt for travlt til at snakke med sådan nogle små børn. „Gå væk,“ sagde de til børnene. Men hvad sagde Jesus? — Han sagde: „Lad de små børn komme hen til mig; søg ikke at hindre dem.“ Jesus ville gerne  have at børnene kom hen til ham. Selv om han var meget klog og meget betydningsfuld, gav han sig tid til at undervise børn. — Markus 10:13, 14.

Ved du hvorfor Jesus underviste børn og lyttede til dem? Blandt andet fordi han vidste det ville gøre dem glade at høre om Gud, hans himmelske Far. Hvordan kan du gøre andre glade? — Det kan du ved at fortælle dem noget af det du har lært om Gud.

Engang brugte Jesus et lille barn til at lære sine venner noget vigtigt. Han stillede barnet midt inde imellem sine disciple, det vil sige hans elever. Så sagde Jesus til disse voksne mænd at de skulle forandre sig og blive ligesom det lille barn!

Hvad kan store børn, og voksne, lære af små børn?

Hvad kan Jesus have ment med det? Kan en stor, voksen mand blive ligesom et barn? Eller kan et stort barn blive ligesom et lille barn? — Jo, forstår du, et lille barn ved ikke nær så meget som en der er ældre, men det vil gerne lære noget. Det Jesus sagde til sine disciple, var altså at de skulle være lige så ydmyge og have lige så meget lyst til at lære som små børn. Ja, vi kan alle sammen lære noget af andre. Og vi må alle sammen forstå at det vi kan lære af Jesus, er meget vigtigere end noget vi selv kan finde på. — Mattæus 18:1-5.

Endnu en grund til at Jesus var sådan en stor lærer, var at han talte på en måde der var spændende at lytte til. Han kunne forklare alting ganske enkelt. Når han ville hjælpe folk til at forstå noget om  Gud, gjorde han det ved at tale om fugle og blomster og mange andre ting som folk var godt kendt med.

En dag mens Jesus gik på en bjergskråning, kom der en masse mennesker hen til ham. Så satte han sig ned og talte til dem — holdt en prædiken, som det hedder. Det kan du se på billedet. Vi kalder den for Bjergprædikenen. ’Se på himmelens fugle,’ sagde Jesus. ’De sår ikke korn. De samler ikke mad sammen. Nej, Gud i himmelen sørger for mad til dem. Og er I ikke meget mere værd end dem?’

Hvad ville Jesus lære os da han fortalte om fuglene og blomsterne?

Han sagde også: ’I kan lære af liljerne på marken. De hverken slider eller slæber. Men se hvor pænt tøj de alligevel har på! Ikke engang den rige kong Salomon havde flottere tøj end dem. Når Gud sørger for blomsterne, vil han så ikke også sørge for jer?’ — Mattæus 6:25-33.

 Forstår du hvad det var Jesus ville lære os? — Han ville have at vi ikke skulle bekymre os om hvordan vi får mad nok og tøj nok. Gud ved jo at vi har brug for de ting. Jesus sagde ikke at vi skulle lade være med at arbejde for at skaffe os føde og klæder. Men han sagde at vi skulle sætte Gud i første række. Hvis vi gør det, vil Gud sørge for at vi ikke mangler mad og tøj. Tror du at det er rigtigt? —

Nå, hvad mon folk tænkte da Jesus var færdig med at tale til dem? — Bibelen siger at de var helt forbløffede over hans måde at  undervise på. Han var spændende at lytte til! Og det han sagde, hjalp folk til at gøre det der er rigtigt. — Mattæus 7:28.

Det er altså vigtigt at vi tager ved lære af Jesus. Ved du hvordan vi kan gøre det? — Det han har lært os, er skrevet ned i en bog. Hvilken bog tror du det er? — Det er Bibelen. Det vil sige at vi kan lære af Jesus ved at lytte til det der står i Bibelen. Den har endda en spændende beretning som fortæller at Gud selv har sagt vi skal lytte til Jesus. Nu skal du høre hvordan det gik til.

En dag havde Jesus taget tre af sine venner med op på et bjerg. De hed Jakob, Johannes og Peter. Senere skal vi høre meget mere om dem, for de var nogle af Jesu nærmeste venner. Men ved den lejlighed vi taler om nu, begyndte Jesu ansigt pludselig at skinne. Også hans tøj begyndte at skinne som lys. Se engang her.

„Dette er min søn . . . hør på ham“

Bagefter lød der en stemme fra himmelen som Jesus og hans venner kunne høre. Den sagde: „Dette er min søn, den elskede, som jeg har godkendt; hør på ham.“ (Mattæus 17:1-5) Ved du hvis stemme det var? — Det var Guds! Ja, det var Gud selv der sagde at man skulle lytte til hans søn.

Hvad så med os i dag? Vil vi gøre som Gud sagde, og lytte til hans søn, den store Lærer? — Det har vi alle sammen brug for. Kan du huske hvordan vi kan gøre det? —

Vi kan lytte til Guds søn ved at læse det der står i Bibelen om hans liv. Den store Lærer har mange gode ting at sige os. Det vil gøre dig glad at høre om dem, og du vil blive ekstra glad hvis du fortæller nogle af dine venner om alt det du lærer fra Bibelen.

Hvis du vil læse mere om hvor godt det er at lytte til Jesus, kan du slå op i Bibelen og læse Johannes 3:16, 8:28-30 og Apostelgerninger 4:12.