Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Lyt til den store Lærer

 KAPITEL 47

Hvordan ved vi at Harmagedon er nær?

Hvordan ved vi at Harmagedon er nær?

VED du hvad et tegn er? — I kapitel 46 læste vi om et tegn som Gud gav, nemlig regnbuen. Det skulle vise at han aldrig mere ville ødelægge hele verden ved hjælp af en vandflod. Jesu apostle bad også om et tegn. Det skulle vise dem hvornår Jesus var kommet igen, og hvornår denne verdens ende var nær. Bibelen kalder det afslutningen på denne tingenes ordning. — Mattæus 24:3.

Jesus ville jo være usynlig i himmelen, så der var brug for et tegn som kunne vise at han var blevet konge. Jesus fortalte derfor sine disciple om noget de kunne holde udkig efter, noget der ville kunne ses her på jorden. Når de ting skete, ville det betyde at han var begyndt at herske i himmelen.

Nu ville Jesus lære disciplene hvor vigtigt det er at være på udkig  efter tegnet. Han sagde til dem: „Se figentræet og alle de andre træer: Så snart de springer ud, ved I af jer selv, ud fra det I ser, at nu er sommeren nær.“ Ja, man kan godt se når det er ved at være sommer. Man kan også se når Harmagedon er nær, for så sker de ting som Jesus talte om. — Lukas 21:29, 30.

Hvad ville Jesus lære os da han fortalte om figentræet?

På denne side og næste side kan du se billeder af nogle af de ting Jesus sagde ville høre med til  tegnet på at Guds rige var nær. Når alt det sker, vil Guds rige med Kristus som hersker fjerne alle andre riger, sådan som vi læste i kapitel 46.

Kig omhyggeligt på billederne på de to sider, så kan vi snakke lidt om dem. I Mattæus 24:6-14 og Lukas 21:9-11 kan du læse om det du ser på billederne. Læg også mærke til at der er et lille tal ved hvert billede. De samme tal finder du ved begyndelsen af de afsnit der fortæller om billederne. Nu skal vi tale om forskellige dele af det tegn som Jesus gav, og se om det er noget der bliver opfyldt i dag.

(1) Jesus sagde: „I vil komme til at høre om krige og rygter om krige; . . . nation skal rejse sig mod nation og rige mod rige.“ Har vi hørt om krige? — Den første verdenskrig varede fra 1914 til 1918, og den anden verdenskrig fra 1939 til 1945. Før dem havde der aldrig været verdenskrige! Men nu er der krige over hele verden. Hver eneste dag fortælles der om krige i aviserne og i fjernsynet.

(2) Jesus sagde også: ’Der skal være hungersnød det ene sted efter det andet.’ Du ved sikkert at det ikke er alle der får nok at spise. Hver dag er der tusinder der dør fordi de ikke får mad nok.

(3) Videre sagde Jesus: ’Der vil være pest det ene sted efter det andet.’ Ved du hvad pest er? — Det er en meget farlig sygdom som slår mange mennesker ihjel. Der var sådan en sygdom der hed ’den spanske syge’. På bare et års tid døde omkring 20 millioner mennesker af den. I dag er der endnu flere som dør af aids. Dertil kommer kræft, hjertesygdomme og andre sygdomme, som hvert år koster mange mennesker livet.

(4) En anden del af tegnet var: ’Der skal være jordskælv det ene sted efter det andet.’ Ved du hvad et jordskælv er? — Jordskælv  betyder at jorden ryster under fødderne på én. Huse falder sammen, og folk kan miste livet. Siden 1914 har der været mange jordskælv hvert år. Har du nogen sinde hørt om et jordskælv? —

(5) Endnu en del af det tegn Jesus talte om, var at der skulle være ’mere og mere ondskab’. Det er derfor der er så meget vold og så mange tyverier. Alle vegne er folk bange for at nogen vil prøve at bryde ind i deres huse. Aldrig før har der været så meget ondskab og så mange forbrydelser i hele verden.

(6) En meget vigtig del af tegnet er det som Jesus beskrev sådan her: „Denne gode nyhed om riget vil blive forkyndt på hele den beboede jord til et vidnesbyrd for alle nationerne; og så vil enden komme.“ (Mattæus 24:14) Hvis man tror på ’den gode nyhed’, vil man også fortælle andre om den. Og når man gør det, er man med til at opfylde den del af tegnet.

Nogle mennesker siger at alt det som Jesus forudsagde, er noget som altid er sket. Men man har aldrig før set at alle de ting er sket så mange steder i verden og på samme tid. Forstår du nu hvad tegnet betyder? — Det betyder at når vi ser alle de ting ske, så vil det ikke vare ret længe før den onde verden bliver fjernet og Guds nye verden kommer.

Da Jesus fortalte om tegnet, talte han også om en bestemt årstid. Han sagde: ’Bed om at I ikke skal flygte om vinteren.’ (Mattæus 24:20) Hvad tror du han mente med det? —

Hvis man skulle flygte fra en katastrofe om vinteren hvor det var anstrengende og farligt at rejse, hvordan ville det så gå? — Hvis man overhovedet kunne flygte, ville det i hvert fald være med stort besvær. Synes du ikke det ville være trist hvis nogen  døde i et af vinterens uvejr, og det måske bare var fordi de havde haft for travlt til at flygte mens det var nemmere? —

Da Jesus talte om at flygte om vinteren, hvad var det da han ville lære os?

Kan du se hvad det var Jesus ville lære os ved at sige at man ikke skal vente med at flygte til det er vinter? — Han ville lære os at vi ikke må vente med at vise at vi elsker Jehova og gerne vil tjene ham. Vi ved jo at Harmagedon er nær. Hvis vi venter, kan det pludselig være for sent for os. Så vil vi ligne dem der levede lige før Vandfloden; de hørte hvad Noa sagde, men de gik ikke ind i arken.

Nu skal vi snakke om hvordan det bliver når Harmagedon er overstået. Vi skal høre hvad Jehova vil gøre for alle os der elsker ham og tjener ham i dag.

Her er nogle flere skriftsteder som viser os at Harmagedon er nær: 2 Timoteus 3:1-5, 2 Peter 3:3, 4.