Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Lyt til den store Lærer

 KAPITEL 36

Hvem får en opstandelse? Hvor kommer de til at leve?

Hvem får en opstandelse? Hvor kommer de til at leve?

I DE to sidste kapitler har du hørt om flere mennesker der var døde, men fik livet igen ved en opstandelse. Hvor mange har du hørt om? — Der var fem. Og hvor mange af dem var børn? — Tre af dem. Og en fjerde var en der blev kaldt en ung mand. Hvad synes du at det viser os? —

Det viser at Gud holder af børn og unge, ikke? — Men han vil også give mange andre en opstandelse. Er det så kun gode mennesker han vil oprejse? — Det kunne man tro. Men der er mange som aldrig har lært de rigtige ting om Jehova Gud og hans søn. Når de har gjort noget forkert, er det fordi de aldrig har lært hvad der er rigtigt. Tror du at Jehova vil give sådan nogle mennesker en opstandelse? —

Bibelen siger: ’Der vil ske en opstandelse af både retfærdige og uretfærdige.’ (Apostelgerninger 24:15) Hvorfor vil de uretfærdige, de som ikke har gjort det rigtige, også få en  opstandelse? — Det vil de fordi de aldrig har haft mulighed for at lære om Jehova og om det han gerne vil have os til at gøre.

Hvorfor vil Gud oprejse nogle som ikke har gjort det der er rigtigt?

Hvornår tror du at opstandelsen vil ske? — Tænk lige tilbage på det du hørte om Lazarus. Da han var død, sagde Jesus til hans søster Marta: ’Din bror vil opstå.’ Marta svarede så: ’Jeg ved at han vil opstå på den yderste dag.’ (Johannes 11:23, 24) Hvad tror du Marta mente med at Lazarus ville få en opstandelse „på den yderste dag“? —

Hvor vil det paradis som Jesus talte om, være?

Marta havde hørt noget som Jesus havde lovet: ’Alle de der er i mindegravene, vil komme ud.’ (Johannes 5:28, 29) „Den yderste dag“ er det tidspunkt hvor alle de som Gud husker, vil få livet igen. Det er ikke en almindelig dag på 24 timer. Den vil vare tusind år. På den dag vil Gud ’dømme dem der bor på jorden,’ siger Bibelen. Nogle af dem han dømmer, er de mennesker som får en opstandelse til den tid. — Apostelgerninger 17:31; 2 Peter 3:8.

Hvor vil det blive en vidunderlig dag! I løbet af den dag på tusind år vil mange millioner som er døde, blive oprejst til liv. Det sted de kommer til at leve, kalder Jesus for Paradiset. Lad os prøve at finde ud af om Paradiset vil være i himmelen eller på jorden, og hvordan der bliver dér.

Omkring tre timer inden Jesus døde på den pæl han var blevet hængt op på, talte han om Paradiset med en mand der hang  på en pæl ved siden af ham. Den mand skulle dø på grund af nogle forbrydelser han havde begået. Men da han nu så Jesus og hørte hvad der blev sagt om ham, begyndte han at få tro på Jesus. Derfor sagde forbryderen: „Husk mig når du kommer i dit rige.“ Jesus svarede: ’I sandhed, du skal være med mig i Paradiset.’ — Lukas 23:42, 43.

Hvad skal vi forestille os når vi læser om Paradiset?

Hvad mente Jesus mon med det? Hvor ligger det paradis? — Vi kan spørge os selv: Hvor lå Paradiset allerførst? — Du kan nok huske at Gud gav de første mennesker, Adam og Eva, et paradis at bo i. Og det lå her på jorden. Det blev kaldt Edens have. Der var mange dyr i haven, men de gjorde ikke Adam og Eva noget. Og der var træer med masser af dejlige frugter, og der var en stor flod. Det var et skønt sted at bo! — 1 Mosebog 2:8-10.

Når vi hører at Jesus lovede forbryderen at han skulle få lov at bo i Paradiset, skal vi forestille os at det er her på jorden han vil bo. Jorden vil nemlig være lavet om til et skønt paradis. Vil Jesus være der, sammen med ham der engang har været en forbryder? — Nej. Ved du hvorfor? —

Jesus vil ikke være her på jorden, for han vil være konge oppe i himmelen. Derfra vil han herske over Paradiset på jorden. Jesus vil være med manden på den måde at han vil oprejse ham fra døden og sørge for alt hvad han har brug for. Men hvorfor vil Jesus lade  en der har været forbryder, komme med i Paradiset? — Ved at tænke os lidt om tror jeg vi kan finde ud af det.

Havde forbryderen kendt Guds vilje inden han talte med Jesus? — Nej. Han havde gjort noget der var forkert, fordi han ikke kendte sandheden om Gud. I Paradiset vil han komme til at lære om Guds vilje. Da får han lejlighed til at vise at han elsker Gud, ved at gøre Guds vilje.

Vil alle der får en opstandelse, komme til at leve i Paradiset på jorden? — Nej, ikke alle. Ved du hvorfor? — Det er fordi nogle vil komme til at leve sammen med Jesus i himmelen. De skal være konger sammen med ham og herske over Paradiset på jorden. Nu skal du høre hvor vi ved det fra.

Den sidste aften inden Jesus døde, sagde han til sine apostle: ’Hos min Far i himmelen er der mange steder at bo, og jeg tager i forvejen for at gøre et sted klar til jer.’ Så lovede han dem: ’Jeg kommer igen og tager jer hjem til mig, for at I også kan være dér hvor jeg er.’ — Johannes 14:2, 3.

 Hvor kom Jesus hen efter at han var blevet oprejst fra døden? — Han kom tilbage til sin Far i himmelen. (Johannes 17:4, 5) Jesus lover altså sine apostle og nogle andre disciple at han vil give dem en opstandelse sådan at de kan være sammen med ham i himmelen. Hvad skal de lave sammen med Jesus deroppe? — Bibelen siger at de der er med i „den første opstandelse“, skal leve i himmelen og herske over jorden ’som konger sammen med Jesus i tusind år’. — Åbenbaringen 5:10; 20:6; 2 Timoteus 2:12.

Hvor mange kommer med i „den første opstandelse“ og skal være konger sammen med Jesus? — Jesus sagde engang til sine disciple: ’Vær ikke bange, du lille hjord, for jeres Far har besluttet at give jer riget.’ (Lukas 12:32) ’En lille hjord’ betyder en lille flok eller gruppe. Det er altså en ret lille gruppe mennesker der vil blive oprejst til at være sammen med Jesus i hans himmelske rige. Den har et bestemt antal. Bibelen fortæller at der er „et hundrede og fireogfyrre tusind“ som vil blive oprejst til liv i himmelen. — Åbenbaringen 14:1, 3.

Hvor vil de der får en opstandelse, komme til at leve, og hvad skal de lave?

Hvor mange kommer der så til at leve i Paradiset på jorden? — Det fortæller Bibelen ikke. Men Gud sagde til Adam og Eva dengang de var i Edens have, at de skulle få børn og opfylde jorden. Det kom de ikke til at gøre. Men det var Guds vilje at jorden skulle blive fyldt med gode mennesker, og han vil sørge for at det kommer til at ske. — 1 Mosebog 1:28; Esajas 45:18; 55:11.

Tænk hvor skønt det bliver at komme til at leve i Paradiset! Hele jorden bliver ligesom en smuk park. Der vil være en masse forskellige dyr, og der vil være alle slags smukke træer og blomster. Ingen vil have det dårligt fordi de er syge, og ingen behøver at dø. Alle vil være gode venner. Hvis vi godt kunne tænke os at leve i det paradis, så er det nu vi skal forberede os på det.

Læs mere om hvad Guds vilje er med hensyn til jorden: Ordsprogene 2:21, 22, Prædikeren 1:4, Esajas 2:4, 11:6-9, 35:5, 6, 65:21-24.