Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Lyt til den store Lærer

 KAPITEL 43

Hvem er vores brødre og søstre?

Hvem er vores brødre og søstre?

DEN store Lærer stillede engang et spørgsmål der virkede lidt mærkeligt. Det var: ’Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?’ (Mattæus 12:48) Ved du hvem det var? — Du ved sikkert at Jesu mor hed Maria. Men ved du hvad hans brødre hed? — Havde han også nogle søstre? —

Bibelen fortæller at Jesus havde nogle brødre som hed „Jakob og Josef og Simon og Judas“. Og på det tidspunkt hvor han gik omkring og forkyndte, havde han også søstre. Jesus var den førstefødte, så alle hans søskende var yngre end ham. — Mattæus 13:55, 56; Lukas 1:34, 35.

Var Jesu brødre også hans disciple? — Til at begynde med troede hans brødre ikke på ham, siger Bibelen. (Johannes 7:5) Men senere blev Jakob og Judas disciple af ham, og de skrev endda hver sin bog i Bibelen. Hvilke bøger var det? — Vi kalder dem Jakobs Brev og Judas’ Brev.

Bibelen siger ikke hvad Jesu søstre hed. Vi ved at der må have været mindst to, men der kan godt have været flere. Blev Jesu søstre disciple af ham? — Det fortæller Bibelen ikke, så vi ved det ikke. Men ved du hvorfor Jesus spurgte: ’Hvem er min mor, og hvem er mine brødre’? — Nu skal du høre.

Jesus var ved at undervise sine disciple, da der kom én og sagde til ham: ’Din mor og dine brødre står udenfor og vil gerne tale med dig.’ Det brugte Jesus som en anledning til at sige noget vigtigt.  Det var derfor han stillede spørgsmålet: ’Hvem er min mor, og hvem er mine brødre?’ Han svarede selv ved at række hånden ud mod sine disciple og sige: ’Se! Her er min mor og mine brødre!’

Så forklarede Jesus hvad han mente, ved at sige: ’Enhver der gør min himmelske Fars vilje, dét er min bror og søster og mor.’ (Mattæus 12:47-50) Det viser hvor nært Jesus følte sig knyttet til sine disciple. Og det fortæller os at hans disciple var som søskende og som mødre for ham.

Jesus sagde: ’Her er min mor og mine brødre.’ Hvem tænkte han på?

Det her skete mens hans egne brødre — Jakob, Josef, Simon og Judas — endnu ikke troede på at han var Guds søn. De troede altså ikke på det som engelen Gabriel havde sagt til deres mor. (Lukas 1:30-33) Måske behandlede de endda Jesus dårligt. Hvis nogen gør sådan, er de ikke ens rigtige brødre og søstre. Kender du en der har behandlet sin bror eller søster rigtig dårligt? —

 Bibelen fortæller om de to brødre Esau og Jakob. Esau var så gal på sin bror at han engang sagde: ’Jeg vil slå min bror Jakob ihjel!’ Deres mor, Rebekka, blev så bange at hun sendte Jakob langt væk for at Esau ikke skulle kunne slå ham ihjel. (1 Mosebog 27:41-46) Men mange år senere skiftede Esau mening, og da de mødtes igen, omfavnede og kyssede han Jakob. — 1 Mosebog 33:4.

Jakob fik 12 sønner. De ældste af sønnerne kunne ikke lide deres lillebror Josef. De var misundelige på ham fordi deres far bedst kunne lide ham. Derfor solgte de ham som slave til nogle købmænd der var på vej til Ægypten. Bagefter sagde de til deres far at Josef var blevet dræbt af et rovdyr. (1 Mosebog 37:23-36) Var det ikke ondt? —

Senere fortrød Josefs brødre hvad de havde gjort. Derfor tilgav Josef dem. Kan du se hvordan Josef var ligesom Jesus? — Da Jesus blev taget til fange, flygtede apostlene fra ham, og Peter påstod at han aldrig havde kendt ham. Men Jesus tilgav dem alligevel, ligesom Josef havde tilgivet sine brødre.

Hvad kan vi lære af dét Kain gjorde ved Abel?

 Der er også de to brødre Kain og Abel. Dem kan vi også lære noget af. Gud kunne se i Kains hjerte at han ikke havde ægte kærlighed til sin bror. Derfor sagde Gud til Kain at han skulle forbedre sig. Hvis Kain virkelig havde elsket Jehova, ville han have lyttet. Men det gjorde han ikke. En dag sagde han til sin bror Abel: „Lad os gå over på marken.“ Det gjorde de så. Og mens de var alene på marken, slog Kain sin bror så hårdt at han døde af det. — 1 Mosebog 4:2-8.

Hvad tror du vi skal lære af det der skete med Kain og Abel? — Bibelen siger: ’Det budskab I har hørt lige fra begyndelsen, er dette: Vi skal elske hinanden. Vi skal ikke være som Kain, der var af den onde.’ Brødre og søstre skal altså elske hinanden. De skal ikke være som Kain. — 1 Johannes 3:11, 12.

Hvorfor ville det være forkert at ligne Kain? — Fordi Bibelen siger at han var „af den onde“, som vi lige har læst. Den onde er Satan Djævelen. Kain opførte sig ligesom Djævelen, præcis som om Djævelen var hans far.

Kan du se hvorfor det er vigtigt at elske sine brødre og søstre? — Hvis man ikke elsker dem, hvis børn ligner man så? — Man ligner Djævelens børn. Det kunne vi ikke tænke os, vel? — Hvordan kan vi da bevise at vi er børn af Gud? — Ved at have ægte kærlighed til vores brødre og søstre.

Men hvad er kærlighed? — Det er en følelse man har inden i sig, og som giver én lyst til at gøre noget godt for andre. Vi viser at vi har kærlighed til andre, når vi gør noget godt for dem. Og hvem er så vores brødre og søstre som vi skal elske? — Husk at Jesus lærte os at det er dem der hører til vores store, kristne familie.

Hvordan kan du vise at du elsker din bror?

 Hvor vigtigt er det at vi elsker vores kristne brødre og søstre? — Bibelen siger: ’Den der ikke elsker sin bror [eller søster], som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set.’ (1 Johannes 4:20) Vi kan ikke nøjes med at holde af nogle få stykker i den kristne familie. Vi skal elske dem alle sammen. Jesus sagde: ’Alle kan vide at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.’ (Johannes 13:35) Har du kærlighed til dine brødre og søstre? — Hvis man ikke har det, kan man ikke sige at man har kærlighed til Gud.

Hvordan kan vi da vise at vi har ægte kærlighed til vores brødre og søstre? — Hvis vi elsker dem, vil vi ikke holde os væk fra dem og lade være med at snakke med dem. Vi vil være venlige mod dem alle sammen. Vi vil gøre noget godt for dem og være villige til at dele med dem. Og hvis de nogen sinde har problemer, vil vi hjælpe dem. Vi er nemlig én stor familie.

Hvis vi elsker vores brødre og søstre, hvad viser det så? — Det viser at vi er disciple af Jesus, den store Lærer. Og det er det vi gerne vil være, ikke? —

Den kærlighed vi skal have til vores brødre og søstre, nævnes også i Galaterbrevet 6:10 og Første Johannesbrev 4:8, 21. Slå op i din bibel og læs de steder.