Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 27

Hvem er din Gud?

Hvem er din Gud?

HVEM er din Gud? Det er et vigtigt spørgsmål. Hvorfor tror du det er det? — Fordi folk tilbeder mange guder. (1 Korinther 8:5) Engang da apostelen Paulus fik kraft fra Jehova til at helbrede en mand som aldrig havde kunnet gå, råbte folk begejstret: ’Guderne er blevet som mennesker og kommet ned til os!’ De ville tilbede Paulus og hans ven Barnabas som guder! Paulus kaldte de for Hermes, og Barnabas kaldte de Zeus. Det var navnene på nogle af deres falske guder.

Men Paulus og Barnabas gav ikke folk lov til at tilbede dem. De sprang ind i folkemængden og råbte: ’Vend om fra disse tomme ting til den levende Gud.’ (Apostelgerninger 14:8-15) Hvem er „den levende Gud“, som har skabt alting? — Ja, det er Jehova, „den Højeste over hele jorden“. Jesus kaldte Jehova for „den eneste sande Gud“. Hvem er altså den eneste der har ret til at blive tilbedt? — Det er Jehova. — Salme 83:18; Johannes 17:3; Åbenbaringen 4:11.

Hvorfor ville Paulus og Barnabas ikke lade andre bøje sig ned for dem?

De fleste tilbeder andre guder end „den eneste sande Gud“. Nogle tilbeder billeder der er lavet af træ, sten eller metal. (2 Mosebog 32:4-7; 3 Mosebog 26:1; Esajas 44:14-17) Berømte mennesker bliver også nogle gange gjort til en slags guder. Man kalder dem ’stjerner’ eller ’idoler’. Er det rigtigt at vise mennesker så stor ære? —

Apostelen Paulus skrev at ’denne verdens gud har forblindet de ikketroendes forstand’. (2 Korinther 4:4) Hvem er denne verdens gud? — Det er Satan Djævelen. Og det er lykkedes ham at forblinde  tankerne hos mange sådan at de tilbeder ting eller mennesker i stedet for at tilbede Jehova.

Kan du huske hvad Jesus sagde til Satan dengang Satan prøvede at få Jesus til at bøje sig ned og tilbede ham? — Han sagde: ’Det er kun Jehova din Gud du skal tilbede.’ (Mattæus 4:10) Han gjorde det altså helt klart at man ikke må tilbede andre end Jehova. Nu skal du høre om nogle unge mænd der kun ville tilbede Jehova. De hed Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego.

De var alle tre hebræere; det vil sige at de hørte til Guds folk, Israel. Men de var blevet ført til landet Babylon som fanger. Babylons konge hed Nebukadnezar, og han havde lavet et kæmpestort gudebillede af guld, en guldbilledstøtte. En dag gav han ordre til at alle skulle bøje sig ned foran billedstøtten så snart de hørte at der  blev spillet musik. ’Den der ikke bøjer sig ned og tilbeder min billedstøtte af guld, vil blive kastet i den brændende ildovn,’ sagde han. Hvad ville du have gjort? —

Hvorfor ville disse mænd ikke bøje sig ned foran billedstøtten?

Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego plejede at gøre hvad kongen sagde. Men dét her nægtede de at gøre. Ved du hvorfor? — Det var fordi Gud i sin lov sagde: ’Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget udskåret billede og bøje dig ned og tilbede det.’ (2 Mosebog 20:3-5) Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego fulgte altså Jehovas lov i stedet for at gøre som kongen befalede.

Kongen blev så vred at han straks fik nogen til at hente de tre hebræere. Han spurgte dem: ’Vil I ikke tilbede mine guder? I skal få en chance til. Når I nu hører musikken spille, så skal I falde ned og tilbede det billede jeg har fået lavet. Hvis I ikke gør det, vil I straks blive kastet i den brændende ildovn. Og hvilken gud kan så redde jer ud af mine hænder?’

Hvad ville de tre unge mænd nu gøre? Ja, hvad ville du have gjort? — De tre hebræere sagde til kongen: ’Vores Gud, som vi tilbeder, kan redde os. Men selv om han ikke gør det, vil vi alligevel ikke tjene dine guder. Vi bøjer os ikke ned foran din billedstøtte.’

 Kongen blev ude af sig selv af raseri. Han befalede: ’Gør ovnen syv gange varmere end ellers!’ Så fik han sine stærke mænd til at binde Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego og kaste dem ind i ildovnen. Den var så varm at kongens mænd brændte ihjel. Men hvad med de tre hebræere?

Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego blev kastet midt ind i ilden. Men så rejste de sig op! De var ikke kommet noget til! Og nu var de ikke længere bundet. Hvordan kunne det lade sig gøre? — Kongen stirrede ind i ilden, og så blev han bange! ’Var det ikke tre mænd vi kastede ind i ilden?’ spurgte han. Tjenerne svarede: ’Jo det var, konge.’

Hvordan reddede Jehova sine tjenere fra den brændende ovn?

’Jamen, jeg kan se fire mænd gå omkring derinde,’ sagde kongen, ’og ilden gør dem overhovedet ikke noget.’ Hvem tror du den fjerde mand derinde var? — Det var en af Jehovas engle. Han beskyttede de tre hebræere mod at blive brændt af ilden.

Da kongen så det, gik han hen til ovnens dør og råbte derind: „Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, I den højeste  Guds tjenere, træd ud og kom herhen!“ Det gjorde de, og nu kunne alle se at der ikke var sket noget som helst med dem. Der var ikke engang nogen brandlugt ved dem. Kongen udbrød: ’Velsignet være Sjadraks, Mesjaks og Abed-Negos Gud, der sendte en engel og reddede sine tjenere fordi de ikke ville tilbede nogen som helst anden gud end deres egen Gud.’ — Daniel, kapitel 3.

Hvad tilbeder nogle i dag?

Vi kan lære meget af det der skete dengang. I dag er der også nogle der prøver at få andre til at tilbede religiøse billeder eller symboler. Nogle betragter korset som helligt, andre tilbeder andre symboler. De kan være lavet af træ, sten eller metal, eller de kan være trykt på stof. De første disciple af Jesus sagde nej til at tilbede den romerske kejser. En historiker som hedder Daniel P. Mannix, siger at det svarer til at ’nægte at hilse et lands flag’.

Tror du det gør nogen forskel i Guds øjne om det man tilbeder, er lavet af stof, træ, sten eller metal? — Tror du det er rigtigt af en tjener for Jehova at tilbede sådan noget, for eksempel ved at bøje sig for det, hilse det eller bede til det? — Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego ville ikke gøre det, og Jehova var glad for dem. Hvordan kan du efterligne dem? —

De der tjener Jehova, vil ikke tilbede noget andet, hverken mennesker eller ting. Læs hvad der står om det i Josua 24:14, 15, 19-22, Esajas 42:8, Første Johannesbrev 5:21 og Åbenbaringen 19:10.