SOM du ved, er det sådan i dag at folk bliver gamle og syge og til sidst dør. Der er også nogle børn der dør. Skal man være bange for at dø? Og skal man være bange for nogle som er døde? — Ved du hvad der sker med os hvis vi dør? —

Der er ingen mennesker i dag der har været døde og er kommet tilbage så de har kunnet fortælle os hvordan det er at være død. Men dengang den store Lærer, Jesus, levede på jorden, var der sådan en mand. Ved at høre om den mand kan vi få noget at vide om hvad der sker med dem som dør. Manden var en af Jesu venner, og han boede i Betania, en lille by i nærheden af Jerusalem. Han hed Lazarus og havde to søstre som hed Marta og Maria. Nu skal du høre hvad Bibelen fortæller om Lazarus.

En dag bliver han meget syg. På det tidspunkt er Jesus langt derfra. Marta og Maria sender derfor bud til Jesus om at deres bror, Lazarus, er syg. De ved jo at Jesus kan gøre ham rask. Jesus er ganske vist ikke læge, men Gud har givet ham magt til at kurere alle slags sygdomme. — Mattæus 15:30, 31.

Men før Jesus når frem, bliver Lazarus så syg at han dør. Jesus siger til sine disciple at Lazarus sover, og at han vil tage hen og vække ham. Disciplene forstår slet ikke hvad Jesus mener. Så siger Jesus ligeud: „Lazarus er død.“ Hvad viser det os om døden? — Det viser os at døden er ligesom en dyb søvn. Det er en søvn der er så dyb at man ikke engang drømmer.

 Jesus tager nu hen til Marta og Maria. Mange af familiens venner er der allerede. De er kommet for at trøste de to søstre fordi deres bror er død. Da Marta hører at Jesus er på vej derhen, går hun ud og møder ham. Snart efter kommer Maria. Hun græder af fortvivlelse og falder ned for hans fødder. Der er andre som er fulgt efter; de græder også.

Den store Lærer spørger nu hvor de har lagt Lazarus. Man fører da Jesus hen til en hule hvor den døde Lazarus er blevet lagt. Ved at se alle de mennesker der græder, begynder Jesus også at græde. Han véd hvor ondt det gør når én man holder af, dør.

Der er rullet en sten hen foran indgangen til hulen. Nu siger Jesus: „Tag stenen væk.“ Skulle de virkelig gøre det? — Marta synes ikke det er en god idé. Hun siger: „Herre, på nuværende tidspunkt må han stinke, for det er fjerde dag.“

Men Jesus siger til hende: „Fortalte jeg dig ikke at hvis du troede, skulle du se Guds herlighed?“ Jesus mener at Marta vil komme til at se noget der vil blive til stor ære for Gud. Hvad vil Jesus nu gøre? Stenen bliver rullet væk, og Jesus beder til Jehova. Så siger han højt: „Lazarus, kom ud!“ Ville Lazarus virkelig rejse sig op og komme ud? —

Jeg skal lige spørge dig: Kan du vække én der ligger og sover? — Ja, hvis du kalder højt nok, så kan du godt. Men kan du vække en der sover i døden? — Nej, det kan du ikke. Lige meget hvor højt du råber, kan en der er død, ikke høre dig. Hverken du eller jeg eller nogen som helst anden i verden i dag kan vække en der er død.

Hvad har Jesus gjort for Lazarus?

Men det er anderledes med Jesus. Han har en særlig magt som han har fået fra Gud. Han kalder altså på Lazarus, og så sker der noget utroligt. Manden der har været død i fire dage, rejser sig op  og kommer ud af graven! Han er blevet levende igen! Han kan trække vejret og se og gå og tale! Jesus har oprejst Lazarus fra døden. — Johannes 11:1-44.

Her er noget du kan tænke over: Hvad skete der med Lazarus da han døde? Var der en usynlig del af ham — en sjæl, en ånd eller sådan noget — der blev skilt ud fra hans krop og levede videre et andet sted? Havde Lazarus en sjæl der kom op i himmelen? Levede han i fire dage oppe i himmelen sammen med Gud og englene? —

Nej, det gjorde han ikke. Husk at Jesus sagde at Lazarus sov. Når man sover meget dybt, ved man ikke hvad der foregår rundt omkring én, vel? — Og når man vågner, ved man ikke hvor længe man har sovet, før man kigger på et ur.

Sådan er det også med dem der er døde. De ved ingenting. De føler ingenting, og de kan heller ikke gøre noget. Sådan var det med  Lazarus da han var død. Døden er som en dyb søvn, hvor man ikke husker noget som helst. Bibelen siger: „De døde ved slet ingenting.“ — Prædikeren 9:5, 10.

Hvilken tilstand var Lazarus i da han var død?

Vi kan også spørge: Hvis Lazarus havde været oppe i himmelen i de fire dage, ville han så ikke have fortalt noget om det? — Og hvis han havde haft det rart oppe i himmelen, ville Jesus så have kaldt ham ned på jorden igen? — Nej, selvfølgelig ikke!

Der er mange der siger at vi har en sjæl, og at sjælen lever videre når kroppen dør. De siger at Lazarus’ sjæl levede et eller andet sted. Men det siger Bibelen ikke. Den siger at Gud skabte det første menneske, Adam, som „en levende sjæl“. Adam var altså en sjæl. Bibelen siger også at Adam døde efter at han havde syndet. Da blev han en „død sjæl“, og han vendte tilbage til det støv han var blevet skabt af. Bibelen siger også at alle Adams efterkommere arvede synden og døden. — 1 Mosebog 2:7; 3:17-19; 4 Mosebog 6:6; Romerne 5:12.

Vi kan altså se at et menneske ikke har en sjæl, men er en sjæl. Der er ikke noget usynligt der forlader kroppen når vi dør. Og  fordi vi alle sammen har arvet synden fra det første menneske, Adam, siger Bibelen at „den sjæl der synder, den skal dø“. — Ezekiel 18:4.

Hvorfor behøver vi ikke at være bange for de døde?

Nogle mennesker er bange for de døde. De kan ikke lide at gå forbi en kirkegård, for de tror at de døde har en sjæl der kan komme op af graven og gøre dem fortræd. Men kan de døde genere de levende? Kan de overhovedet gøre noget? — Nej.

Nogle tror at de døde kan leve videre som spøgelser der viser sig for de levende. Der er også nogle som sætter mad frem til de døde. Men når man gør det, viser man at man ikke tror på hvad Jehova siger om døden. Hvis vi tror på hvad han siger, vil vi ikke være bange for de døde. Og hvis vi er taknemmelige for at Jehova har givet os livet, vil vi vise det ved at gøre det som han synes om.

Måske tænker du nu: ’Hvis børn dør, vil Jehova da gøre dem levende igen? Ønsker han virkelig at gøre det?’ Det skal vi tale om i næste kapitel.

Her kan vi læse mere om hvad Bibelen siger om de døde og om hvad sjælen er: Salme 115:17, 146:3, 4, Jeremias 2:34.