Hvad var denne mands problem?

ENGANG kom en mand hen til Jesus. Da han var overbevist om at Jesus kunne hjælpe ham, sagde han til ham: ’Lærer, sig til min bror at han skal give mig nogle af de ting han har.’ Han mente at han havde ret til noget af det hans bror ejede.

Hvis du havde været Jesus, hvad ville du så have sagt? — Jesus kunne se at manden havde et problem, men problemet var ikke at han manglede noget af det som hans bror havde. Nej, mandens problem var at han ikke kunne se hvad der er det vigtigste i livet.

Lad os lige tænke lidt over det. Hvad skal egentlig være det vigtigste for os? Skal det være flot tøj, dyrt legetøj og den slags? — Nej, der er noget som er meget vigtigere, og det var dét Jesus ville have manden til at forstå. Han fortalte ham derfor en historie om én der glemte Gud. Vil du gerne høre den? — Godt, her kommer historien.

Der var engang en meget rig mand. Han havde store marker og store lader. Det han dyrkede på sine marker, voksede og voksede, og efterhånden var der slet ikke plads i laderne til alt det han høstede. Hvad skulle han gøre? ’Jo,’ sagde han til sig selv, ’jeg river mine lader ned og bygger nogle nye som er meget større. Så får jeg plads til hele min høst og alle mine gode sager!’

 Den rige mand syntes selv at det han gjorde, var meget klogt. Han mente det var en god idé at have store lader hvor han kunne have masser af korn liggende. Han sagde til sig selv: ’Nu har jeg mange gode ting i mine lader. Der er nok til mange år, så nu kan jeg rigtig slappe af. Jeg vil spise og drikke og nyde livet.’ Men der var noget galt med den måde den rige mand tænkte på. Ved du hvad det var? — Han tænkte kun på sig selv og på at få et behageligt liv. Han glemte Gud.

Hvad tænker den rige mand på?

Så talte Gud til den rige mand. Han sagde: ’Din tåbe. I nat vil du dø. Hvem skal så have alt det du har samlet dig?’ Ville manden få glæde af al sin rigdom når han var død? — Nej, vel? Den ville blive overtaget af andre. Jesus sagde: ’Sådan går det den der samler sig værdier, men ikke er rig hos Gud.’ — Lukas 12:13-21.

 Vi har ikke lyst til at ligne den rige mand, vel? — Han gik kun op i at få en masse ting. Det var forkert. Han ville hele tiden have mere. Men han var ikke „rig hos Gud“.

Der er mange som ligner den rige mand. De vil have mere og mere. Men det kan give dem store problemer. Du har for eksempel noget legetøj, ikke? — Prøv at nævne nogle af de ting du har. — Hvad nu hvis en af dine kammerater har en bold eller en dukke eller noget andet som du ikke har? Skal du så plage din far og mor om at købe sådan en til dig? —

Nogle gange synes man måske det er utrolig vigtigt at have noget bestemt legetøj. Men hvad sker der efterhånden med tingene? — De bliver gamle og går måske i stykker, og til sidst er man nærmest ligeglad med dem. Men du har noget der er meget vigtigere end legetøj. Ved du hvad det er? —

Du har noget som er mere værd end dit legetøj. Hvad er det?

Det er livet. Dit liv er så vigtigt fordi du ikke kan gøre noget som helst hvis du ikke har det. Og vi kan kun få evigt liv hvis vi gør det  som Gud synes om. Vi må altså ikke være som den rige mand der var så tåbelig at han glemte Gud.

Det er ikke kun børn der kan lære af det Jesus fortalte om den rige mand. Det er der også mange voksne der kan. Nogle vil hele tiden have mere og mere. Selv om de både har tøj at tage på, mad at spise og et sted at bo, er de ikke tilfredse. De vil have meget mere tøj og et meget større hus. Det koster selvfølgelig penge. Og så må de arbejde hårdt for at tjene penge. Men jo flere penge de tjener, jo flere ting vil de have.

Nogle voksne har så travlt med at skaffe sig penge at de ikke har tid til at være sammen med deres familie. Og de har ikke tid til Gud. Men kan pengene holde dem i live? Kan de gå ud og købe ind når de er døde? — Nej, for de døde kan ikke gøre noget som helst. — Prædikeren 9:5, 10.

Betyder det så at det er forkert at have penge? — Nej, vi skal jo bruge penge til at købe mad og tøj for. Bibelen siger også at penge kan hjælpe os. (Prædikeren 7:12) Men hvis man elsker penge, går det galt. Så bliver man ligesom den mand der samlede sig en masse rigdom, men ikke var rig hos Gud.

Hvad vil det da sige at være rig hos Gud? — Det vil sige at det at tjene Gud er det vigtigste for én. Mange siger at de tror på Gud, og mener at de ikke behøver andet end at tro. Men er de virkelig rige hos Gud? — Nej, de kan godt alligevel være ligesom den rige mand der glemte Gud.

Jesus glemte aldrig sin Far i himmelen. Han prøvede ikke at skaffe sig en masse penge. Og han ejede ikke ret mange materielle ting. Han var klar over hvad det vigtigste er. Og du ved også hvad det er, ikke? — Jo, det er at være rig hos Gud.

Denne pige gør noget som er vigtigt. Hvad er det?

 Men hvordan bliver vi da rige hos Gud? — Det bliver vi ved at gøre de ting han synes om. Jesus sagde: „Jeg gør altid det han synes om.“ (Johannes 8:29) Det glæder Gud når vi gør det han ønsker vi skal. Hvad kan du mon gøre som Gud vil synes om? Hvad vil glæde ham? — Ja, du kan læse i Bibelen, komme til møderne, bede til ham og hjælpe andre til at lære ham at kende. Det hører til de vigtigste ting i livet.

Fordi Jesus var rig hos Gud, tog Gud sig af ham. Han gav ham en stor belønning, evigt liv. Hvis vi er som Jesus, vil Jehova også elske os og tage sig af os. Så lad os ønske at være som Jesus og ikke som den rige mand der glemte Gud.

Her er nogle skriftsteder der viser hvordan vi kan få det rigtige syn på materielle ting: Ordsprogene 23:4, 28:20, 1 Timoteus 6:6-10, Hebræerne 13:5.