Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 30

Hjælp til at overvinde frygt

Hjælp til at overvinde frygt

SYNES du det er let at tjene Jehova? — Den store Lærer lovede ikke at det altid ville være let. Aftenen før han blev slået ihjel, sagde han til sine apostle: „Når verden hader jer, så ved I at den har hadet mig før jer.“ — Johannes 15:18.

Peter sagde meget selvsikkert at han i hvert fald aldrig ville svigte Jesus. Men Jesus svarede at samme nat ville Peter tre gange sige at han overhovedet ikke kendte Jesus. Og præcis sådan gik det! (Mattæus 26:31-35, 69-75) Hvordan kunne det ske? — Det skete fordi Peter blev bange. De andre apostle blev også bange.

Ved du hvorfor apostlene blev bange? — Det var fordi de havde ladet være med at gøre noget som er meget vigtigt. Hvis du lærer hvad det er, vil det hjælpe dig til at kunne tjene Jehova lige meget hvad andre gør eller siger. Men først skal vi lige igen tale om hvad der skete den sidste aften og nat Jesus var sammen med sine apostle.

Først fejrede de påske sammen. Det var en højtid med et særligt måltid som Guds folk fejrede en gang om året. De fejrede den for at mindes dengang de blev udfriet fra slaveriet i Ægypten. Efter at have fejret påsken spiste Jesus et lille ekstra måltid med dem, og det blev begyndelsen til noget helt specielt. I et senere kapitel skal du høre hvordan dette særlige måltid hjælper os til at kunne huske Jesus. Da de nu havde været sammen om det og Jesus havde sagt noget opmuntrende til apostlene, tog han dem med ud i den have der hedder Getsemane. De havde tit været i haven, for de var meget glade for det sted.

 Nu gik Jesus lidt væk fra de andre i haven for at bede til sin Far. Han sagde også til Peter, Jakob og Johannes at de skulle bede til Gud. Men de faldt i søvn. Tre gange gik Jesus lidt væk for at bede alene, og tre gange kom han tilbage og så at Peter og de andre lå og sov! (Mattæus 26:36-47) Hvorfor skulle de hellere have holdt sig vågne og bedt til Gud? — Nu skal du høre.

Hvorfor skulle Peter, Jakob og Johannes have holdt sig vågne?

Judas Iskariot havde været sammen med Jesus og apostlene tidligere samme aften. Som du sikkert husker, var Judas allerede en tyv. Nu blev han også en forræder. Han vidste hvor Jesus og apostlene plejede at mødes i Getsemane Have. Han gik derfor ud og hentede nogle soldater for at de kunne tage Jesus til fange. Da Judas ankom med soldaterne, sagde Jesus til dem: „Hvem søger I?“

Soldaterne svarede: „Jesus.“ „Det er mig,“ sagde Jesus helt uden frygt. Soldaterne blev så forbavsede over hvor modig Jesus var, at de gik lidt baglæns og faldt til jorden. Men Jesus fortsatte: ’Hvis det er mig I søger, så lad mine apostle gå.’ — Johannes 18:1-9.

Så greb soldaterne Jesus og bandt ham, og apostlene blev bange og flygtede. Men Peter og Johannes ville gerne vide hvad der skete, så de fulgte efter på afstand. Efter et stykke tid blev Jesus ført ind i ypperstepræsten Kajfas’ hus. Johannes kendte ypperstepræsten, så den tjenestepige der vogtede døren, lukkede ham og Peter ind i gården.

Der var allerede ankommet nogle præster som skulle være med til at dømme Jesus i Kajfas’ hus. De ville gerne have Jesus slået ihjel. Først fik de derfor nogle vidner til at lyve om ham. Så fik de nogle mænd til at give ham lussinger og slå ham med knytnæver. Mens alt det skete, stod Peter i nærheden.

Pludselig blev Peter genkendt af den tjenestepige som havde lukket Johannes og ham ind. „Du var også sammen med Jesus!“ udbrød  hun. Men Peter sagde at han overhovedet ikke kendte Jesus. Kort efter var der en anden pige der genkendte Peter og sagde: „Den mand dér var sammen med Jesus.“ Peter benægtede det igen. Så kom flere af dem der stod rundt om, hen til Peter og sagde: ’Jo, du er også en af dem!’ For tredje gang benægtede Peter det. „Jeg kender ikke det menneske!“ råbte han. Peter begyndte endda at sværge på at han talte sandt, men så vendte Jesus sig om og kiggede på ham. — Mattæus 26:57-75; Lukas 22:54-62; Johannes 18:15-27.

Hvorfor blev Peter så bange at han ikke ville indrømme han kendte Jesus?

Hvorfor tror du at Peter løj? — Det var på grund af frygt. Han var bange. Og hvorfor var han det? Hvad skulle han have gjort for at blive mere modig? Tænk over det. Hvad var det Jesus havde gjort for at styrke sit mod? — Han havde bedt til Gud, og Gud havde hjulpet ham til at være modig. Og husk, Jesus havde tre gange sagt til Peter at han skulle holde sig vågen og være på vagt. Men hvad havde Peter gjort? —

Han var faldet i søvn hver gang. Han havde ikke bedt til Gud, og han havde ikke været på vagt. Derfor blev han overrumplet  da Jesus blev arresteret. Og senere, da Jesus blev dømt, og man slog ham og lagde planer om at få ham dræbt, blev Peter bange. Men bare nogle få timer før havde Jesus sagt til apostlene hvad de skulle regne med. Hvad var det? — De skulle regne med at blive hadet af verden, ligesom Jesus selv var blevet hadet.

Hvordan kunne du komme ud for noget der minder om det Peter kom ud for?

Hvad mon vi kunne komme ud for som ligner det Peter kom ud for? — Jo, lad os forestille os at du er henne i skolen, og at nogen i klassen siger noget dårligt om dem der ikke vil hilse et flag, eller dem der ikke holder jul. Måske er der en der peger på dig og  spørger: „Vil du heller ikke hilse flaget?“ eller: „Holder du heller ikke jul?“ Hvad vil du så gøre? Vil du være bange for at sige sandheden? — Vil du være fristet til at lyve ligesom Peter? —

Bagefter blev Peter meget ked af at han havde nægtet at han kendte Jesus. Da det gik op for ham hvad han havde gjort, gik han udenfor og græd. Han fortrød og vendte om. (Lukas 22:32) Nu må vi tænke over hvad der kan hjælpe os til ikke at blive lige så bange som Peter. Hvad tror du kan hjælpe os? — Husk at det Peter havde glemt, var at bede til Jehova og at være på vagt. Så hvad tror du vi må gøre hvis vi gerne vil være disciple af den store Lærer? —

Vi har helt sikkert brug for at bede om Jehovas hjælp. Da Jesus bad til Jehova, hvad gjorde han da for ham? — Han sendte en engel til at styrke Jesus. (Lukas 22:43) Kan Guds engle også hjælpe os? — Der står i Bibelen: „Jehovas engel lejrer sig rundt om dem der frygter ham, og han redder dem.“ (Salme 34:7) Men for at få hjælp af Gud er det ikke nok at vi beder om hjælp. Hvad skal vi også gøre? — Jesus sagde til sine disciple at de også skulle holde sig vågne og være på vagt. Hvordan tror du man kan være på vagt? —

Man er på vagt ved at være opmærksom. Vi må lytte efter hvad der bliver sagt ved møderne i rigssalen, og være opmærksomme på det vi læser i Bibelen. Samtidig må vi ikke glemme at bede til Jehova. Vi kan bede ham om hjælp til at tjene ham. Hvis vi gør det, vil han hjælpe os hvis vi skulle blive bange. Og så vil vi med glæde bruge de chancer vi får til at fortælle andre om den store Lærer og hans Far.

Her er nogle skriftsteder der kan hjælpe os så vi ikke bliver så bange for andre at vi lader være med at gøre det rigtige: Ordsprogene 29:25, Jeremias 26:12-15, 20-24, Johannes 12:42, 43.