NOGLE siger at de kun tror på det de kan se. Men det er tåbeligt. Der er mange ting som vi aldrig har set, men som alligevel er til. Kan du nævne en af dem? —

Hvad med luften vi indånder? Kan vi mærke den? — Prøv at holde hånden op for munden og puste på den. Mærkede du noget? — Ja, du mærkede luften, men du kunne ikke se den, vel?

Vi har allerede talt om at der findes ånder, det vil sige personer som er usynlige. Der er både gode og onde ånder. Prøv at nævne nogle af de gode. — Ja, der er Jehova Gud, der er Jesus, og der er de gode engle. Er der også onde engle? — Ja, det siger Bibelen at der er. Hvad har du lært om dem? —

Vi ved i hvert fald at både gode og onde engle er stærkere end os. Den store Lærer vidste en hel masse om engle. Han havde jo selv været en engel før han blev født som et lille barn her på jorden. Han havde været sammen med andre engle i himmelen, og han kendte millioner af dem. Tror du at alle de engle har hver sit navn? —

Vi har lært at Gud har givet stjernerne hver sit navn. Så vi kan godt regne med at alle englene har et navn. Vi ved også at de kan tale med hinanden, for Bibelen nævner ’englenes sprog’. (1 Korinther 13:1) Hvad mon englene taler sammen om? Tror du de taler om os her på jorden? —

Vi ved at Satans engle, dæmonerne, prøver at få os til at være ulydige mod Jehova. De taler sikkert sammen om hvordan de kan  få os til det. De vil have os til at ligne dem sådan at Jehova ikke længere kan lide os. Men hvad så med Guds trofaste engle? Tror du også de taler om os? — Ja, det gør de. De vil gerne hjælpe os. Nu skal du høre hvordan nogle af Guds engle har hjulpet mennesker som elskede Gud og tjente ham.

Der var en mand der hed Daniel. Han boede i Babylon, hvor der var mange som ikke elskede Jehova. Man havde endda indført en lov som sagde at enhver der bad til Jehova Gud, ville blive straffet. Men Daniel ville ikke holde op med at bede til Jehova. Ved du hvad man så gjorde ved Daniel? —

Nogle onde mennesker fik ham kastet ned i en hule hvor der var løver. Han var helt alene med de sultne løver. Ved du hvad der så skete? — ’Gud sendte sin engel og lukkede løvernes gab,’ fortæller Daniel. De gjorde  ham overhovedet ikke noget! Engle kan gøre fantastiske ting for dem der tjener Jehova. — Daniel 6:18-22.

Hvordan reddede Gud Daniel?

Det gjorde de også engang hvor Peter var i fængsel. Du husker nok at Peter var en ven af den store Lærer, Jesus Kristus. Der var mange som ikke kunne lide at Peter sagde at Jesus var Guds søn. De fik Peter sat i fængsel, og der var soldater som holdt vagt for at han ikke skulle slippe væk. Var der nu nogen der kunne hjælpe ham? —

Peters hænder var lænket, og han sov mellem to vagter. Bibelen fortæller hvad der så skete: ’Se! Pludselig stod Jehovas engel  der, og et lys skinnede i fængselscellen. Engelen stødte Peter i siden for at vække ham og sagde: „Stå hurtigt op!“’

Hvordan blev Peter reddet ud af fængselet af en engel?

Så faldt lænkerne af Peters hænder! Engelen sagde til ham: ’Tag dit tøj og dine sandaler på, og følg efter mig.’ Vagterne kunne ikke standse dem. Nu kom de til en jernport, og den åbnede sig af sig selv! Engelen havde befriet Peter, og så kunne Peter fortsætte med at forkynde. — Apostelgerninger 12:3-11.

Kan Guds engle også hjælpe os? — Ja, det kan de. Betyder det så at de altid vil beskytte os mod at komme til skade? — Nej, hvis vi gør noget dumt, vil de ikke forhindre os i at komme galt af sted. Og selv om vi ikke gør noget dumt, kan vi godt komme til skade alligevel. Det er ikke det englene har fået besked på at forhindre. Gud har givet dem en ganske særlig opgave.

Bibelen omtaler en engel der siger til alle mennesker at de skal tilbede Gud. (Åbenbaringen 14:6, 7) Hvordan kan engelen sige det til folk? Råber han det oppe i himmelen sådan at alle på jorden kan høre det? — Nej, men englene får Jesu disciple på jorden til at tale med andre om Gud; det er det vi kalder at forkynde. Og englene leder dem i forkyndelsen. Englene sørger for at de der rigtig gerne vil lære Gud at kende, også kan komme til det. Vi kan være med i forkyndelsen, og så vil englene hjælpe os.

Hvad så hvis nogle der ikke elsker Gud, gør det svært for os at forkynde? Hvis de ligefrem sætter os i fængsel? Vil englene så komme og befri os? — Det kan de godt. Men de gør det ikke altid.

Hvad er det engelen siger til Paulus?

Paulus, en af Jesu disciple, var også engang taget til fange. Han blev sendt af sted med et skib, og det blev uvejr. Men englene befriede ham ikke lige med det samme. Der var nemlig endnu flere der skulle høre om Gud. En engel sagde: ’Vær ikke bange, Paulus.  Du vil blive ført frem for kejseren.’ Ja, Paulus ville få lejlighed til at forkynde for kejseren, som var verdens mægtigste mand. Englene var altid klar over hvor Paulus var henne, og de hjalp ham. De vil også hjælpe os hvis vi tjener Jehova på den rigtige måde. — Apostelgerninger 27:23-25.

Der er et andet vigtigt arbejde som englene har fået, og det skal de snart udføre. Guds tid er snart inde til at fjerne de onde, som ikke tilbeder ham. Så vil de der siger at de ikke tror på engle fordi de ikke kan se dem, finde ud af at de tog fejl. — 2 Thessaloniker 1:6-8.

Hvad betyder det for os? — Hvis vi er på samme side som Guds engle, vil de hjælpe os. Men er vi det? — Det er vi hvis vi tjener Jehova. Og hvis vi tjener Jehova, vil vi sige til andre at de skal gøre det samme.

Vi kan læse mere om hvad englene gør for os, i Salme 34:7, Mattæus 4:11, 18:10, Lukas 22:43 og Apostelgerninger 8:26-31.