Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 6

Den store Lærer gjorde noget for andre

Den store Lærer gjorde noget for andre

KAN du godt lide når andre gør noget for dig? — Ja, ikke? Andre kan også godt lide når nogen gør noget for dem. Det kan vi alle sammen. Det vidste den store Lærer også, og han var altid i gang med at gøre noget for andre. Han sagde: ’Jeg er ikke kommet for at lade mig betjene, men for at tjene.’ At man tjener andre, vil sige at man gør noget for dem. — Mattæus 20:28.

Hvad var det Jesu disciple havde diskuteret?

Hvad må vi da gøre hvis vi gerne vil ligne den store Lærer? — Vi må også tjene andre. Vi må gøre noget godt for dem. Det er ganske vist ikke alle der gør det. De fleste vil faktisk hellere have at andre gør noget for dem. Selv nogle af Jesu disciple var engang lige ved at blive sådan. De ville alle sammen være den største og den vigtigste.

En dag var Jesus på rejse sammen med disciplene. De kom til byen Kapernaum, som ligger ved Galilæas Sø, og gik ind i et hus. Dér spurgte Jesus dem: ’Hvad var det I diskuterede da vi gik ude på vejen?’ De sagde ikke noget, for de havde gået og diskuteret hvem af dem der var den største! — Markus 9:33, 34.

 Det vidste Jesus godt at de havde gjort. Han vidste også at en discipel af ham ikke skulle mene han var større end andre. Så gjorde han dét som vi hørte om i kapitel 1 her i bogen: Han tog et lille barn, stillede det midt imellem disciplene og sagde at de skulle være lige så ydmyge som den lille. Men de tog ikke rigtig ved lære af det. Kort før Jesus døde, mindede han dem om det på en måde de aldrig ville glemme. Hvad var det han gjorde? —

Mens de spiste et måltid sammen, rejste Jesus sig op fra bordet og tog sin yderklædning, det yderste tøj, af. Så bandt han et håndklæde rundt om livet og tog et stort vandfad, som han fyldte med vand. Disciplene må have spekuleret på hvad han mon ville med det. Mens de kiggede, gik han rundt til hver af dem, lagde sig ned på knæ og vaskede deres fødder! Bagefter tørrede han deres fødder med håndklædet. Hvad mener du! Hvordan mon du ville have følt det hvis du havde været der? —

Hvad var det Jesus ville lære sine disciple?

Disciplene syntes det var flovt. De syntes ikke at den store Lærer skulle være deres tjener. Disciplen Peter ville ikke have at Jesus vaskede hans fødder, men Jesus sagde at det var vigtigt at han gjorde det.

I dag vasker voksne mennesker normalt ikke hinandens fødder. Men det gjorde man dengang Jesus levede på jorden. Ved du hvorfor? — I det land Jesus og disciplene levede i, gik man med bare fødder i sandaler. Når man havde været ude at gå, blev ens fødder meget støvede og snavsede. Derfor var det rart at få fødderne vasket når man kom på besøg i et hus.

Men ved den lejlighed her havde ikke én af Jesu disciple tilbudt at vaske de andres fødder. Nu gjorde Jesus det selv. Derved lærte han dem noget vigtigt. Det var noget som de havde brug for at lære, og som vi også har brug for at lære.

 Ved du hvad det er? — Da Jesus havde taget sin yderklædning på og taget plads ved bordet igen, forklarede han det for dem: „Ved I hvad jeg har gjort ved jer? I kalder mig ’Lærer’ og ’Herre’, og I gør det med rette, for det er jeg. Når jeg nu, skønt Herre og Lærer, har vasket jeres fødder, skylder I også at vaske hinandens fødder.“ — Johannes 13:2-14.

Hvad kan du gøre for at hjælpe andre?

Her viste den store Lærer at hans disciple skulle tjene hinanden. De måtte ikke bare tænke på sig selv. De skulle ikke tro de var så vigtige at andre skulle gøre alting for dem. Nej, de måtte være villige til at tjene andre.

Var det ikke en god ting at lære? — Nu er spørgsmålet om vi vil være som den store Lærer og gøre noget for andre. Hvad siger du? — Vi kan alle sammen gøre noget for nogen. Det vil de blive glade for. Men det bedste ved det er at Jesus og hans Far også bliver glade for det.

Det er ikke svært at gøre noget for andre. Hvis du er vågen for det, kan du finde mange ting du kan hjælpe andre med. Er der for  eksempel noget du kan gøre for at hjælpe din mor? Du ved at hun gør mange ting for dig og de andre i familien. Kan du hjælpe hende med noget? — Prøv at spørge hende om det.

Måske kan du hjælpe med at dække bord. Eller måske kan du tage ud af bordet. Nogle børn går ud med affaldsposen hver dag. Når du gør den slags ting, er du med til at tjene andre, nøjagtig som Jesus.

Har du nogle mindre søskende som du kan gøre noget for? Husk på at Jesus, den store Lærer, tjente sine disciple. Hvis du gør noget for dine små søskende, ligner du ham. Hvad kan du da gøre for dem? — Måske kan du hjælpe dem med at lære hvordan man lægger sit legetøj på plads når man er færdig med at lege. Eller du kan hjælpe dem når de skal have  tøj på. Det kan også være at du kan hjælpe dem med at rede deres seng. Kan du komme i tanker om andet? — De vil blive glade for dig når du gør noget for dem, ligesom Jesu disciple var glade for ham.

Når du går i skole, kan du også gøre noget for andre, enten for dine klassekammerater eller for lærerne. Hvis én taber en bog, vil det være pænt af dig at samle den op for ham eller hende. Du kan måske også tilbyde at vaske tavlen ren eller gøre noget andet for en lærer. Man kan vise venlighed bare ved at holde døren for en anden.

Det er ikke sikkert at folk altid siger tak for det vi gør for dem. Skal vi så holde op med at gøre noget for andre? — Nej, vel? Der var mange som ikke sagde tak til Jesus for det han gjorde. Men han blev alligevel ved med at gøre godt.

Så vi skal aldrig holde os tilbage fra at gøre noget for andre. Lad os huske på den store Lærer, Jesus, og altid prøve at følge hans eksempel.

Her er flere skriftsteder om dét at hjælpe andre: Ordsprogene 3:27, 28, Romerne 15:1, 2, Galaterne 6:2.