Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Lyt til den store Lærer

 KAPITEL 45

Hvad er Guds rige? Hvordan viser vi at vi støtter det

Hvad er Guds rige? Hvordan viser vi at vi støtter det

KENDER du den bøn Jesus lærte sine disciple at bede? — Lad os læse den sammen i Bibelen. Den står i Mattæus 6:9-13. Det er den bøn som mange kalder fadervor, og dér beder man blandt andet: „Lad dit rige komme.“ „Dit rige“ er Guds rige. Det er ikke et land. Ved du hvad Guds rige er? —

Det er et kongerige, det vil sige et rige som styres af en konge. Og da det er Guds rige, er det Gud der har bestemt hvem der skal være konge.

Hvem er det så Gud har valgt til at være konge? — Det er hans søn Jesus Kristus, som er i himmelen. Han er bedre end nogen af de herskere mennesker ville vælge. Ved du hvorfor? — Det er fordi Jesus elsker sin Far, Jehova. Derfor vil han altid gøre det der er rigtigt.

 Længe inden Jesus blev født i Betlehem, havde Bibelen forudsagt at det ville ske, og at Jesus ville blive udvalgt af Gud til at være konge. Det kan vi for eksempel se i Esajas 9:6, 7. Der står: ’Et barn er født os, en søn er givet os; og herredømmet skal hvile på hans skulder. Og hans navn skal være . . . Fredsfyrste. Der vil ikke være nogen ende på hans herredømmes omfang og på freden.’

At herredømmet skal hvile på hans skulder, betyder at han får det ansvar at regere. Og hvorfor kaldes han en fyrste, en fredsfyrste? — En fyrste er en kongelig person. Og Jesus er en kongelig person fordi han er søn af Jehova, den største af alle konger. Jehova har givet Jesus den opgave at være konge i Hans rige, som vil herske over jorden i tusind år. Og som vi læste i kapitel 36, er der 144.000 som vil regere sammen med Jesus. (Åbenbaringen 14:1, 4; 20:6) Da Jesus var blevet døbt, begyndte han „at forkynde og sige: ’I må ændre sind, for himlenes rige er kommet nær.’“ — Mattæus 4:17.

Hvordan kunne Jesus sige at Riget var kommet nær? — Det kunne han fordi han selv var midt iblandt dem, og han skulle jo senere være konge og herske fra himmelen. Det var også derfor Jesus sagde: „Guds rige er i jeres midte.“ (Lukas 17:21) Kunne du ikke godt have tænkt dig at være så tæt på Jehovas konge at du ligefrem kunne røre ved ham? —

Hvad var det så for et vigtigt arbejde Jesus var kommet til jorden for at gøre? — Jesus svarede selv på det ved at sige: ’Jeg må også forkynde den gode nyhed om Guds rige for de andre byer; det er jo det jeg er sendt ud for.’ (Lukas 4:43) Jesus vidste at hvis han var alene, kunne han ikke overkomme hele arbejdet med at forkynde. Hvad gjorde han så? —

Hvilket arbejde var Jesus kommet til jorden for at udføre?

 Jesus udvalgte nogle der skulle forkynde sammen med ham, og så viste han dem hvordan de skulle gøre det. De første han oplærte, var de 12 der var blevet udvalgt til apostle. (Mattæus 10:5, 7) Men var det kun apostlene der blev oplært til at forkynde? Nej, Bibelen siger at Jesus oplærte mange flere. På et tidspunkt sendte han 70 andre disciple ud to og to. Hvad skulle de sige til folk? — Jesus gav denne besked: ’Bliv ved med at sige til folk: „Guds rige er kommet nær til jer.“’ (Lukas 10:9) Sådan kom folk til at lære om Guds rige.

Længe før Jesu tid var det sådan i Israel at en ny konge kom ridende ind i byen på et føl for at folk kunne se ham. Det gjorde Jesus nu da han tog ind i Jerusalem for sidste gang. Jesus skulle jo være konge i Guds rige. Men ville folket tage imod ham som konge? —

Idet Jesus kommer ridende, bliver han modtaget af en hel masse mennesker, og de fleste tager deres overtøj af og lægger det ned på vejen foran ham. Andre skærer nogle grene af træerne og lægger dem på vejen. På den måde viser de at de gerne vil have Jesus til konge. De råber begejstret: „Velsignet er den der kommer som kongen i Jehovas navn!“ Men det er ikke alle der er så begejstrede. Nogle af de religiøse ledere siger til Jesus at han skal få sine disciple til at tie stille. — Lukas 19:28-40.

Hvorfor vil disse mennesker ikke længere have Jesus som konge?

Fem dage senere bliver Jesus så taget til fange og ført frem for Pontius Pilatus, der regerer på romernes vegne. Jesu fjender siger at Jesus kalder sig selv for konge, og at han er imod romernes styre. Pilatus spørger ham hvad han siger til det. Jesus gør det klart at han ikke prøver at overtage deres styre. Han svarer Pilatus: „Mit rige er ikke en del af denne verden.“ — Johannes 18:36.

Efter det går Pilatus udenfor og siger til folkemængden at han ikke kan se at Jesus har gjort noget forkert. Men nu vil folk ikke  have Jesus til konge. De vil ikke engang have at han bliver sluppet fri. (Johannes 18:37-40) Så taler Pilatus med Jesus igen, og han bliver sikker på at Jesus ikke har gjort noget forkert. Han fører Jesus med ud for sidste gang og siger til folk: „Se! Jeres konge!“ Men folkemængden råber: „Væk med ham! Væk med ham! Pælfæst ham!“

„Skal jeg pælfæste jeres konge?“ spørger Pilatus. De øverste præster svarer: „Vi har ingen anden konge end kejseren.“ Tænk engang, de onde præster har fået folket til at vende sig imod Jesus! — Johannes 19:1-16.

 I dag er det på mange måder ligesom dengang. De fleste mennesker vil ikke have Jesus til deres konge. De siger måske nok at de tror på Gud, men de vil ikke have Gud eller Jesus til at bestemme over dem. I stedet for Guds rige vil de have deres egne riger her på jorden.

Hvad så med os? Hvordan virker det på os når vi lærer om Guds rige og alle de skønne ting det vil udrette? — Vi kommer til at elske Jehova, ikke? — Hvordan kan vi så vise at vi elsker ham, og at vi gerne vil støtte hans rige og adlyde det? —

Hvorfor lod Jesus sig døbe, og hvordan viste Gud at han godkendte det?

Det kan vi gøre ved at efterligne Jesus. Hvad gjorde Jesus da for at vise at han elskede Jehova? — „Jeg gør altid det han synes om,“ svarede Jesus selv. (Johannes 8:29) Ja, Jesus kom til jorden ’for at gøre Guds vilje’ og for at „fuldføre hans gerning“. (Hebræerne 10:7; Johannes 4:34) Og nu skal du høre hvad Jesus gjorde inden han begyndte at forkynde.

Jesus gik ned til Johannes Døber ved Jordanfloden. Da de var kommet et stykke ud i vandet, sænkede Johannes ham helt ned under vandet og løftede ham op igen. Han blev døbt. Hvorfor tror du at Johannes døbte Jesus? —

Hvor kan vi fortælle andre om Guds rige?

Det havde Jesus selv bedt Johannes om at  gøre. Hvordan ved vi så at Gud også ønskede det? — Det ved vi fordi Gud selv sagde at det var rigtigt af ham. Da Jesus steg op af vandet, talte Gud fra himmelen og sagde: „Du er min søn, den elskede; jeg har godkendt dig.“ Gud sendte også sin hellige ånd i form af en due ned over Jesus. Ved at lade sig døbe viste Jesus at han ønskede at tjene Jehova hele sit liv, til evig tid. — Markus 1:9-11.

Nu er du jo ikke så stor endnu. Men når du bliver større, vil du så efterligne Jesus og blive døbt? — Vi bør efterligne Jesus, for Bibelen siger at han har ’givet os et forbillede så vi kan følge lige i hans fodspor’. (1 Peter 2:21) Når du en dag bliver døbt, viser det at du virkelig støtter Guds rige og ønsker at det skal bestemme over dig. Men det er ikke nok at blive døbt.

Vi skal også gøre hvad Jesus har sagt. Han har for eksempel sagt at vi ikke skal være „en del af verden“. Adlyder vi ham hvis vi bliver optaget af alt det man gør i denne verden? Jesus og hans apostle holdt sig væk fra den slags. (Johannes 17:14) Hvad gjorde de i stedet for? — De fortalte andre om Guds rige. Det var det de gik mest op i. Kan vi komme til at ligne dem? — Ja, det kan vi. Og hvis vi gør det, viser vi at vi mener det når vi beder om at Guds rige må komme.

Slå op og læs disse skriftsteder, der fortæller mere om hvordan vi kan vise at vi støtter Guds rige: Mattæus 6:24-33, 24:14, 1 Johannes 2:15-17, 5:3.