Hvem er denne mand, og hvordan bliver han en discipel af Jesus?

HVEM er den bedste tjener Gud nogen sinde har haft på jorden? — Rigtigt, det er Jesus Kristus. Tror du at vi kan komme til at blive ligesom ham? — Bibelen siger at han er vores forbillede. Det vil sige at vi skal prøve at efterligne ham. Og han opfordrer os til at blive sine disciple.

Ved du hvad det vil sige at være en discipel af Jesus? — Det betyder flere ting. For det første må vi tage ved lære af ham. Men det er ikke det hele. Vi må også tro på det han fortæller os. Og hvis vi tror på det, vil vi gøre det han siger.

Der er mange der siger at de tror på Jesus. Men er de alle sammen rigtige disciple af ham? — Nej, de fleste af dem er det ikke. Det kan godt være at de går i kirke. Men mange af dem har aldrig givet sig tid til at finde ud af hvad Jesus lærer os. Kun de der prøver at være ligesom Jesus, er rigtige disciple af ham.

Nu skal jeg fortælle dig om nogle af dem der var disciple af Jesus da han levede som menneske på jorden. En af de første var en mand der hed Filip. Han gik hen og hentede sin ven Natanael (der også hed Bartolomæus); det er ham du kan se sidde her under træet. Da Natanael lidt senere gik hen imod Jesus, sagde Jesus: ’Her er der sandelig en ærlig mand, en ægte  israelit.’ Det blev Natanael forbavset over. „Hvor kender du mig fra?“ spurgte han.

Hvem kalder Jesus her til at blive disciple?

„Før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet, så jeg dig,“ svarede Jesus. Natanael blev forbløffet over at Jesus vidste præcis hvor han havde været. „Du er Guds søn, du er Israels konge,“ udbrød han. — Johannes 1:49.

Judas Iskariot, Judas (også kaldet Taddæus), Simon

Nogle var blevet disciple af Jesus allerede dagen før Filip og Natanael blev det. Det var Andreas og hans bror, Peter, og det var Johannes og måske også Johannes’ bror, Jakob. (Johannes 1:35-51) De fire vendte dog tilbage til deres fiskeri efter et lille stykke tid. Men en dag hvor Jesus gik langs bredden af Galilæas Sø, så han igen Peter og Andreas. De var ude på søen, hvor de var ved at kaste deres fiskenet ud. Jesus kaldte på dem: „Kom, følg mig.“

Jakob (Alfæus’ søn), Thomas, Mattæus

 Lidt længere henne fik Jesus øje på Jakob og Johannes. De var ude i en båd sammen med deres far og var ved at ordne deres garn. Dem sagde Jesus også til at de skulle følge ham. Hvad ville du have gjort hvis det var dig Jesus havde kaldt på? Ville du straks have fulgt med ham? — Disse mænd vidste godt hvem Jesus var. De vidste at det var Gud der havde sendt ham. Så de forlod straks deres fiskeri og gik med Jesus. — Mattæus 4:18-22.

Natanael, Filip, Johannes

Da de nu var blevet disciple af Jesus, betød det så at alt hvad de gjorde, var rigtigt? — Nej. Som du måske kan huske, kom de endda op at skændes om hvem af dem der var den største. Men de lyttede til Jesus, og de var villige til at ændre sig. Hvis vi er villige til at ændre os, kan vi også være disciple af Jesus.

Jakob (Johannes’ bror), Andreas, Peter

Det var alle slags mennesker der blev opfordret til at blive Jesu disciple. Engang kom en ung mand hen til Jesus. Han var en rig leder blandt folket, og nu ville han gerne vide hvordan han kunne få evigt liv. Han forklarede at han havde fulgt Guds lov lige fra han var barn, og Jesus sagde så til ham: ’Kom og følg mig.’ Men hvad tror du der skete? —

Jo, da den unge mand forstod at det var vigtigere at være en discipel af Jesus end at være rig, blev han helt ulykkelig. Han holdt mere af sine penge end af Gud, og derfor blev han aldrig Jesu discipel. — Lukas 18:18-25.

Efter at Jesus havde forkyndt i knap halvandet år, udvalgte han 12 af disciplene til en særlig opgave. De skulle være hans apostle. Det vil sige at de skulle sendes ud i et særligt arbejde. Ved du hvad de hed? — Lad os prøve at lære navnene. Kig på billederne her, og se om du kan sige navnene. Bagefter kan du prøve om du kan huske dem.

Hvem var disse kvinder der hjalp Jesus når han rejste rundt og forkyndte?

En af de 12 apostle blev ond. Det var Judas Iskariot. I stedet for ham blev der udvalgt en anden apostel. Ved du hvad han  hed? — Han hed Mattias. Senere kom der også nogle apostle der hed Paulus og Barnabas, men de hørte ikke til de 12. — Apostelgerninger 1:23-26; 14:14.

Som du sikkert kan huske fra kapitel 1 her i bogen, var Jesus interesseret i børn. Hvorfor var han det? — Fordi han vidste at de også kunne blive disciple af ham. Mange gange kan børn sige tingene på en måde der får selv voksne til at lytte og giver dem lyst til at høre mere om den store Lærer.

Der var også mange kvinder der blev disciple af Jesus. Nogle af dem tog med ham når han rejste rundt og forkyndte. Der var for eksempel  Maria Magdalene, Johanna og Susanna. De hjalp måske også med at lave mad til Jesus og vaske tøj for ham. — Lukas 8:1-3.

Kunne du godt tænke dig at være en discipel af Jesus? — Så må du huske at man ikke bliver en discipel bare ved at sige at man er det. Man skal også opføre sig som en discipel, og ikke bare når man er til møde i rigssalen. Hvor, for eksempel, er det vigtigt at man opfører sig som en discipel af Jesus? —

Hjemme hos os selv. Men også i skolen og i børnehaven. Vi må aldrig glemme at hvis vi vil være rigtige disciple af Jesus, må vi leve som disciple hele dagen, og hver dag, uanset hvor vi er.

Hvilke steder er det vigtigt at man opfører sig som en discipel af Jesus?

Nu skal vi sammen læse hvad Bibelen siger om Jesu disciple i Mattæus 28:19, 20, Lukas 6:13-16, Johannes 8:31, 32 og Første Petersbrev 2:21.