Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Lyt til den store Lærer

 KAPITEL 41

Børn som glæder Gud

Børn som glæder Gud

HVEM er det barn der har gjort Jehova allermest glad nogen sinde? — Det er hans søn, Jesus. Nu skal du høre om noget af det Jesus gjorde for at gøre sin Far i himmelen glad.

Da Jesus var barn, boede han og hans familie omkring tre dages rejse fra Jerusalem, hvor det smukke tempel for Jehova lå. Jesus kaldte templet for ’min Fars hus’. Her rejste han og hans familie hen hvert år for at fejre påsken.

Ved den påske hvor Jesus var 12 år, begyndte familien sin hjemrejse efter højtiden som sædvanlig. Men da de gjorde holdt om aftenen, opdagede forældrene at Jesus ikke var hos deres familie eller venner, som de havde troet. Maria og Josef skyndte sig tilbage til Jerusalem for at lede efter ham. Hvor tror du de fandt ham? —

De fandt ham i templet. Her sad han og lyttede til lærerne og stillede dem spørgsmål. Lærerne stillede også spørgsmål til ham, og han kunne svare på dem. De blev forbløffede over de gode svar han gav. Kan du ikke godt forstå at Gud var glad for sin søn? —

For Maria og Josef var det selvfølgelig en stor lettelse at finde Jesus. Men Jesus havde ikke været bange. Han vidste at templet var et godt sted at være. Derfor spurgte han dem: ’Vidste I ikke at jeg måtte være i min Fars hus?’ Jesus var klar over at templet var Guds hus, og dér elskede han at være.

Maria og Josef tog så den 12-årige Jesus med sig hjem til Nazaret igen. Hvordan tror du at Jesus var over for sine forældre? —  Bibelen siger at han „fortsatte med at underordne sig dem“. Hvad tror du det betyder? — Det betyder at han var lydig mod dem. Han gjorde hvad hans far og mor bad ham om, også hvis de bad ham om at hente vand fra brønden, eller sådan noget. — Lukas 2:41-52.

Hvordan gjorde Jesus allerede som barn Jehova glad?

Det er godt at tænke på. Selv om Jesus var fuldkommen, var han lydig mod sine forældre, der var ufuldkomne. Var Gud glad for det? — Det var han helt sikkert, for i hans ord siges der til børn: „Vær lydige mod jeres forældre.“ (Efeserne 6:1) Du vil gøre Jehova glad hvis du gør hvad dine forældre siger, ligesom Jesus.

Du kan også gøre Jehova glad ved at fortælle andre om ham. ’Det er ikke noget for børn,’ vil nogle måske sige. Det var der også nogle der sagde engang på Jesu tid. Men til dem sagde Jesus: ’Har I ikke læst i Skrifterne: „Gud vil blive lovprist af små børn“?’ (Mattæus 21:16) Hvis vi har lyst til det, må vi altså gerne fortælle andre  om Jehova og om hvor vidunderlig han er. Hvis vi gør det, gør vi ham glad.

Hvordan lærer vi noget om Gud som vi kan tale med andre om? — Det lærer vi når vi læser og studerer Bibelen herhjemme. Og vi lærer endnu mere når vi kommer sammen med Guds folk for at studere. Men hvem er egentlig Guds folk? —

Hvis man gerne vil vide om det er Guds folk man er sammen med til et kristent møde, kan man spørge: Hvad laver de når de er sammen? Fortæller de virkelig hvad der står i Bibelen? Læser de højt fra Bibelen og taler om hvad det betyder? For det er jo sådan vi lytter til Gud, ikke? — Og når vi er til kristne møder, så regner vi med at høre om hvad Gud siger, ikke? — Hvad så hvis nogen siger at man ikke behøver at leve sådan som Bibelen siger? Tror du så at det er Guds folk man er sammen med? —

Der er også noget andet vi må tænke over. Bibelen siger at Guds folk skal være ’et folk for hans navn’. (Apostelgerninger 15:14) Guds navn er Jehova, som du ved. Vi kan altså spørge folk om deres Gud hedder Jehova. Hvis de siger nej, så ved vi at de ikke hører til Guds folk. Vi ved også at Guds folk vil tale med andre om hans rige. Og de vil vise at de elsker Gud ved at holde hans bud. — 1 Johannes 5:3.

Hvis man kender nogen som gør alle de ting, så skal man holde sig til dem og tilbede Gud sammen med dem. Det gør vi når vi kommer til møderne i rigssalen. Du må lytte godt efter ved møderne og prøve at svare når der bliver stillet spørgsmål. Det gjorde Jesus da han var i Guds hus. Hvis du gør det, vil du gøre Jehova glad, præcis som Jesus gjorde.

Kender du andre børn fra Bibelen som gjorde Gud glad? — Timoteus er et vældig godt eksempel. Hans far troede ikke på  Jehova. Men det gjorde hans mor, som hed Eunike, og hans mormor, Lois. Timoteus lyttede til dem og lærte om Jehova.

Hvad ønskede Timoteus at gøre, selv om hans far ikke var kristen?

Da Timoteus var blevet en ung mand, kom apostelen Paulus på besøg i den by hvor de boede. Han lagde mærke til at Timoteus virkelig ønskede at tjene Jehova. Derfor spurgte han Timoteus om han ville rejse videre sammen med ham; så kunne han tjene Gud endnu mere. Det ville han gerne, og overalt hvor de kom på deres rejser, fortalte de folk om Guds rige og om Jesus. — Apostelgerninger 16:1-5; 2 Timoteus 1:5; 3:14, 15.

Fortæller Bibelen kun om drenge der gjorde Gud glad? — Nu skal jeg fortælle dig om en lille israelitisk pige der gjorde Gud glad. Dengang hun levede, var der et folk som hed aramæerne; de var fjender af israelitterne. En dag hvor aramæerne kæmpede mod Israel, tog de den lille pige til fange. Hun blev ført med  til hærføreren Na’amans hus. Dér skulle hun være tjenestepige for hærførerens kone.

Na’aman havde den sygdom der hedder spedalskhed. Ingen læger havde kunnet hjælpe ham. Men den lille pige fra Israel var sikker på at en af Guds særlige tjenere, en af profeterne, godt kunne hjælpe Na’aman. Hærføreren og hans kone tilbad selvfølgelig ikke Jehova. Skulle den lille pige nu fortælle dem det hun vidste? Hvad ville du have gjort? —

Hvordan gjorde denne israelitiske pige Gud glad?

Den lille pige sagde: ’Hvis bare Na’aman ville rejse hen til Jehovas profet i Israel, så kunne han blive helbredt for sin spedalskhed.’ Na’aman lyttede til pigen og rejste hen til Jehovas profet. Og da han gjorde som profeten sagde, blev han rask! Det fik Na’aman til at tilbede den sande Gud. — 2 Kongebog 5:1-15.

Kunne du godt tænke dig at hjælpe nogen til at lære om Jehova og om alt det Jehova kan, ligesom den lille pige gjorde? — Hvem kunne du mon hjælpe? — De mennesker man gerne vil hjælpe, tror måske ikke at de har brug for det. Men man kan jo fortælle dem om alle de gode ting Jehova gør. Måske vil de lytte. Du kan i hvert fald være sikker på at det vil gøre Jehova glad.

Her er flere opfordringer til børn og unge om at tjene Gud med glæde: Salme 122:1, 148:12, 13, Prædikeren 12:1, 1 Timoteus 4:12, Hebræerne 10:23-25.