Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Lyt til den store Lærer

Hvad børn har brug for

Hvad børn har brug for

ALLE der sætter et barn i verden, kommer på nærmeste hold af en begivenhed som ingen mennesker fuldt ud kan fatte. En mand og en kvinde bidrager begge med en del af sig selv, og resultatet bliver et levende menneske, et nyt selvstændigt individ. Det er forståeligt at mange kalder en fødsel for et mirakel.

For faderen og moderen er det også en stor, ny opgave der begynder. I den første tid efter fødselen er det barnets umiddelbare, fysiske behov de skal tage sig af. Men efterhånden har barnet brug for andet og mere. Hvis det skal udvikle sig mentalt, følelsesmæssigt, moralsk og åndeligt, har det brug for hjælp.

Forældrenes kærlighed er den faktor der har størst betydning for at deres søn eller datter kan udvikle sig sundt og harmonisk. Det er vigtigt at de ofte fortæller deres barn at de elsker det, men de må også gøre noget der viser det. Børn har brug for deres forældre som gode forbilleder. De har behov for nogle principper, en moral de kan følge. Og det har de behov for lige fra de første år. Hvis vejledningen kommer for sent, kan det gå sørgeligt galt, hvad mange eksempler desværre viser.

Den bedste vejledning man overhovedet kan få, er den der findes i Bibelen. At bruge Bibelen som grundlag for undervisning rummer nogle helt specielle fordele. Når man gør det, forstår børnene at det de får at vide, ikke er noget som mennesker har fundet på, men stammer fra Skaberen selv, deres Far i himmelen. Vejledningen får en autoritet som ikke kan hentes andre steder.

Bibelen opfordrer forældre til at indprente deres børn principperne for hvad der er rigtigt. Efterhånden som børnene vokser, kan forældrene godt  finde det svært at tale med dem om de ting der betyder mest. Det er vort håb at denne bog, Lyt til den store Lærer, vil gøre det lettere. Den giver jer forældre noget åndeligt læsestof som I kan læse sammen med jeres børn. Men mere end det; den er skrevet med henblik på at sætte samtaler i gang mellem børnene og jer der læser højt for dem.

Læg mærke til at der lægges op til at børnene skal sige noget. Der er spørgsmål mange steder i teksten. Når der efter et spørgsmål følger en tankestreg ( — ), giver det oplæseren lejlighed til at holde pause og få barnet til at svare. Børn kan godt lide at være med i det der foregår. Hvis de ikke er med, vil de hurtigt miste interessen.

Noget endnu vigtigere er at spørgsmålene giver dig mulighed for at få at vide hvordan dine børn tænker. Det kan godt være at børnene ikke svarer helt rigtigt. Men den del af teksten der følger efter spørgsmålene, vil hjælpe dem til at lære at ræsonnere sundt og rigtigt.

Et andet særligt træk ved bogen er de mere end 230 billeder den har. Ved de fleste af billederne er der tekster med spørgsmål som giver børnene lejlighed til at svare ud fra det de ser, og det de har hørt. Studér disse illustrationer sammen med børnene. Det er en vigtig del af undervisningen, og det vil forstærke den belæring børnene får i kapitlet.

Når børnene selv har lært at læse, kan du både lade dem læse bogen selv og bede dem om at læse den højt for dig. Jo mere de læser i bogen, jo mere vil dens gode råd prente sig i deres sind og hjerte. Men I må først og fremmest læse den sammen, og gøre det regelmæssigt. Det vil styrke kærligheden og respekten mellem dine børn og dig.

I dag hører børn, i en grad som man ikke kunne forestille sig for få år siden, om umoralitet, spiritisme og meget andet der virker nedbrydende. De har brug for en beskyttelse mod alt dette. Det medvirker denne bog til at give, idet den behandler følsomme emner værdigt, men uden omsvøb. Frem for alt har børn dog behov for at blive ledt hen til al visdoms Kilde, vor himmelske Far, Jehova Gud. Det var det Jesus, den store Lærer, altid gjorde. Det er vort oprigtige håb at denne bog vil hjælpe din familie og dig til at forme jeres liv sådan at det til evig tid bliver til velsignelse for jer og til glæde for Jehova.