„Tilbed ham som har dannet himmelen og jorden.“ — Åbenbaringen 14:7

Som vi har set i denne brochure, er der mange principper i Bibelen der kan hjælpe dig og din familie. Jehova ønsker at du skal være lykkelig. Han lover at hvis du lader tilbedelsen af ham komme i første række, ’vil alle andre ting blive givet dig i tilgift’. (Mattæus 6:33) Han ønsker inderligt at du skal være hans ven. Benyt enhver mulighed for at styrke dit venskab med Gud. Dette venskab er det største privilegium noget menneske kan få. — Mattæus 22:37, 38.

 1 STYRK DIT FORHOLD TIL JEHOVA

HVAD BIBELEN SIGER: „’Jeg vil være en fader for jer, og I skal være sønner og døtre for mig,’ siger Jehova.“ (2 Korinther 6:18) Gud ønsker at du skal være hans nære ven, og det bliver du blandt andet ved at bede til ham. Jehova opfordrer dig til at ’bede uophørligt’. (1 Thessaloniker 5:17) Han er ivrig efter at høre dine inderste tanker og bekymringer. (Filipperne 4:6) Når du beder til Gud sammen med din familie, vil de se at Gud er virkelig for dig.

Du skal ikke bare tale til Gud, men også lytte til ham. Det kan du gøre ved at studere Bibelen og bibelsk materiale. (Salme 1:1, 2) Tænk over det du lærer. (Salme 77:11, 12) At lytte til Gud indebærer også at du kommer regelmæssigt til de kristne møder. — Salme 122:1-4.

Endnu en vigtig måde du kan styrke dit forhold til Jehova på, er ved at tale med andre om ham. Jo mere du er optaget af dét, jo mere vil du mærke at du kommer ham nærmere. — Mattæus 28:19, 20.

HVAD DU KAN GØRE:

  • Sæt tid til side hver dag til at læse i Bibelen og bede til Gud

  • Giv familiens åndelige aktiviteter højere prioritet end afslapning og underholdning

2 VÆR EN FAMILIE DER TJENER GUD SAMMEN

HVAD BIBELEN SIGER: „Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.“ (Jakob 4:8) Læg et program for familiens åndelige aktiviteter, og følg det uge for uge. (1 Mosebog 18:19) Men der skal mere til. Gud må være en del af jeres liv hver dag. Du kan være med til at styrke din families forhold til Gud ved at tale om ham „når du sidder i dit hus og når du vandrer på vejen og når du lægger dig og når du står op“. (5 Mosebog 6:6, 7) Gør det til dit mål at kunne sige som Josua: „Jeg og mit hus, vi vil tjene Jehova.“ — Josua 24:15.

HVAD DU KAN GØRE:

  • Hav et fast oplæringsprogram der tager hensyn til behovet hos hver enkelt i familien