Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Opsummeringer fra Hvad kan vi lære af Bibelen?

5. Genløsningen – Guds største gave

5. Genløsningen – Guds største gave

1. VI HAR ALLE BRUG FOR AT BLIVE LØSKØBT

“Menneskesønnen ... er kommet for at ... give sin sjæl som en løsesum i bytte for mange.” – Mattæus 20:28

Hvorfor har vi brug for at blive løskøbt?

 • 1 Mosebog 3:17-19

  Da Adam var ulydig mod Gud, mistede han sit særlige venskab med Jehova, sit fuldkomne liv og sit hjem i Paradiset.

 • Romerne 5:12

  På grund af det Adam gjorde, har vi alle arvet synd og død.

 • Efeserne 1:7

  Jehova befrier mennesker fra synd og død ved hjælp af løskøbelsen.

2. JEHOVA SØRGEDE FOR EN LØSESUM

“Gud udsendte sin enestefødte søn til verden for at vi kunne vinde livet ved ham.” – 1 Johannes 4:9

Hvordan sørgede Jehova for løsesummen?

 • Salme 49:7, 8

  Ingen af os kunne betale løsesummen for det fuldkomne liv som Adam satte over styr.

 • Lukas 1:35

  Jehova sendte sin elskede søn til jorden for at blive født som et fuldkomment menneske.

 • Romerne 3:23, 24; Hebræerne 9:24

  Efter at Jesus var blevet oprejst, vendte han tilbage til himlen, hvor han gav værdien af sit fuldkomne menneskeliv til Jehova som en løsesum.

3. LØSKØBELSEN GIVER OS ET VIRKELIGT HÅB

“Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere.” – Åbenbaringen 21:4

Hvordan kan vi få gavn af løskøbelsen?

4. VI MÅ TAGE IMOD LØSKØBELSEN

“Gud ... gav sin enestefødte søn, for at enhver som tror på ham, ikke skal gå til grunde men have evigt liv.” – Johannes 3:16

Hvordan kan vi vise at vi er taknemmelige for løskøbelsen?

 • Johannes 17:3

  Lær Jehova og Jesus at kende, og efterlign dem.

 • Lukas 22:19

  Overvær højtiden til minde om Kristus’ død hvert år.

 • Johannes 3:36; Jakob 2:26

  Gør mere end bare at sige at du tror på Jesus. Gør det han har lært os at vi skal gøre.