Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Kom nær til Jehova

 KAPITEL 9

Kristus — „Guds kraft“

Kristus — „Guds kraft“

1-3. (a) Hvilken skræmmende oplevelse havde disciplene på Galilæas Sø, og hvad gjorde Jesus? (b) Hvorfor kaldes Jesus med rette „Guds kraft“?

DISCIPLENE var forfærdede. Mens de var på vej tværs over Galilæas Sø i en båd, blev de pludselig ramt af et uvejr. Det kan ikke have været første gang de så søen i oprør, for flere af dem var erfarne fiskere. * (Mattæus 4:18, 19) Men denne gang var det „et voldsomt stormvejr“ der hurtigt skabte store bølger på søen. Mændene forsøgte desperat at styre båden, men det var mere end de kunne klare. Høje bølger begyndte at „slå ind over båden“ og fylde den med vand. Trods alt dette lå Jesus og sov tungt i agterstavnen, udmattet efter hele dagen at have undervist folkeskarerne. Disciplene, der frygtede for deres liv, vækkede ham og sagde: „Herre, red os, vi er ved at gå under!“ — Markus 4:35-38; Mattæus 8:23-25.

Jesus var ikke bange. Uden at tvivle talte han strengt til vinden og sagde til søen: „Ti! Vær stille!“ Straks adlød vinden og søen — stormen stilnede af, bølgerne lagde sig, og „der blev helt stille“. Disciplene blev grebet af en usædvanlig frygt. „Hvem er dette menneske egentlig?“ spurgte de hinanden. Ja, hvem var dette menneske der kunne tale strengt til vinden og søen som man taler til et uregerligt barn? — Markus 4:39-41; Mattæus 8:26, 27.

Jesus var ikke noget almindeligt menneske. Jehovas kraft virkede i ham og gennem ham på usædvanlige måder. Den  inspirerede apostel Paulus kunne med rette omtale Kristus som „Guds kraft“. (1 Korinther 1:24) Hvordan kom Guds kraft til udtryk gennem Jesus? Og hvordan kan Jesu brug af Guds kraft få indvirkning på vort liv?

Guds enestefødte søns magt og kraft

4, 5. (a) Hvilken magt og myndighed gav Gud sin enestefødte søn? (b) Hvad havde Sønnen til sin rådighed for at kunne gennemføre Faderens hensigt i forbindelse med skabelsen?

Tænk på den magt Jesus havde i sin førmenneskelige tilværelse. Jehova gjorde brug af sin „evige kraft“ da han skabte sin enestefødte søn, der senere blev kendt som Jesus Kristus. (Romerne 1:20; Kolossenserne 1:15) Derefter gav Jehova sin søn en overordentlig stor magt og myndighed idet han overdrog ham den opgave at gennemføre hans hensigt i forbindelse med skabelsen. Bibelen siger om Sønnen: „Alt er blevet til gennem ham, og uden ham er end ikke én ting blevet til.“ — Johannes 1:3.

Vi kan næppe fatte omfanget af denne opgave. Tænk på hvilken kraft det må have krævet at skabe millioner af mægtige engle, det fysiske univers med dets milliarder af galakser og jorden med dens mangfoldighed af liv. For at kunne løse denne vældige opgave fik den enestefødte søn stillet den største kraft der findes i universet, til sin rådighed — Guds hellige ånd. Sønnen fandt stor glæde i at være ’værkmesteren’, den hvorigennem Jehova skabte alt andet. — Ordsprogene 8:22-31.

6. Hvilken magt og myndighed fik Jesus overdraget efter sin død og opstandelse?

Kunne den enestefødte søn få overdraget endnu mere magt og myndighed? Efter sin død og opstandelse sagde Jesus: „Al myndighed i himmelen og på jorden er blevet givet mig.“ (Mattæus 28:18) Ja, Jesus har fået evnen og retten til at udøve magten i hele universet. Som „Kongers Konge og Herrers Herre“ har han fået myndighed til at tilintetgøre  „al regering og al myndighed og magt“ — synlig så vel som usynlig — der modstår hans Fader. (Åbenbaringen 19:16; 1 Korinther 15:24-26) Jehova har ’lagt alt under Jesu fødder’; der er ’intet som ikke er ham underlagt’ — bortset fra Jehova selv. — Hebræerne 2:8; 1 Korinther 15:27.

7. Hvorfor kan vi være sikre på at Jesus aldrig vil misbruge den magt Jehova har givet ham?

Behøver vi at være bange for at Jesus vil misbruge sin magt? Nej. Han elsker sin Fader og vil aldrig gøre noget Faderen ikke synes om. (Johannes 8:29; 14:31) Jesus ved at Jehova aldrig misbruger sin guddommelige magt. Han har selv set hvordan Jehova spejder efter muligheder for at „vise sig stærk sammen med dem hvis hjerte er helt med ham“. (2 Krønikebog 16:9) Han har den samme kærlighed til menneskene som hans Fader har, og vi kan derfor være sikre på at han altid vil bruge sin magt til gavn for os. (Johannes 13:1) Det har han allerede bevist. Lad os se hvilken magt og kraft han havde mens han var her på jorden, og hvordan han følte sig tilskyndet til at bruge den.

’Magtfuld i ord’

8. Hvad fik Jesus magt til at gøre efter at han var blevet salvet, og hvordan brugte han sin magt?

Jesus udførte efter alt at dømme ingen mirakler under sin opvækst i Nazaret. Men det ændrede sig efter at han var blevet døbt i år 29, cirka 30 år gammel. (Lukas 3:21-23) Bibelen beretter: „Gud salvede ham med hellig ånd og kraft, og han gik igennem landet og gjorde vel og helbredte alle dem som var undertrykt af Djævelen.“ (Apostelgerninger 10:38) At Jesus „gjorde vel“, viser tydeligt at han brugte sin magt på den rigtige måde. Efter at han var blevet salvet, blev han „en profet, magtfuld i gerning og ord“. — Lukas 24:19.

9-11. (a) Hvor foregik en stor del af Jesu undervisning, og hvilken udfordring stod han over for? (b) Hvorfor var folkeskarerne forbløffede over Jesu måde at undervise på?

Hvordan var Jesus magtfuld i ord? Han underviste ofte i  det fri — ved søbredden og på bjergskråninger samt på gader og torve. (Markus 6:53-56; Lukas 5:1-3; 13:26) Hvis hans tilhørere ikke var interesseret i at høre på ham, kunne de blot gå videre. Da der ikke fandtes trykte bøger dengang, måtte de der med glæde lyttede til hans undervisning, bevare hans ord i deres sind og hjerte. Det han sagde, måtte derfor være fængslende og let at forstå og huske. Men det var ikke noget problem for Jesus. Det fremgår for eksempel af Bjergprædikenen.

10 En morgen i begyndelsen af år 31 samledes en skare mennesker på en bjergskråning ved Galilæas Sø. Nogle var kommet helt fra Judæa og Jerusalem, der lå omkring 100 kilometer borte. Andre var kommet fra kystegnen ved Tyrus og Zidon i nord. Mange syge trængtes om Jesus for at røre ved ham, og han helbredte dem alle. Da der til sidst ikke længere fandtes en eneste alvorlig syg iblandt dem, begyndte han at undervise dem. (Lukas 6:17-19) Da han efter nogen tid var færdig med at tale, var tilhørerne forbløffede over det de havde hørt. Hvorfor?

11 Flere år senere skrev en af dem der havde hørt Bjergprædikenen: „Folkeskarerne [var] helt forbløffede over hans måde at undervise på; for han underviste dem som en der havde myndighed.“ (Mattæus 7:28, 29) De kunne fornemme den kraft der lå i Jesu ord. Han talte på Guds vegne og anvendte Guds ord som autoritet i sin undervisning. (Johannes 7:16) Jesus talte klart og forståeligt, hans tilskyndelser var indtrængende, og hans argumenter uigendrivelige. Han kom til sagens kerne og nåede sine tilhøreres hjerte. Han lærte dem hvordan de kunne blive lykkelige, hvordan de skulle bede, hvordan de kunne søge Guds rige, og hvad de skulle gøre for at opnå en tryg fremtid. (Mattæus 5:3–7:27) Hans ord gik lige til hjertet hos dem der hungrede efter sandhed og retfærdighed, og de var villige til at  „sige nej til sig selv“ og forlade alt for at følge ham. (Mattæus 16:24; Lukas 5:10, 11) Ja, Jesus var i sandhed ’magtfuld i ord’!

„Magtfuld i gerning“

12, 13. I hvilken forstand var Jesus „magtfuld i gerning“, og hvilke former for mirakler udførte han?

12 Jesus var også „magtfuld i gerning“. (Lukas 24:19) I evangelierne fortælles der specifikt om mere end 30 mirakler som Jesus udførte — altid ved hjælp af „Jehovas kraft“. * (Lukas 5:17) Jesu mirakler berørte tusinder af mennesker. Alene ved to af miraklerne — bespisningen af 5000 mænd og senere 4000 mænd „foruden kvinder og børn“ — var der sandsynligvis omkring 20.000 mennesker til stede. — Mattæus 14:13-21; 15:32-38.

’De så Jesus komme gående på søen

13 Jesus udførte mange forskellige mirakler. Han havde myndighed over dæmoner og uddrev dem uden besvær. (Lukas 9:37-43) Han havde magt over de fysiske kræfter og elementer og kunne forvandle vand til vin og gå på den stormpiskede Galilæas Sø. (Johannes 2:1-11; 6:18, 19) Han var herre over sygdom og kunne kurere legemlige defekter, kroniske lidelser og livstruende sygdomme. (Markus 3:1-5; Johannes 4:46-54) Han udførte disse helbredelser på forskellige måder. Nogle blev helbredt selv om de ikke befandt sig i nærheden af Jesus, mens andre blev helbredt ved at han selv rørte ved dem. (Mattæus 8:2, 3, 5-13) Nogle blev helbredt omgående, andre gradvis. — Markus 8:22-25; Lukas 8:43, 44.

14. Under hvilke omstændigheder viste Jesus at han havde magt over døden?

14 Jesus havde desuden den fantastiske magt at kunne vække døde til live igen. Der berettes om tre tilfælde hvor  han oprejste døde: Et forældrepar fik en 12-årig datter tilbage, en enke fik sin eneste søn tilbage, og to søstre fik deres elskede bror tilbage. (Lukas 7:11-15; 8:49-56; Johannes 11:38-44) Der var ikke noget der var for vanskeligt for ham. Han oprejste den 12-årige pige kort efter at hun var død. Han oprejste enkens søn mens han lå på ligbåren, uden tvivl samme dag som han var død. Og han oprejste Lazarus fra mindegraven efter at han havde været død i fire dage.

Uselvisk, ansvarsbevidst og hensynsfuld brug af magt

15, 16. Hvilke vidnesbyrd er der om at Jesus brugte sin magt på en uselvisk måde?

15 Kan du forestille dig hvordan den magt Jesus havde, kunne misbruges hvis en ufuldkommen hersker kom i besiddelse af den? Jesus var imidlertid syndfri. (1 Peter 2:22) Han lod sig ikke fordærve af den selviskhed, ærgerrighed og grådighed der får ufuldkomne mennesker til at bruge deres magt til skade for andre.

16 Jesus brugte sin magt på en uselvisk måde, aldrig for selv at opnå noget. Da han var sulten, nægtede han at forvandle sten til brød. (Mattæus 4:1-4) De få ting han ejede, viser at han ikke drog materiel fordel af sin magt. (Mattæus 8:20) Der er også noget andet der viser at hans magtfulde gerninger udsprang af et uselvisk motiv. Når han udførte mirakler, var det ikke uden omkostninger for ham selv. Når han helbredte de syge, udgik der en kraft fra ham, og det kunne han mærke, selv når det blot var et enkelt menneske der blev helbredt. (Markus 5:25-34) Alligevel lod han skarer af mennesker røre ved sig, og de blev helbredt. (Lukas 6:19) Hvilken uselvisk indstilling!

17. Hvordan viste Jesus at han brugte sin magt på en ansvarsbevidst måde?

17 Jesus brugte også sin magt på en ansvarsbevidst måde. Han udførte aldrig kraftige gerninger for blot at stille sin  magt til skue eller uden at det tjente en hensigt. (Mattæus 4:5-7) Han ville ikke gøre noget tegn for at tilfredsstille Herodes, der blot udspurgte ham af nysgerrighed. (Lukas 23:8, 9) I stedet for at medvirke til at rygtet om hans magt blev spredt blandt folket, sagde Jesus ofte til dem han havde helbredt, at de ikke skulle fortælle det til nogen. (Markus 5:43; 7:36) Han ønskede ikke at folk skulle bygge deres opfattelse af ham på sensationelle rygter. — Mattæus 12:15-19.

18-20. (a) Hvad lå til grund for den måde Jesus brugte sin magt på? (b) Hvad synes du om den måde Jesus helbredte en døv mand på?

18 Jesus, dette magtfulde menneske, havde intet tilfælles med de herskere der udøver deres magt på en hård og ufølsom måde, uden hensyn til andres behov og lidelser. Jesus havde omsorg for andre. Alene synet af nogen der havde det dårligt, rørte ham så dybt at han befriede dem for deres lidelser. (Mattæus 14:14) Han var opmærksom på andres følelser og behov, og denne kærlige omtanke fik ham til at bruge sin magt på en hensynsfuld måde. Det findes der et rørende eksempel på i Markus 7:31-37.

19 Ved den lejlighed kom store folkeskarer til Jesus med mange syge, og han kurerede dem alle. (Mattæus 15:29, 30) Men der var en som han viste særlig opmærksomhed, en mand som var døv og næsten stum. Måske kunne Jesus mærke at manden var nervøs eller forlegen. Betænksomt førte han ham lidt væk fra folkemængden, og da de var alene, viste Jesus med nogle tegn hvad han ville gøre. Han „stak sine fingre i mandens ører, og efter at have spyttet rørte han ved hans tunge“. * (Markus 7:33) Derefter så Jesus op mod himmelen og udstødte et bedende suk. Disse tydelige  handlinger skulle fortælle manden: ’Det jeg vil gøre for dig, skyldes kraften fra Gud.’ Til sidst sagde Jesus: „Luk dig op.“ (Markus 7:34) Så fik manden sin hørelse igen og kunne tale normalt.

20 Det fylder hjertet med glæde at tænke på at Jesus tog hensyn til folks følelser, også når han brugte sin gudgivne magt til at helbrede. Er det ikke betryggende at vide at Jehova har overdraget det messianske rige til en så medfølende og omsorgsfuld hersker?

En forsmag på det som skal komme

21, 22. (a) Hvad var Jesu mirakler en forsmag på? (b) Hvad kan vi forvente under Kristi styre i betragtning af at han har magt over naturkræfterne?

21 De magtfulde gerninger Jesus udførte her på jorden, var blot en forsmag på de endnu større velsignelser der vil blive menneskeheden til del under hans styre. I Guds nye verden vil Jesus igen udføre mirakler — men i globalt omfang! Lad os se på nogle af de ting der skal ske.

22 Jesus vil genoprette jordens økologi så den kommer i fuldkommen balance. Som tidligere nævnt viste han at han har magt over naturkræfterne ved at stille en storm. Under Kristi styre behøver menneskene derfor ikke at frygte for at blive ramt af tyfoner, jordskælv, vulkanudbrud eller andre naturkatastrofer. Eftersom Jesus er ’værkmesteren’, den Jehova brugte til at skabe jorden og livet på den, har han fuldkommen indsigt i hvordan jorden og dens økosystemer fungerer. Han ved hvordan man kan udnytte dens naturrigdomme på bedste måde. Under hans herredømme vil hele jorden blive omdannet til et paradis. — Lukas 23:43.

23. Hvordan vil Jesus som konge dække menneskenes behov?

23 Hvordan vil menneskenes behov blive dækket? Jesu evne til at bespise tusinder af mennesker ved hjælp af ganske lidt mad er en garanti for at ingen kommer til at sulte under hans styre. Der vil være en overflod af mad, og den vil  blive fordelt på en retfærdig måde så der aldrig mere vil være fødevaremangel eller hungersnød. (Salme 72:16) At han er herre over sygdom, fortæller os at syge, blinde, døve, invalide og halte vil blive helbredt — fuldstændigt og for bestandigt. (Esajas 33:24; 35:5, 6) Hans evne til at oprejse døde er en forsikring om at hans magt som himmelsk konge indbefatter magten til at oprejse de mange millioner som hans Fader har i sin erindring. — Johannes 5:28, 29.

24. Hvad må vi huske når vi tænker over den magt Jesus har, og hvorfor?

24 Når vi tænker over den magt Jesus har, må vi huske at han til fuldkommenhed genspejlede sin Fader. (Johannes 14:9) Den måde Jesus brugte sin magt på, giver os derfor et klart billede af hvordan Jehova bruger sin magt. Tag for eksempel den kærlige måde hvorpå Jesus helbredte en spedalsk. Den spedalske mand havde sagt til ham: „Hvis blot du vil, kan du gøre mig ren.“ Jesus fik inderligt ondt af manden, rørte ved ham og sagde: „Jeg vil. Bliv ren.“ (Markus 1:40-42) Ved hjælp af beretninger som denne siger Jehova i virkeligheden: ’Det er sådan jeg bruger min magt.’ Får vi ikke lyst til at lovprise vor almægtige Gud og takke ham fordi han bruger sin magt på så kærlig en måde?

^ par. 1 Sådanne storme er ikke ualmindelige på Galilæas Sø. På grund af søens lave beliggenhed (210 meter under havets overflade) er luften ved vandspejlet meget varmere end luften i området omkring søen, og det kan skabe atmosfæriske forstyrrelser. Der blæser desuden kraftige vinde ned gennem Jordandalen fra Hermons Bjerg i nord. Det kan være stille i det ene øjeblik og storme kraftigt i det næste.

^ par. 12 Desuden omtaler evangelierne til tider flere mirakler under ét. For eksempel kom ’en hel by’ ved en lejlighed til Jesus, og han kurerede „mange“ syge. — Markus 1:32-34.

^ par. 19 Det at spytte var en metode eller et tegn som var anerkendt både blandt jøder og ikkejøder i forbindelse med at helbrede sygdomme, og rabbinske skrifter fortæller at spyt blev brugt som et lægemiddel. Det kan være at Jesus blot spyttede for at vise manden at han ville helbrede ham. Hvordan det end forholdt sig, var det ikke Jesu spyt der i sig selv virkede som et naturlægemiddel.