Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Kom nær til Jehova

 KAPITEL 7

Magt til at beskytte — „Gud er for os en tilflugt“

Magt til at beskytte — „Gud er for os en tilflugt“

1, 2. Hvilke farer stod israelitterne over for da de i 1513 f.v.t. begav sig ud i Sinajområdet, og hvordan beroligede Jehova dem?

DA ISRAELITTERNE i begyndelsen af 1513 f.v.t. begav sig ud i Sinajområdet, lå der en skræmmende og farefuld rejse foran dem — en vandring gennem en ’stor og frygtindgydende ørken med giftslanger og skorpioner’. (5 Mosebog 8:15) Der var desuden fare for at de kunne blive angrebet af fjendtlige folkeslag. Det var Jehova der havde bragt sit folk i den situation. Ville han, som deres Gud, også være i stand til at beskytte dem?

Jehovas ord til dem var yderst beroligende: „I har selv set hvad jeg gjorde ved ægypterne og derpå bar jer på ørnevinger og førte jer til mig.“ (2 Mosebog 19:4) Jehova mindede sit folk om at han havde udfriet dem fra ægypterne ved billedligt talt at have båret dem „på ørnevinger“. Men der er flere grunde til at „ørnevinger“ er et passende billede på Guds beskyttelse.

3. Hvorfor er „ørnevinger“ et passende billede på Guds beskyttelse?

Det er ikke kun når ørnen svæver højt oppe i luften at den bruger sine store og kraftige vinger. På den hede tid af dagen breder ørnemoderen — der kan have et vingefang på mere end 2 meter — sine vinger ud for at skærme de små unger mod den brændende sol. Andre gange omslutter hun ungerne med sine vinger for at beskytte dem mod den kolde vind. Ligesom ørnen beskytter sine unger, havde Jehova skærmet og beskyttet den nye nation Israel. Her i ørkenen kunne hans folk fortsat finde beskyttelse i skyggen af hans vældige vinger så længe de forblev trofaste mod ham.  (5 Mosebog 32:9-11; Salme 36:7) Men kan vi også med rette forvente Guds beskyttelse i dag?

Løftet om Guds beskyttelse

4, 5. Hvorfor kan vi have fuld tillid til at Gud vil holde sit løfte og beskytte sit folk?

Der hersker ingen tvivl om at Jehova er i stand til at beskytte sine tjenere. Han kaldes „Gud den Almægtige“ — et udtryk der viser at han besidder en uovervindelig magt. (1 Mosebog 17:1) Man kan lige så lidt hindre Gud i at bruge sin magt, som man kan standse tidevandet. Når han nu er i stand til at gøre hvad som helst han ønsker, vil nogle måske spørge: ’Ønsker Jehova at bruge sin magt til at beskytte sit folk?’

Svaret er ja! Jehova forsikrer os om at han vil beskytte sit folk. „Gud er for os en tilflugt og styrke, en hjælp som i trængsler er let at finde,“ siger Salme 46:1. Da Gud „ikke kan lyve“, kan vi have fuld tillid til at han vil holde sit løfte og beskytte sit folk. (Titus 1:2) Lad os se på nogle af de malende billeder Jehova bruger for at beskrive sin beskyttende omsorg.

6, 7. (a) Hvordan beskyttede hyrden på Bibelens tid sine får? (b) Hvordan skildrer Bibelen at Jehova ønsker at beskytte sine symbolske får og tage sig af dem?

Jehova er en hyrde, og „vi er hans folk og hans græsgangs hjord“. (Salme 23:1; 100:3) Det er ikke mange dyr der er så hjælpeløse som tamfår. På Bibelens tid krævede det mod af hyrden at beskytte sine får, ikke alene mod tyve, men også mod løver, ulve og bjørne. (1 Samuel 17:34, 35; Johannes 10:12, 13) Undertiden måtte han desuden vise nænsomhed for at beskytte fårene. Når et får læmmede langt fra fårefolden, ville en omsorgsfuld hyrde passe på det mens det var hjælpeløst, og derefter tage det forsvarsløse lam op og bære det hen i folden.

„I sin favn vil han bære dem“

 Når Jehova sammenligner sig selv med en hyrde, er det en forsikring om at det er hans inderlige ønske at beskytte os. (Ezekiel 34:11-16) Tænk på hvordan Jehova beskrives i Esajas 40:11, der blev omtalt i kapitel 2 her i bogen: „Som en hyrde vil han passe sin flok. Med sin arm vil han samle lammene; og i sin favn vil han bære dem.“ Hvordan kommer det lille lam op i hyrdens „favn“ — folden i hans yderklædning? Det kan være at lammet kommer hen til hyrden og måske endda skubber til hans ben. Men det er hyrden der må bøje sig ned, tage lammet op og nænsomt bringe det i sikkerhed i sin favn. Et meget smukt billede på hvor villig vor store Hyrde er til at skærme og beskytte os!

8. (a) Hvem kan få gavn af Guds løfte om beskyttelse, og hvordan fremgår det af Ordsprogene 18:10? (b) Hvad indebærer det at søge tilflugt i Guds navn?

Der er knyttet en betingelse til Guds løfte om beskyttelse — det er kun dem der kommer nær til ham, der bliver beskyttet. I Ordsprogene 18:10 siges der: „Jehovas navn er et stærkt tårn; den retfærdige løber derind og beskyttes.“ På Bibelens tid blev der af og til bygget tårne i ørkenen der skulle tjene som tilflugtssteder. Men den der var i fare, måtte selv løbe hen til tårnet for at komme i sikkerhed. Noget lignende gælder når man skal søge tilflugt i Guds navn. Det er ikke nok blot at gentage Guds navn; navnet er ikke en trylleformular. Nej, vi må lære ham der bærer dette navn, at kende, stole på ham og leve i overensstemmelse med hans retfærdige normer. Jehova har kærligt forsikret os om at han vil være et beskyttende tårn for os hvis vi vender os til ham i tro.

’Vor Gud kan redde os’

9. Hvad har Jehova gjort ud over at love at beskytte sit folk?

Jehova har ikke kun lovet at beskytte sine tjenere. På Bibelens tid viste han også at han var i stand til mirakuløst  at beskytte sit folk. Gennem Israels historie sørgede Jehovas stærke „hånd“ ofte for at holde mægtige fjender på afstand. (2 Mosebog 7:4) Men han brugte også sin magt til at beskytte enkeltpersoner.

10, 11. Hvilke bibelske eksempler viser hvordan Jehova har brugt sin magt til at beskytte enkeltpersoner?

10 Da tre unge hebræere, Sjadrak, Mesjak og Abed-Nego, nægtede at bøje sig for kong Nebukadnezars guldbilledstøtte, truede den rasende konge med at kaste dem i en overophedet ildovn. „Hvem er så den gud som kan redde jer ud af mine hænder?“ hånede Nebukadnezar, der var den mægtigste hersker på jorden. (Daniel 3:15) De tre unge mænd havde fuldstændig tillid til at deres Gud havde magt til at beskytte dem, selv om de ikke tog det for givet at han ville gøre det. De svarede: „Hvis det sker, kan vor Gud som vi tjener, redde os.“ (Daniel 3:17) Og ganske rigtigt. Den brændende ildovn, som endda blev ophedet til at være syv gange varmere end normalt, var ikke nogen hindring for at den almægtige Gud kunne beskytte dem. Kongen blev tvunget til at erkende: „Der findes ingen anden gud der som han kan udfri.“ — Daniel 3:29.

11 Jehova gav endnu et bemærkelsesværdigt eksempel på sin beskyttende magt da han overførte sin enestefødte søns liv til den jødiske jomfru Marias moderliv. En engel fortalte Maria at hun skulle „undfange i [sit] moderliv og føde en søn“. Engelen forklarede: „Hellig ånd vil komme over dig, og kraft fra den Højeste vil overskygge dig.“ (Lukas 1:31, 35) Guds søn havde øjensynlig aldrig før befundet sig i en så udsat og sårbar situation. Ville den jordiske mors synd og ufuldkommenhed smitte af på fosteret? Ville Satan få held til at skade eller dræbe Sønnen før han blev født? Nej! Lige fra undfangelsen dannede Jehova så at sige en beskyttende mur omkring Maria, så intet — hverken ufuldkommenhed, nedbrydende påvirkning, morderiske mennesker eller  dæmoner — kunne skade det voksende foster. Og Jehova fortsatte med at beskytte Jesus under hans opvækst. (Mattæus 2:1-15) Indtil Guds fastsatte tid var inde, kunne ingen gøre hans elskede søn fortræd.

12. Hvorfor blev nogle enkeltpersoner mirakuløst beskyttet af Jehova på Bibelens tid?

12 Hvorfor blev nogle enkeltpersoner beskyttet af Jehova på disse mirakuløse måder? I mange tilfælde beskyttede Jehova dem for at værne om noget af langt større betydning — gennemførelsen af hans hensigt. For eksempel var det nødvendigt at barnet Jesus blev bevaret i live for at Guds hensigt, der i sidste ende ville gavne alle mennesker, kunne blive gennemført. Beretningerne om de mange måder hvorpå Jehova har brugt sin magt til at beskytte, er en del af de inspirerede skrifter, som er „skrevet til vor belæring, for at vi ved vor udholdenhed og ved Skrifternes trøst kan have håb“. (Romerne 15:4) Ja, disse beretninger styrker vores tro på den almægtige Gud. Men hvilken form for beskyttelse kan vi forvente fra Gud i dag?

Hvad Guds beskyttelse ikke betyder

13. Er Jehova forpligtet til at gøre mirakler for vores skyld? Forklar.

13 Når Jehova lover at beskytte os, betyder det ikke at han er forpligtet til at gøre mirakler for vores skyld. Nej, han garanterer os ikke en problemfri tilværelse i den nuværende verden. Mange af dem der trofast tjener Jehova, kommer ud for alvorlige vanskeligheder, deriblandt fattigdom, krig, sygdom og død. Jesus sagde rent ud til sine disciple at de som enkeltpersoner kunne miste livet på grund af deres tro. Det er derfor Jesus understregede vigtigheden af at holde ud til enden. (Mattæus 24:9, 13) Hvis Jehova brugte sin magt til mirakuløst at udfri sine tjenere i ethvert tilfælde, kunne det give Satan grundlag for at håne Jehova og rejse tvivl om hvorvidt vores kærlighed til Ham var ægte. — Job 1:9, 10.

14. Hvilke eksempler viser at Jehovas tjenere ikke altid bliver beskyttet på samme måde?

 14 Heller ikke på Bibelens tid beskyttede Jehova altid sine tjenere mod at lide en for tidlig død. For eksempel blev apostelen Jakob henrettet af Herodes omkring år 44; men kort tid efter blev Peter udfriet „af Herodes’ hånd“. (Apostelgerninger 12:1-11) Og Johannes, Jakobs bror, overlevede både Peter og Jakob. Vi kan tydeligvis ikke forvente at Gud beskytter alle sine tjenere på samme måde. Desuden er vi alle underlagt „tid og tilfælde“. (Prædikeren 9:11) Hvordan beskytter Jehova os så i dag?

Jehova beskytter os fysisk

15, 16. (a) Hvilke vidnesbyrd er der om at Jehova i fysisk henseende har beskyttet sine tjenere som gruppe betragtet? (b) Hvorfor kan vi nære tillid til at Jehova vil beskytte sine tjenere nu og under „den store trængsel“?

15 Hvad fysisk beskyttelse angår, kan vi som Jehovas tjenere forvente at blive beskyttet som gruppe betragtet. Ellers ville vi være et let bytte for Satan. Vi må tænke på at Satan, „denne verdens hersker“, hellere end gerne så den sande tilbedelse udryddet. (Johannes 12:31; Åbenbaringen 12:17) Nogle af de mægtigste regeringer på jorden har forbudt vort forkyndelsesarbejde og forsøgt helt at udslette os. Men Jehovas folk har stået fast og er blevet ved med at forkynde uden ophør! Hvorfor har mægtige nationer ikke kunnet sætte en stopper for denne relativt lille og tilsyneladende forsvarsløse gruppe kristne? Fordi Jehova har skærmet os med sine stærke ’vinger’! — Salme 17:7, 8.

16 Kan vi også forvente at blive fysisk beskyttet under den kommende „store trængsel“? Vi har ingen grund til at frygte eksekveringen af Guds domme. Jehova forstår nemlig „at udfri gudhengivne mennesker af prøvelse og at bevogte uretfærdige til afskærelse på dommens dag“. (Åbenbaringen 7:14; 2 Peter 2:9) Indtil da kan vi være sikre på  to ting. For det første at Jehova aldrig vil tillade at hans loyale tjenere bliver udslettet. For det andet at han vil belønne dem der bevarer deres uangribelighed, med evigt liv i hans retfærdige nye verden — om nødvendigt ved hjælp af en opstandelse. De der dør, kan ikke befinde sig noget mere sikkert sted end i Guds erindring. — Johannes 5:28, 29.

17. Hvordan beskytter Jehova os gennem sit ord?

17 Jehova beskytter os blandt andet gennem sit levende „ord“, der har en motiverende kraft som kan læge hjerter og forandre folks liv. (Hebræerne 4:12) Når vi følger Bibelens principper, er vi til en vis grad beskyttet i fysisk henseende. „Jeg, Jehova, er . . . den som lærer dig hvad der gavner,“ siges der i Esajas 48:17. Der er ingen tvivl om at vi kan forbedre vort helbred og forlænge livet hvis vi lever i harmoni med Guds ord. Hvis vi for eksempel følger Bibelens vejledning om at afholde os fra utugt og rense os for enhver besmittelse, vil vi undgå de urene handlinger og skadelige vaner som ødelægger livet for mange af dem der ikke tjener Gud. (Apostelgerninger 15:29; 2 Korinther 7:1) Vi kan være taknemmelige for den beskyttelse Guds ord giver os.

Jehova beskytter os åndeligt

18. På hvilken måde beskytter Jehova os åndeligt?

18 Som det vigtigste beskytter Jehova os i åndelig henseende. Han beskytter os kærligt mod at blive skadet åndeligt, idet han hjælper os til at værne om vort forhold til ham og udruster os til at holde ud under prøvelser. Han giver os således mulighed for at bevare livet, ikke kun i nogle få år, men for evigt. Lad os se på noget af det Jehova har givet os for at beskytte os åndeligt.

19. Hvordan kan Jehovas ånd hjælpe os til at klare eller udholde en hvilken som helst prøve vi måtte komme ud for?

19 Jehova er den som „hører bøn“. (Salme 65:2) Når livets  bekymringer og pres er ved at overvælde os, kan det være til stor hjælp at udøse sit hjerte for ham. (Filipperne 4:6, 7) Han fjerner måske ikke mirakuløst de prøvelser vi udsættes for, men som svar på vore inderlige bønner kan han give os den fornødne visdom til at stå dem igennem. (Jakob 1:5, 6) Derudover giver Jehova hellig ånd til dem der beder ham om den. (Lukas 11:13) Denne stærke ånd kan hjælpe os til at klare eller udholde en hvilken som helst prøve vi måtte komme ud for. Ånden kan give os „den kraft som er ud over det normale“, så vi kan holde ud indtil Jehova fjerner alle problemer i den nye verden der snart vil komme. — 2 Korinther 4:7.

20. Hvordan kan Jehovas beskyttende magt komme til udtryk gennem vore trosfæller?

20 Nogle gange kan Jehovas beskyttende magt komme til udtryk gennem vore trosfæller. Jehova har sørget for at hans folk udgør et verdensomspændende ’brodersamfund’. (1 Peter 2:17; Johannes 6:44) Den kærlige atmosfære der råder i dette brodersamfund, er et levende vidnesbyrd om den magt Guds hellige ånd har til at påvirke mennesker i en god retning. Denne ånd frembringer en frugt i os, det vil  sige smukke og dyrebare egenskaber som kærlighed, venlighed og godhed. (Galaterne 5:22, 23) Når vi har det svært og en trosfælle giver os gode råd eller kommer med nogle tiltrængte, opmuntrende ord, kan vi derfor takke Jehova for dette udtryk for hans beskyttende omsorg.

21. (a) Hvad tilvejebringer Jehova gennem „den trofaste og kloge træl“? (b) Hvordan har du personligt haft gavn af det Jehova tilvejebringer for at beskytte os åndeligt?

21 For at beskytte os sørger Jehova desuden for at vi får åndelig føde i rette tid. Som en hjælp til at vi kan hente styrke fra hans ord, har Jehova sat „den trofaste og kloge træl“ til at uddele åndelig føde. Gennem trykte publikationer, deriblandt bladene Vagttårnet og Vågn op!, samt ved møder og stævner sørger denne trofaste træl for at vi får „mad i rette tid“ — det vi har brug for, og når vi har brug for det. (Mattæus 24:45) Har du nogen sinde hørt noget ved et kristent møde — i en kommentar, i et foredrag eller måske i en bøn — som gav dig netop den styrke og opmuntring du havde brug for? Er det nogen sinde sket at en artikel i et af vore blade har talt særligt til dig og haft indflydelse på dit liv? Husk at Jehova tilvejebringer alt dette for at beskytte os åndeligt.

22. Hvordan bruger Jehova altid sin magt, og hvorfor tjener det os bedst?

22 Ja, Jehova er et skjold „for alle som søger tilflugt hos ham“. (Salme 18:30) Vi er klar over at han på nuværende tidspunkt ikke beskytter os mod al ulykke. Hans beskyttende magt bliver imidlertid altid brugt på en måde der sikrer gennemførelsen af hans hensigt. Derved gør han det der tjener hans folk bedst i det lange løb. Hvis vi kommer nær til Jehova og forbliver i hans kærlighed, vil han skænke os evigt liv i fuldkommenhed. Tanken om denne fremtid vil få os til at betragte en hvilken som helst trængsel i denne verden som „kortvarig og let“. — 2 Korinther 4:17.

Lær mere

VAGTTÅRNET – STUDIEUDGAVE

Bliv i dalen med Jehovas beskyttelse

Hvad er Jehovas beskyttende dal, og hvordan kan Jehovas tjenere blive beskyttet i den?