Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Kom nær til Jehova

 KAPITEL 4

Jehovas magt er stor

Jehovas magt er stor

1, 2. Hvilke forbløffende ting havde Elias tidligere set, men hvilke bemærkelsesværdige fænomener blev han vidne til fra hulen i Horebs Bjerg?

DET var ikke første gang Elias så noget forbløffende. Engang han holdt sig skjult, havde han oplevet at ravne kom med føde til ham to gange om dagen. Under en langvarig hungersnød havde han set en husstand blive forsynet med mel og olie fra to beholdere som aldrig blev tomme. Og som svar på en bøn havde han endda set ild komme ned fra himmelen. (1 Kongebog, kapitel 17, 18) Men han havde aldrig set noget så storslået som det han nu så.

Mens han krøb sammen ved indgangen til en hule i Horebs Bjerg, blev han vidne til nogle bemærkelsesværdige fænomener. Først kom der en vind. Der må have lydt en brølende og øredøvende larm, for vinden var så kraftig at den sønderrev bjerge og knuste klipper. Derefter kom der et jordskælv som udløste enorme kræfter i jordskorpen. Så kom der ild. Elias kunne sikkert mærke den stærke hede da den fór forbi. — 1 Kongebog 19:8-12.

„Se, Jehova gik forbi“

3. Hvilken af Guds egenskaber så Elias en manifestation af, og hvor ser vi vidnesbyrd om den samme egenskab?

Alt det Elias så, havde noget tilfælles. Det var manifestationer af Jehova Guds store magt. Vi behøver naturligvis ikke at se mirakler for at vide at Gud er i besiddelse af stor magt og kraft. Bibelen siger at Jehovas „evige kraft og hans guddommelighed“ fornemmes i skaberværket. (Romerne 1:20) Tænk blot på de kraftige lynglimt og de buldrende tordenskrald under et uvejr, de brusende vandmasser fra et mægtigt vandfald eller de utallige stjerner på en klar nattehimmel! Er det ikke tydelige vidnesbyrd om Guds magt? Alligevel er det kun få der i dag anerkender Guds magt, og endnu færre der har  det rette syn på den. Men hvis vi forstår hvad Jehovas magt indebærer, har vi mange grunde til at komme nærmere til ham. I denne del af bogen vil vi derfor foretage et indgående studium af Jehovas uforlignelige magt.

En af Jehovas hovedegenskaber

4, 5. (a) Hvilken forbindelse er der mellem Jehovas navn og hans vælde, eller magt? (b) Hvorfor er det passende at Jehova har valgt oksen som symbol på sin magt og kraft?

Jehovas magt er enestående. I Jeremias 10:6 læser vi: „Der er slet ingen som du, Jehova. Du er stor, og dit navn er stort i vælde.“ Læg mærke til at Jehovas navn nævnes i forbindelse med vælde, eller magt. Navnet Jehova betyder jo „Han får til at blive“. Hvad er det der sætter Jehova i stand til at skabe hvad som helst han ønsker, og at blive hvad som helst han vælger at blive? Det er blandt andet hans magt. Ja, Jehovas evne til at handle, til at gennemføre sin vilje, er ubegrænset. Magt er en af hans hovedegenskaber.

Vi vil aldrig helt kunne fatte hvor stor og omfattende Jehovas magt er. Jehova bruger derfor illustrationer for at hjælpe os til at forstå det. Som vi har set, bruger han oksen som symbol på sin magt og kraft. (Ezekiel 1:4-10) Det passer godt, for selv en tam okse er et stort og stærkt dyr. På Bibelens tid stødte folk i Palæstina sjældent, om nogen sinde, på noget der var stærkere. Men de havde hørt om en endnu mere frygtindgydende okse — vildoksen, eller uroksen (Bos primigenius), som nu er uddød. (Job 39:9-12) Ifølge den romerske kejser Julius Cæsar var denne vildokse næsten lige så stor som en elefant. „De er meget stærke og meget hurtige,“ skrev han. Prøv at forestille dig hvor lille og kraftesløs du ville føle dig hvis du stod ved siden af sådan et dyr.

6. Hvorfor er det kun Jehova der kan kaldes almægtig?

I sammenligning med den almægtige Gud, Jehova, er  mennesker naturligvis endnu mere ubetydelige og magtesløse. Selv mægtige nationer er for ham blot som det fine støv på vægtskåle. (Esajas 40:15) I modsætning til sine skabninger har Jehova ubegrænset magt. Han alene kaldes almægtig. * (Åbenbaringen 15:3) Jehovas ’kraft er stærk’ og ’hans vældige styrke er stor’. (Esajas 40:26) Han er en uudtømmelig kraftkilde. Han er ikke afhængig af ydre energikilder, for „styrken er Guds“. (Salme 62:11) Ved hjælp af hvad udøver Jehova sin magt?

Hvordan Jehova udøver sin magt

7. Hvad er Jehovas hellige ånd, og hvilken tanke indeholder ordene for „ånd“ på Bibelens grundsprog?

Jehova udøver blandt andet sin magt ved hjælp af den hellige ånd, der udgår uophørligt fra ham som fra en uudtømmelig kilde. Den er Guds kraft i virksomhed. I Første Mosebog 1:2 omtaler Bibelen den som „Guds virksomme kraft“. De hebraiske og græske ord der gengives med „ånd“, kan i andre sammenhænge oversættes med „vind“, „blæst“, „åndepust“, „åndedræt“ og „pust“. Ifølge ordbogsforfatterne indeholder ordene på originalsprogene tanken om en usynlig kraft i virksomhed. Ligesom vinden er Guds ånd usynlig for det menneskelige øje, men dens virkninger er tydelige og mærkbare.

8. Hvordan omtaler Bibelen i symbolske vendinger Guds ånd, og hvorfor er det passende?

Jehova kan anvende sin hellige ånd på uendelig mange måder. Han kan bruge den til at gennemføre alt hvad han vil. Derfor kalder Bibelen meget passende Guds ånd for hans „finger“, hans ’stærke hånd’ eller ’udrakte arm’. (Lukas 11:20; 5 Mosebog 5:15; Salme 8:3) Ligesom en mand kan bruge sin hånd til mange forskellige opgaver der kræver  forskellige grader af styrke og færdigheder, kan Gud ved hjælp af sin ånd gennemføre alt hvad han sætter sig for — hvad enten det drejer sig om at skabe det uendeligt lille atom, at dele Det Røde Hav eller at sætte kristne i det første århundrede i stand til at tale fremmede sprog.

9. Hvor stor er Jehovas herskermagt?

Jehova udøver også sin magt gennem den myndighed han har som universets suveræne Herre. Kan du forestille dig hvordan det må være at have millioner og atter millioner af fornuftbegavede og dygtige undersåtter som er ivrige efter at gøre hvad du befaler? Det har Jehova. Han har jordiske tjenere som flere steder i Bibelen sammenlignes med en hær eller en kampstyrke. (Salme 68:11; 110:3) Og dog har et menneske ikke megen styrke i forhold til en engel. Da den assyriske hær angreb Guds folk, dræbte blot én engel 185.000 soldater på en enkelt nat! (2 Kongebog 19:35) Ja, Guds engle er „vældige i kraft“. — Salme 103:19, 20.

10. (a) Hvorfor kaldes den Almægtige for Hærstyrkers Jehova? (b) Hvem er den mægtigste af alle Jehovas skabninger?

10 Hvor mange engle findes der? Profeten Daniel fik et syn hvor han så mere end 100 millioner åndeskabninger stå foran Jehovas trone i himmelen, men der siges intet om at det var alle de engle der findes. (Daniel 7:10) Så der er måske mange hundrede millioner engle. Gud kaldes derfor Hærstyrkers Jehova. Denne titel beskriver hans magtfulde stilling som Hærfører for en stor, velorganiseret styrke af mægtige engle. Han har sat sin elskede søn, „al skabnings førstefødte“, over alle disse åndeskabninger. (Kolossenserne 1:15) Som ærkeengelen — øversten over alle englene, seraferne og keruberne — er Jesus den mægtigste af alle Jehovas skabninger.

11, 12. (a) På hvilke måder er Guds ord virkende? (b) Hvad sagde Jesus om hvor stor magt Jehova har?

11 Jehova har endnu et middel han gør brug af når han udøver sin magt. I Hebræerbrevet 4:12 står der: „Guds ord  er levende og virkende.“ Har du lagt mærke til den særlige kraft der findes i Guds ord, det inspirerede budskab som er bevaret i Bibelen? Det kan styrke os, opbygge vores tro og hjælpe os til at gøre gennemgribende forandringer. Apostelen Paulus advarede sine trosfæller mod mennesker der levede et meget umoralsk liv. Derefter tilføjede han: „Og dog er det sådan nogle af jer har været.“ (1 Korinther 6:9-11) Ja, „Guds ord“ havde virket i dem og hjulpet dem til at forandre sig.

12 Jehovas magt er så stor og hans måde at udøve den på så virkningsfuld at intet kan stå ham i vejen. Jesus sagde: „For Gud er alle ting mulige.“ (Mattæus 19:26) Hvad ønsker Jehova at gennemføre ved hjælp af sin magt?

Magt udøvet med en hensigt

13, 14. (a) Hvorfor kan vi sige at Jehova ikke er en upersonlig kraft? (b) Hvordan bruger Jehova sin magt?

13 Jehovas ånd er langt stærkere end en hvilken som helst fysisk kraft; men Jehova er ikke en upersonlig kraft eller bare en kraftkilde. Han er en person og en Gud som har fuld kontrol over sin magt, og som altid udøver den i en bestemt hensigt.

14 Som vi skal se, bruger Gud sin magt til at skabe, ødelægge, beskytte og genoprette — kort sagt, til at gøre alt hvad der stemmer med hans fuldkomne hensigt. (Esajas 46:10) Nogle gange bruger Jehova sin magt til at åbenbare vigtige sider af sin personlighed og sine normer. Frem for alt bruger han sin magt for at gennemføre sin vilje — at hævde sin suverænitet og hellige sit navn ved hjælp af det messianske rige. Intet vil nogen sinde kunne forhindre ham i at gennemføre denne hensigt.

15. Med hvilket formål bruger Jehova sin magt i forbindelse med sine tjenere, og hvordan kom det til udtryk i Elias’ tilfælde?

15 Jehova bruger også sin magt til gavn for os som enkeltpersoner. Læg mærke til hvad der står i Anden Krønikebog  16:9: „Hvad Jehova angår, hans øjne skuer ud over hele jorden for at han kan vise sig stærk sammen med dem hvis hjerte er helt med ham.“ Det var det Elias oplevede, som nævnt i indledningen. Hvorfor lod Jehova Elias se sin magt på denne ærefrygtindgydende måde? Den onde dronning Jesabel havde svoret at hun ville dræbe Elias. Profeten flygtede for sit liv. Han følte sig alene, bange og nedtrykt. Det var som om alle hans anstrengelser havde været forgæves. For at trøste Elias mindede Jehova ham på en storslået måde om sin magt. Vinden, jordskælvet og ilden viste Elias at den mægtigste i hele universet var dér sammen med ham. Hvorfor skulle han frygte Jesabel når han havde den almægtige Gud på sin side? — 1 Kongebog 19:1-12. *

16. Hvorfor er det opmuntrende for os at tænke på Jehovas store magt?

16 Selv om Jehova ikke udfører mirakler i dag, har han ikke forandret sig siden Elias’ tid. (1 Korinther 13:8) Han ønsker stadig at bruge sin magt til gavn for dem der elsker ham. Han bor ganske vist i en ophøjet åndelig verden, men er alligevel ikke langt borte fra os. Hans magt er ubegrænset, så afstande er uden betydning. „Jehova er nær hos alle der kalder på ham.“ (Salme 145:18) Engang da profeten Daniel bad Jehova om hjælp, viste en engel sig for ham endnu før han var færdig med at bede. (Daniel 9:20-23) Intet kan forhindre Jehova i at hjælpe og styrke dem han elsker. — Salme 118:6.

Gør Guds magt ham utilnærmelig?

17. I hvilken forstand får Jehovas magt os til at frygte ham, men hvilken form for frygt er der ingen grund til at nære?

17 Skal vi frygte Gud på grund af hans store magt? Både ja  og nej. Ja, i den forstand at Guds magt bør indgive os gudsfrygt, den dybe følelse af ærefrygt og respekt som kort blev omtalt i det foregående kapitel. Denne form for frygt er ifølge Bibelen „visdoms begyndelse“. (Salme 111:10) Men vi må også svare nej, for Guds magt giver os ingen grund til at nære en sygelig rædsel for ham eller vige tilbage for at komme nær til ham.

18. (a) Hvorfor nærer mange mistillid til dem der har magt? (b) Hvordan ved vi at Jehova ikke vil blive korrupt som følge af den magt han har?

18 „Magt har en tendens til at korrumpere, og uindskrænket magt korrumperer i bund og grund.“ Sådan skrev den engelske historiker lord Acton i 1887, og hans udtalelse er ofte blevet citeret, måske fordi mange anser den for at være en ubestridelig sandhed. Ufuldkomne mennesker misbruger ofte deres magt. Det har historien bekræftet igen og igen. (Prædikeren 4:1; 8:9) Mange nærer derfor mistillid til dem der har magt og myndighed, og undgår dem. Men Jehova har jo absolut og uindskrænket magt. Har det på nogen måde gjort ham korrupt? Nej. Som vi har set, er han hellig og fuldstændig ubestikkelig. Jehova er ikke som de ufuldkomne mænd og kvinder der sidder inde med magten i denne fordærvede verden. Han har aldrig misbrugt sin magt, og han vil heller aldrig gøre det.

19, 20. (a) I overensstemmelse med hvilke andre egenskaber udøver Jehova altid sin magt, og hvorfor er det betryggende? (b) Hvordan kan man illustrere Jehovas evne til at beherske sig, og hvorfor virker det så tiltalende på os?

19 Husk at Jehova også har andre egenskaber. Vi har endnu ikke set på hans retfærdighed, visdom og kærlighed. Jehovas egenskaber kommer til udtryk på en afbalanceret måde. Han viser ikke kun én egenskab ad gangen. I de næste kapitler vil vi tværtimod få at se at Jehova altid udøver sin magt i overensstemmelse med sin retfærdighed, visdom og kærlighed. Dertil kommer at Jehova har en egenskab som man  sjældent finder hos herskere i denne verden, nemlig selvbeherskelse.

20 Prøv at forestille dig at du møder en mand der er så stor og stærk at du bliver bange for ham. Men efterhånden lægger du mærke til at han er både mild og venlig. Han er altid parat til at bruge sin magt til at hjælpe og beskytte andre, især de svage og forsvarsløse. Han misbruger aldrig sin magt. Så hører du nogle bagtale ham. Alligevel forholder han sig rolig og fattet og er til og med venlig. Du kan ikke lade være med at spekulere på om du kunne være lige så venlig og behersket, især hvis du var lige så stærk som han. Ville du ikke få lyst til at lære vedkommende nærmere at kende? Vi har langt større grund til at lære den almægtige Gud, Jehova, nærmere at kende. Tænk på det der siges i Nahum 1:3: „Jehova er både sen til vrede og vældig i kraft.“ Jehova er ikke hurtig til at bruge sin magt og kraft over for mennesker, ikke engang over for de onde. Han er mild og venlig. Han har gang på gang vist at han er „sen til vrede“ når han bliver provokeret. — Salme 78:37-41.

21. Hvorfor tvinger Jehova ikke nogen til at gøre hans vilje, og hvad fortæller det om ham?

21 Lad os nu betragte Jehovas selvbeherskelse under en  anden synsvinkel. Hvis du havde ubegrænset magt, kunne det da tænkes at du af og til ville føle dig fristet til at tvinge andre til at gøre tingene efter dit hoved? Jehova tvinger ikke nogen til at tjene ham. Selv om det at tjene ham er den eneste vej til evigt liv, tvinger han ikke nogen til at gøre det. Han tager hensyn til den enkeltes værdighed ved at lade alle vælge selv. Han har fortalt hvad følgerne vil blive hvis man træffer dårlige valg, og hvilke gavnlige virkninger det vil få hvis man træffer gode valg. Men selve valget overlader han til os. (5 Mosebog 30:19, 20) Jehova er ganske enkelt ikke interesseret i at nogen tjener ham af tvang eller af en sygelig frygt for hans ærefrygtindgydende magt. Han ønsker at vi skal tjene ham villigt, af kærlighed. — 2 Korinther 9:7.

22, 23. (a) Hvad viser at Jehova gerne deler sin magt med andre og giver sine tjenere kraft og styrke? (b) Hvad vil vi se på i det næste kapitel?

22 Lad os se på en sidste grund til at vi ikke behøver at nære frygt for den almægtige Gud. Mennesker er sjældent interesserede i at dele deres magt med andre. Jehova, derimod, vil hellere end gerne dele sin magt med dem der loyalt tjener ham. Han har givet betydelig magt, eller myndighed, til andre, deriblandt sin søn. (Mattæus 28:18) Han giver også sine tjenere kraft og styrke. Bibelen siger: „Dig, Jehova, tilhører storheden og styrken og hæderen og glansen og værdigheden; for alt i himmelen og på jorden er dit. . . . I din hånd er der kraft og styrke, og det er i din hånd at gøre stor og at gøre alle stærke.“ — 1 Krønikebog 29:11, 12.

23 Ja, Jehova vil med glæde give os styrke. Han giver endda „den kraft som er ud over det normale“ til dem der vil tjene ham. (2 Korinther 4:7) Føler vi os ikke tiltrukket af en Gud der bruger sin magt på så hensynsfuld en måde og altid i overensstemmelse med sine høje normer? I det næste kapitel vil vi se på hvordan Jehova bruger sin magt til at skabe.

^ par. 6 Det græske ord der i Bibelen gengives med „almægtig“, betyder ordret „den der hersker over alle; den der har al magt“.

^ par. 15 Bibelen siger: „Jehova var ikke i vinden . . ., jordskælvet . . ., ilden.“ I modsætning til dem der tilbeder mytiske naturguder, tror Jehovas tjenere ikke at han findes i naturkræfterne. Han er alt for mægtig til at kunne rummes i noget af det han har skabt. — 1 Kongebog 8:27.