Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Kom nær til Jehova

 KAPITEL 27

„Hvor er hans godhed stor!“

„Hvor er hans godhed stor!“

1, 2. Hvor omfattende er Guds godhed, og hvad siger Bibelen om den?

NOGLE gode venner sidder en lun sommeraften og nyder et måltid mad i det fri. De snakker og hygger sig mens de beundrer den smukke solnedgang. Langt derfra står en landmand og ser ud over sine marker som tørster efter vand, og han smiler tilfreds ved synet af de mørke skyer der samler sig, og de første regndråber der falder. Et helt tredje sted ser en far og mor med begejstring at deres lille barn tager sine første, usikre skridt.

Hvad enten de er klar over det eller ej, nyder alle disse godt af Jehova Guds godhed. Religiøse mennesker siger ofte at „Gud er god“, men Bibelen udtrykker det endnu stærkere. Den siger: „Hvor er hans godhed stor!“ (Zakarias 9:17) Det lader dog til at kun få i dag ved hvad der ligger i disse ord. Hvad betyder det at Jehova Gud er god, og hvordan berøres vi personligt af hans godhed?

En fremtrædende side af Guds kærlighed

3, 4. Hvad er godhed, og hvorfor kan Jehovas godhed måske bedst beskrives som et udtryk for hans kærlighed?

På mange nutidssprog bruges ordet „godhed“ meget generelt. Men det er ikke tilfældet med den måde det bruges på i Bibelen. Her sigter det først og fremmest til moralsk fortræffelighed, den rette etiske beskaffenhed. Vi kan derfor sige at Jehova er god i absolut forstand. Alle hans egenskaber — deriblandt hans magt, retfærdighed og visdom — er helt igennem gode. Alligevel kan godhed måske bedst beskrives som et udtryk for Jehovas kærlighed. Hvorfor?

Godhed er en aktiv egenskab, en egenskab der giver sig  udslag i handling. Apostelen Paulus pegede på at menneskers godhed endog virker mere tiltalende end deres retfærdighed. (Romerne 5:7) Man kan regne med at den der er retfærdig, nøje vil overholde lovens krav, men den der er god, vil gøre mere end det. Han tager initiativet og gør noget til gavn for andre. Og som vi skal se, er det netop i den betydning at Jehova er god. En sådan godhed udspringer af hans grænseløse kærlighed.

5-7. Hvorfor afviste Jesus at blive kaldt „gode lærer“, og hvilken vigtig sandhed understregede han derved?

Jehovas godhed er enestående. Kort tid før Jesu død kom en mand hen til ham for at stille ham et spørgsmål idet han kaldte ham „gode lærer“. Jesus svarede: „Hvorfor kalder du mig god? Ingen er god undtagen én, Gud.“ (Markus 10:17, 18) Det kan måske lyde mærkeligt at Jesus svarede på denne måde. Hvorfor irettesatte han manden? Var Jesus ikke ’en god lærer’?

Manden brugte åbenbart udtrykket „gode lærer“ som en smigrende titel. Jesus ønskede beskedent at en sådan ære skulle gå til hans himmelske Fader, som er god i egentligste forstand. (Ordsprogene 11:2) Men Jesus understregede også en vigtig sandhed, nemlig at Jehova alene er normen for hvad der er godt. Kun han har den suveræne ret til at afgøre hvad der er godt, og hvad der er ondt. Da Adam og Eva gjorde oprør og spiste af træet til kundskab om godt og ondt, forsøgte de i virkeligheden at tiltage sig denne ret. I modsætning til dem overlader Jesus det ydmygt til sin Fader at fastsætte normer.

Jesus vidste desuden at Jehova er kilden til alt hvad der er virkelig godt. „Enhver god gave og enhver fuldkommen foræring“ kommer fra ham. (Jakob 1:17) Lad os se hvordan Jehovas godhed kommer til udtryk gennem hans gavmildhed.

 Vidnesbyrd om Jehovas store godhed

8. Hvordan har Jehova vist godhed mod alle?

Alle der har levet, har haft gavn af Jehovas godhed. I Salme 145:9 siges der: „Jehova er god mod alle.“ Hvilke eksempler har vi på hans altomfattende godhed? Bibelen siger: „Han [har ikke] ladet sig være uden vidnesbyrd, idet han har gjort godt, har givet jer regn fra himmelen og frugtbare tider, har mættet jeres hjerter med føde og glæde.“ (Apostelgerninger 14:17) Glæder du dig ikke hver gang du nyder et dejligt måltid mad? Hvis ikke Jehova havde vist godhed ved at skabe jorden med et uophørligt kredsløb der giver os frisk vand, og „frugtbare tider“ som giver os rigeligt med føde, ville vi ikke have haft noget at spise. Og Jehova har sørget for at alle, ikke kun  de der elsker ham, kan få gavn af hans godhed. Jesus sagde: „Han lader . . . sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne på retfærdige og uretfærdige.“ — Mattæus 5:45.

Jehova giver „regn fra himmelen og frugtbare tider“

9. Hvordan er æbletræet et vidnesbyrd om Jehovas godhed?

Mange tænker slet ikke over den store gavmildhed Jehova viser menneskene ved til stadighed at give dem sol, regn og frugtbare tider. Tænk for eksempel på et æble. Æbler er en almindelig frugt i den del af verden der har tempereret klima. De er både kønne, velsmagende og fulde af saft og vigtige næringsstoffer. Vidste du at der  i hele verden findes omkring 7500 forskellige æblesorter — røde, gule og grønne, og nogle af dem ikke meget større end et kirsebær, mens andre er på størrelse med en grapefrugt? En lille æblekerne ser ikke ud af meget. Men en sådan lille kerne kan blive til et stort, smukt træ. (Højsangen 2:3) Om foråret er æbletræet fyldt med skønne blomster, og om efteråret bærer det frugt. Hvert år — i op til 75 år — vil et godt æbletræ kunne bære nok frugt til at fylde op mod 20 kasser med 20 kilo i hver!

Denne lille kerne kan blive til et smukt træ der bærer frugt i mange årtier

10, 11. Hvordan er vore sanser et vidnesbyrd om Guds godhed?

10 I sin uendelig store godhed har Jehova givet os et legeme der er ’underfuldt dannet’, med sanser der hjælper os til at opfatte og glæde os over alt det han har skabt. (Salme 139:14) Tænk igen på de situationer der er beskrevet i indledningen til kapitlet. Hvilke synsindtryk bidrager til glæden i sådanne stunder? Et henrykt barns blussende kinder; regnen der falder og væder den tørstige jord; en solnedgang med dens røde, gyldne og violette farver. Det menneskelige øje er skabt til at opfatte over 300.000 forskellige farver! Desuden har vi fået en høresans så vi kan opfatte nuancerne i en god vens stemme, høre vindens susen i træerne eller nyde et lille barns klukkende latter. Hvorfor er vi i stand til at se og høre? Bibelen siger: „Øret der hører og øjet der ser — Jehova har frembragt dem begge.“ (Ordsprogene 20:12) Men det er kun to af vore sanser.

11 Endnu et vidnesbyrd om Jehovas godhed er vores lugtesans. Vi er skabt med evnen til at skelne mellem cirka 10.000 forskellige lugte. Tænk på nogle få af dem: duften af din livret, af blomster, af efterårets løv, af røg fra en glødende brændeknude. Og ved hjælp af følesansen kan vi mærke vinden i ansigtet, en vens kærlige omfavnelse eller en frugt vi holder i hånden. Når vi tager en bid af frugten,  bliver vores smagssans aktiveret. Smagsløgene i mundhulen registrerer en række smagsindtryk der skyldes smagsstofferne i frugten. Ja, vi har al mulig grund til at sige om Jehova: „Hvor er din godhed stor, den du har gemt til dem der frygter dig.“ (Salme 31:19) Men hvordan har Jehova „gemt“ godhed til dem der frygter ham?

Godhed med henblik på evigt liv

12. Hvilke gaver fra Jehova har størst betydning, og hvorfor?

12 Jesus sagde: „Der står skrevet: ’Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hver udtalelse der kommer fra Jehovas mund.’“ (Mattæus 4:4) De åndelige gaver vi får fra Jehova, kan være til endnu større gavn for os end de fysiske, for de kan give os evigt liv. Som vi så i kapitel 8, har Jehova her i de sidste dage brugt sin magt til at genoprette, idet han har skabt et åndeligt paradis hvor der er en overflod af åndelig føde.

13, 14. (a) Hvad så profeten Ezekiel i et syn, og hvad betyder det for os i dag? (b) Hvilke livgivende åndelige gaver har Jehova givet sine trofaste tjenere?

13 I en af Bibelens store genoprettelsesprofetier skildres et syn som profeten Ezekiel fik af et prægtigt, genopbygget tempel. Ud fra dette tempel kommer der en strøm af vand som bliver gradvis bredere og dybere indtil den er blevet ’en vældig strøm’. Overalt hvor floden løber, har den en gavnlig virkning. Langs dens bredder vokser der en stor mængde træer som er til føde og lægedom. Og floden bevirker endda at det saltholdige og livløse Døde Hav bliver sundt og kommer til at vrimle med fisk. (Ezekiel 47:1-12) Men hvad betyder alt dette?

14 Synet betyder at Jehova ville genoprette sin rene tilbedelsesordning, skildret ved templet i Ezekiels syn. Ligesom floden i synet ville hans livgivende foranstaltninger strømme ud til hans folk i stadig større mængder. Siden  genoprettelsen af den rene tilbedelse i 1919 har Jehova forsynet sit folk med livgivende åndelige gaver. Hvordan? Ved blandt andet at sørge for at der er blevet udgivet bibler og bibelsk litteratur og afholdt møder og stævner. Ved hjælp af alt dette har Jehova gjort millioner bekendt med den vigtigste livgivende gave han har givet menneskene, nemlig Jesu genløsningsoffer. Denne gave gør det muligt for alle der oprigtigt elsker og frygter Jehova, at komme til at stå rene i hans øjne og få håb om evigt liv. * Mens verden her i de sidste dage har været plaget af åndelig hungersnød, har Jehovas folk således kunnet nyde et åndeligt festmåltid. — Esajas 65:13.

15. I hvilken forstand vil trofaste mennesker få gavn af Jehovas godhed under Kristi tusindårige styre?

15 Den flod Ezekiel så i synet, holder ikke op med at strømme når denne gamle tingenes ordning forsvinder. Den vil tværtimod flyde med endnu mere livgivende vand under Kristi tusindårige styre. Til den tid vil Jehova, gennem det messianske rige, anvende den fulde værdi af Jesu offer og gradvis føre trofaste mennesker frem til fuldkommenhed. Da vil vi fryde os endnu mere over Jehovas godhed.

Andre sider af Jehovas godhed

16. Hvordan viser Bibelen at Jehovas godhed omfatter flere egenskaber? Nævn nogle af dem.

16 Jehovas godhed indbefatter mere end gavmildhed. Gud sagde til Moses: „Jeg vil lade al min godhed drage forbi dit ansigt, og jeg vil udråbe Jehovas navn foran dig.“ Senere i beretningen siges der: „Jehova gik da forbi, foran  ham, mens han råbte: ’Jehova, Jehova, en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på loyal hengivenhed og sandhed.’“ (2 Mosebog 33:19; 34:6) Jehovas godhed omfatter altså flere gode egenskaber. Lad os se nærmere på to af dem.

17. Hvad vil det sige at være nådig, og hvordan har Jehova vist at han er det?

17 „Nådig.“ At Jehova er nådig, vil blandt andet sige at han er imødekommende, mild og venlig over for sine skabninger. Han er ikke brysk, kold eller tyrannisk, sådan som de der har magt, ofte kan være. For eksempel sagde Jehova til Abraham: „Løft nu dine øjne og se fra det sted hvor du står, mod nord og mod syd og mod øst og mod vest.“ (1 Mosebog 13:14) Ifølge bibelforskere findes der i den hebraiske grundtekst en partikel som gør denne udtalelse til en høflig anmodning i stedet for en befaling. Bibelen indeholder flere lignende eksempler. (1 Mosebog 31:12; Ezekiel 8:5) Tænk engang at universets Suveræn kommer med en høflig anmodning til små mennesker! I en verden hvor mange er uhøflige, uforskammede eller ligefrem aggressive, er det velgørende at tænke på hvor nådig vor Gud, Jehova, er.

18. I hvilken forstand er Jehova „rig på . . . sandhed“, og hvorfor er det opmuntrende at vide?

18 „Rig på . . . sandhed.“ Uærlighed hører til dagens orden. Men Bibelen siger: „Gud er ikke et menneske at han skulle lyve.“ (4 Mosebog 23:19) I Titus 1:2 står der ligefrem at „Gud . . . ikke kan lyve“. Det tillader hans godhed ham ikke. Jehovas løfter er derfor fuldstændig pålidelige; vi kan være sikre på at hans ord altid vil gå i opfyldelse. Jehova kaldes også „sandhedens Gud“. (Salme 31:5) Han undlader ikke blot at lyve, men giver os også en overflod af sandhed. Han er ikke tillukket, forbeholden eller hemmelighedsfuld; nej, han oplyser gavmildt sine trofaste  tjenere ved at øse af sin uendelig store visdom. * Han lærer dem også at leve efter de sandheder han lader dem få del i, så de ’fortsat kan vandre i sandheden’. (3 Johannes 3) Hvilken virkning bør Jehovas godhed da have på os personligt?

Lad os glæde os over Jehovas godhed

19, 20. (a) Hvad gjorde Satan for at undergrave Evas tillid til Jehovas godhed, og hvad blev resultatet? (b) Hvilken virkning skulle Jehovas godhed have på os, og hvorfor?

19 Da Satan fristede Eva i Edens have, begyndte han underfundigt med at undergrave hendes tillid til Jehovas godhed. Jehova havde sagt til Adam: „Af alle træer i haven kan du frit spise.“ Af de tusinder af træer der må have prydet haven, var der kun ét som Jehova havde forbudt dem at spise af. Men læg mærke til hvordan Satan formulerede det første spørgsmål han stillede Eva: „Er det virkelig rigtigt at Gud har sagt I ikke må spise af hvert eneste træ i haven?“ (1 Mosebog 2:9, 16; 3:1) Satan fordrejede det Jehova havde sagt, for at få Eva til at tro at Jehova havde forholdt dem noget godt. Og desværre virkede hans taktik. Selv om det var Gud der havde givet Eva alt hvad hun havde, begyndte hun, ligesom mange andre siden hen har gjort, at tvivle på Guds godhed.

20 Vi ved hvor megen sorg og elendighed denne tvivl har ført med sig. Det er derfor opmuntrende at læse ordene i Jeremias 31:12: „De skal . . . stråle over Jehovas godhed.“ Ja, Jehovas godhed skulle få os til at stråle af glæde. Vi behøver aldrig at drage vor Guds motiver i tvivl, for han er fuld af godhed. Vi kan trygt stole på ham, for han ønsker kun det bedste for dem der elsker ham.

21, 22. (a) Hvordan kan vi vise taknemmelighed over Jehovas godhed? (b) Hvilken egenskab vil blive behandlet i det næste kapitel, og hvordan adskiller den sig fra godhed?

 21 Noget der også bidrager til vores glæde, er at tale med andre om Guds godhed. Salme 145:7 siger om Jehovas folk: „De vil lade ord vælde frem til minde om din godheds overflod.“ Hver eneste dag vi lever, nyder vi på forskellige måder godt af Jehovas godhed. Hvorfor ikke gøre det til en vane daglig at takke Jehova for hans godhed og specifikt nævne hvad vi er glade for? Når vi hver dag tænker over Jehovas godhed, takker ham for den og fortæller andre om den, vil det hjælpe os til at efterligne vor gode Gud. Og når vi, ligesom Jehova, spejder efter muligheder for at gøre godt mod andre, vil vi få et stadig nærmere forhold til ham. Apostelen Johannes skrev: „Du elskede, efterlign ikke det onde, men det gode. Den der øver godt er af Gud.“ — 3 Johannes 11.

22 Jehovas godhed forbindes også med andre egenskaber. Vi læser for eksempel at han er „rig på loyal hengivenhed“. (2 Mosebog 34:6) Det er en egenskab som Jehova især viser over for sine trofaste tjenere, og som derfor er mere målrettet end den godhed der kommer alle til gavn. I det næste kapitel skal vi se hvordan Jehova viser loyal hengivenhed.

^ par. 14 Der findes ikke noget større udtryk for Jehovas godhed end genløsningen. Af alle de millioner af åndeskabninger Jehova kunne vælge imellem, udvalgte han sin elskede, enestefødte søn til at være den der skulle dø for os.

^ par. 18 Bibelen forbinder meget passende sandhed med lys. „Udsend dit lys og din sandhed,“ bad salmisten. (Salme 43:3) Jehova udsender en overflod af åndeligt lys til dem der villigt lader sig oplære, eller oplyse, af ham. — 2 Korinther 4:6; 1 Johannes 1:5.

Lær mere

VAGTTÅRNET

Gud ’mætter vores hjerter’

Hver dag lader Gud mennesker, endog de mest utaknemmelige, få gavn af hans overvældende godhed.