Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Kom nær til Jehova

Indledning

Indledning

Kære læser!

Har du et nært forhold til Gud? Mange vil mene at det slet ikke kan lade sig gøre at få et sådant forhold. Nogle føler at Gud er alt for utilnærmelig; andre synes ikke at de er værdige til at have et nært forhold til ham. Men i Bibelen finder vi denne kærlige opfordring: „Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.“ (Jakob 4:8) Jehova giver endda følgende forsikring til dem der vælger at tilbede ham: „Jeg, Jehova din Gud, griber din højre hånd, jeg er den der siger til dig: ’Vær ikke bange. Jeg vil hjælpe dig.’“ — Esajas 41:13.

Hvad kan vi gøre for at få et nært forhold til Gud? Forudsætningen for et venskab er at man lærer den anden godt at kende, og at man påskønner og værdsætter de egenskaber og træk der gør vedkommende til noget særligt. Når det drejer sig om at blive ven med Gud, må man derfor lære noget om hvordan han er, og hvad han gør, sådan som det fremgår af Bibelen. Når vi tænker over hvordan Jehovas egenskaber kommer til udtryk, lægger mærke til hvordan Jesus Kristus til fuldkommenhed genspejlede dem, og forstår hvordan vi selv kan opdyrke dem, vil det drage os nærmere til Gud. Det vil stå os klart at Jehova er den ideelle hersker og universets retmæssige og suveræne Herre. Han er desuden den stærke, retfærdige, vise og kærlige Fader vi alle har brug for. Og han vil aldrig svigte sine trofaste børn.

Det er vort håb at denne bog vil hjælpe dig til at få et stadig nærmere forhold til Jehova Gud, at du vil opdyrke et ubrydeligt venskab med ham, et venskab der vil give dig mulighed for at prise ham i al evighed.

Udgiverne