Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 2

Er det muligt at ’komme nær til Gud’?

Er det muligt at ’komme nær til Gud’?

1, 2. (a) Hvad vil mange opfatte som usandsynligt, men hvad forsikrer Bibelen os om? (b) Hvilket forhold havde Abraham til Gud, og hvorfor?

HVORDAN ville du føle det hvis himmelens og jordens Skaber sagde om dig: „Det er min ven“? Mange vil mene at det er en helt usandsynlig tanke. Hvordan skulle et ganske almindeligt menneske kunne blive ven med Jehova Gud? Alligevel forsikrer Bibelen os om at det er muligt at få et nært forhold til Gud.

Patriarken Abraham var en af dem der i fortiden havde Guds fortrolighed, og Jehova kaldte ham „min ven“. (Esajas 41:8) Ja, Jehova betragtede Abraham som sin personlige ven. Det skyldes at Abraham „troede på Jehova“. (Jakob 2:23) Også i dag spejder Jehova efter muligheder for at ’fatte hengivenhed’ for dem der tjener ham af kærlighed. (5 Mosebog 10:15) I hans ord finder vi denne tilskyndelse: „Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer.“ (Jakob 4:8) Disse ord rummer både en indbydelse og et løfte.

3. Hvad opfordrer Jehova os til, og hvad lover han samtidig at gøre?

Jehova opfordrer os ligefrem til at komme nær til ham. Han er parat og villig til at tage imod os som sine venner. Samtidig lover han at hvis vi tager skridt til at nærme os ham, vil han komme os i møde. Han vil komme nær til os. Det betyder at vi kan få et meget dyrebart forhold til Jehova — vi kan få „hans fortrolighed“. * (Salme 25:14) „Fortrolighed“  leder tanken hen på det forhold man har til en nær ven.

4. Hvordan vil du beskrive en nær ven, og hvordan viser Jehova sig at være en sådan ven for dem der kommer nær til ham?

Har du en nær ven som du kan betro dig til? En sådan ven interesserer sig for dig. Du stoler på ham, for han har vist at han er loyal. Dine glæder bliver større når du deler dem med ham. Dine sorger bliver lettere at bære fordi han lytter og er forstående. Han forstår dig, også selv om andre tilsyneladende ikke gør det. Sådan vil det også være når du kommer nær til Gud. Så vil du få en ven som virkelig sætter pris på dig, oprigtigt interesserer sig for dig og altid forstår dig. (Salme 103:14; 1 Peter 5:7) Du kan stole helt og fuldt på ham, for du ved at han er loyal mod dem der er loyale mod ham. (Salme 18:25) Men vi må huske at dette dyrebare venskab med Gud kun er muligt fordi han har taget initiativet.

Jehova har taget det første skridt

5. Hvordan har Jehova gjort det muligt for os at få et nært forhold til ham?

Hvis det udelukkende stod til os, der er syndere, kunne vi aldrig få et nært forhold til Gud. (Salme 5:4) „Men Gud anbefaler sin egen kærlighed til os derved at Kristus døde for os mens vi endnu var syndere,“ skrev apostelen Paulus. (Romerne 5:8) Ja, Jehova lod Jesus give „sin sjæl som en løsesum i bytte for mange“. (Mattæus 20:28) Vores tro på dette genløsningsoffer gør det muligt for os at få et nært forhold til Gud. Eftersom Gud „elskede os først“, er det ham der har skabt grundlaget for at vi kan blive hans venner. — 1 Johannes 4:19.

6, 7. (a) Hvordan ved vi at Jehova ikke er en utilnærmelig Gud som man umuligt kan lære at kende? (b) På hvilke måder har Jehova åbenbaret sig?

Jehova har gjort mere end det: Han har åbenbaret sig  for os. Alle nære venskaber bygger på at man kender hinanden godt og sætter pris på hinandens egenskaber og væremåde. Hvis Jehova var en utilnærmelig Gud som man ikke kunne lære at kende, var det umuligt for os at blive hans nære venner. Men han har ikke holdt sig skjult for os; han ønsker tværtimod at vi skal lære ham at kende. (Esajas 45:19) Og det han åbenbarer om sig selv, er noget alle kan få kendskab til — også de af os der, set med verdens øjne, måske ikke bliver agtet særlig højt. — Mattæus 11:25.

Jehova har åbenbaret sig gennem skaberværket og sit skrevne ord

Hvordan har Jehova åbenbaret sig for os? Det han har skabt, viser os flere sider af hans personlighed — hans umådelige magt og kraft, hans uudgrundelige visdom og hans dybe kærlighed. (Romerne 1:20) Men det er ikke den eneste måde Jehova har åbenbaret sig på. Han ønsker at kommunikere med os og har derfor også åbenbaret sig gennem sit skrevne ord, Bibelen.

Betragt ’Jehovas liflighed’

8. Hvorfor kan vi sige at Bibelen i sig selv er et vidnesbyrd om Jehovas kærlighed til os?

Bibelen er i sig selv et vidnesbyrd om Jehovas kærlighed til os. I sit ord omtaler han sig selv i vendinger vi kan forstå. Derved viser han ikke alene at han elsker os, men også at han ønsker at vi skal kende og elske ham. Det vi læser i denne dyrebare bog, giver os mulighed for at betragte ’Jehovas liflighed’ og giver os lyst til at få et nært forhold til ham. (Salme 90:17) Lad os gennemgå nogle af de tiltalende måder Jehova åbenbarer sig på i sit ord.

9. Nævn nogle eksempler på direkte udtalelser i Bibelen om Guds egenskaber.

Bibelen indeholder mange direkte udtalelser om Guds egenskaber. Her er nogle eksempler: „Jehova elsker ret.“ (Salme 37:28) Gud er „ophøjet i magt“. (Job 37:23) „’Jeg er loyal,’ lyder Jehovas udsagn.“ (Jeremias 3:12) „Hans  hjerte er víst.“ (Job 9:4) Han er „en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på loyal hengivenhed og sandhed“. (2 Mosebog 34:6) „Du, Jehova, er god og rede til at tilgive.“ (Salme 86:5) Og som nævnt i det foregående kapitel er der én egenskab som især er fremherskende: „Gud er kærlighed.“ (1 Johannes 4:8) Når vi tænker nærmere over disse tiltalende egenskaber, føler vi os så ikke draget mod denne uforlignelige Gud?

Bibelen hjælper os til at komme nær til Jehova

10, 11. (a) Hvordan har Jehova i sit ord sørget for at vi bedre kan lære hans personlighed at kende? (b) Hvilken beretning fra Bibelen giver os et stærkt indtryk af Guds magt?

10 Ud over at fortælle os hvilke egenskaber han besidder, har Jehova kærligt sørget for at hans ord indeholder beretninger der viser hvordan disse egenskaber kommer til udtryk. Disse beretninger giver os en levende skildring af de forskellige sider af hans personlighed. Og det igen hjælper os til at komme nær til ham. Lad os tage et eksempel.

11 Ét er at læse at ’Guds kraft er stærk’. (Esajas 40:26) Noget helt andet er at læse om hvordan han førte israelitterne gennem Det Røde Hav og sørgede for dem i de 40 år de vandrede i ørkenen. Vi ser for os de brusende vandmasser der kløves. Vi ser folket — måske 3.000.000 i alt — vandre over den tørre havbund mens de stivnede vandmasser står som en vældig mur på begge sider. (2 Mosebog 14:21; 15:8) Og vi ser hvordan Gud tager sig af israelitterne i ørkenen — vand strømmer ud fra klippen, og på jorden ligger  der noget der ligner hvide frø som kan spises. (2 Mosebog 16:31; 4 Mosebog 20:11) Her åbenbarer Jehova ikke alene at han har magt, eller kraft, men også at han bruger den til gavn for sit folk. Er det ikke trosstyrkende at vide at den der lytter til vore bønner, er en magtfuld Gud som er „en tilflugt og styrke, en hjælp som i trængsler er let at finde“? — Salme 46:1.

12. Hvordan hjælper Jehova os til at „se“ ham ved at bruge udtryk som vi kan forstå?

12 Jehova har gjort endnu mere for at vi bedre kan lære ham at kende. Vi mennesker er underlagt fysiske begrænsninger og kan derfor ikke se ind i åndeverdenen. Hvis Gud, som er en ånd, beskrev sig selv for os med åndelige udtryk, ville det svare til at man prøvede at beskrive sit eget udseende — for eksempel sin øjenfarve — for en blindfødt. Jehova har derfor kærligt hjulpet os til at „se“ ham ved at bruge udtryk som vi kan forstå. Nogle gange gør han brug af billedsprog og sammenligner sig selv med noget vi kender til. Han beskriver endda sig selv som om han havde visse menneskelige træk. *

13. Hvilket billede giver Esajas 40:11 af Jehova, og hvordan virker det på dig?

13 Læg mærke til hvordan Jehova beskrives i Esajas 40:11: „Som en hyrde vil han passe sin flok. Med sin arm vil han samle lammene; og i sin favn vil han bære dem.“ Jehova sammenlignes her med en hyrde der løfter lammene med „sin arm“. Her beskrives Guds evne til at beskytte og hjælpe sine tjenere, også dem der behøver særlig omsorg. Vi kan føle os trygge i hans stærke arme, for hvis vi er loyale mod ham, vil han aldrig svigte os. (Romerne  8:38, 39) Den store Hyrde bærer lammene „i sin favn“ — et udtryk der sigter til den løse fold i hyrdens yderklædning hvori han undertiden bar et nyfødt lam. Vi bliver altså forsikret om at Jehova elsker os og tager sig kærligt af os. Det vil kun være naturligt hvis vi føler os draget mod ham.

„Sønnen ønsker at åbenbare ham“

14. Hvorfor kan man sige at Jesus er den der bedst kunne åbenbare Jehovas personlighed for os?

14 I sit ord har Jehova først og fremmest åbenbaret sig gennem sin elskede søn, Jesus Kristus. Ingen kunne genspejle Guds tanker og følelser bedre eller forklare ham mere levende end Jesus gjorde. Denne førstefødte søn havde jo været sammen med sin Fader før alle andre åndeskabninger og det fysiske univers blev skabt. (Kolossenserne 1:15) Jesus havde et indgående kendskab til Jehova. Derfor kunne han sige: „Ingen véd hvem Sønnen er, undtagen Faderen; og ingen véd hvem Faderen er, undtagen Sønnen og den som Sønnen ønsker at åbenbare ham for.“ (Lukas  10:22) Da Jesus befandt sig på jorden, åbenbarede han sin Fader på to vigtige måder.

15, 16. På hvilke to måder åbenbarede Jesus sin Faders egenskaber?

15 For det første hjælper Jesu lære os til bedre at kende Jehova. Jesus beskrev sin Fader i vendinger der taler til hjertet. For at vise hvor barmhjertig og imødekommende Gud er over for syndere der ændrer sind, sammenlignede Jesus i lignelsen om den fortabte søn Jehova med en tilgivende far der er så dybt bevæget over at se sin søn vende hjem at han løber ham i møde, falder ham om halsen og kysser ham ømt. (Lukas 15:11-24) Jesus skildrede også Jehova som en Gud der „drager“ retsindige mennesker til sig fordi han elsker dem som enkeltpersoner. (Johannes 6:44) Han er endda opmærksom på en lille spurv der falder til jorden. „Vær derfor ikke bange: I er mere værd end mange spurve,“ sagde Jesus. (Mattæus 10:29, 31) Man kan ikke andet end føle sig tiltrukket af så omsorgsfuld en Gud.

16 For det andet viser Jesu eksempel os hvordan Jehova er. Jesus genspejlede sin Fader så fuldkomment at han kunne sige: „Den der har set mig, har også set Faderen.“ (Johannes 14:9) Så når vi læser om Jesus i evangelierne — de følelser han viste, og den måde han behandlede andre på — får vi en levende skildring af hans Fader. Jehova kunne næppe have åbenbaret sine egenskaber tydeligere end han har gjort gennem Jesus.

17. Forklar med et eksempel hvad Jehova har gjort for at hjælpe os til at forstå hvordan han er.

17 Det kan illustreres med et eksempel: Forestil dig at du skal forklare hvad godhed er. Du vil måske prøve at forklare det med andre ord. Men hvis du kan pege på en der har gjort en god gerning, og sige: „Det er et eksempel på godhed,“ får man en bedre forståelse af hvad der ligger i ordet „godhed“. Jehova har gjort noget lignende for at hjælpe os til at forstå hvordan han er. Ud over at han beskriver sig selv med ord, har han givet os et levende eksempel  i sin søn. Hos Jesus kommer Guds egenskaber til udtryk i handling. Gennem evangelieberetningerne som fortæller om Jesus, siger Jehova i virkeligheden: „Det er sådan jeg er.“ Hvilken beskrivelse giver Guds inspirerede ord af Jesus da han var på jorden?

18. Hvordan kom egenskaber som magt, retfærdighed og visdom til udtryk hos Jesus?

18 Guds fire hovedegenskaber kom smukt til udtryk hos Jesus. Han havde magt over sygdom, sult og endda døden. Men i modsætning til selviske mennesker der misbruger deres magt, gjorde han aldrig brug af sin mirakuløse magt til egen fordel eller til skade for andre. (Mattæus 4:2-4) Han elskede retfærdighed. Hans hjerte blev fyldt med retfærdig harme da han så samvittighedsløse købmænd udnytte folket. (Mattæus 21:12, 13) Han var upartisk over for de fattige og undertrykte og hjalp dem til at „finde ny styrke“ for deres sjæle. (Mattæus 11:4, 5, 28-30) Jesu lære var uforlignelig, og hans visdom overgik langt Salomons. (Mattæus 12:42) Men Jesus optrådte aldrig overlegent på grund af sin visdom. Han talte til det jævne folks hjerter, for hans lære var enkel, klar og praktisk anvendelig.

19, 20. (a) Hvorfor var Jesu kærlighed enestående? (b) Hvad må vi huske når vi læser om Jesus og tænker over hvordan han var som menneske?

19 Jesus var et enestående eksempel med hensyn til at føle og vise kærlighed. Gennem hele hans tjeneste kom hans kærlighed til udtryk på mange forskellige måder, blandt andet ved at han kunne sætte sig i andres sted og føle med dem. Han kunne ikke se andre lide uden at have medfølelse med dem. Det var denne følelse der igen og igen bevægede ham til handling. (Mattæus 14:14) Han helbredte de syge og gav de sultne mad, men han viste også sin medfølelse på en langt vigtigere måde. Han hjalp andre til at forstå, tage imod og elske sandheden om Guds rige, der vil betyde varige velsignelser for menneskeheden. (Markus  6:34; Lukas 4:43) Som det allervigtigste viste Jesus en selvopofrende kærlighed ved villigt at ’sætte sin sjæl til’ for andre. — Johannes 15:13.

20 Er det så mærkeligt at folk i alle aldre og med vidt forskellig baggrund følte sig draget mod dette varme og kærlige menneske der nærede så dybe følelser? (Markus 10:13-16) Og når vi læser om Jesus og tænker over hvordan han var, lad os da også huske at han til fuldkommenhed genspejlede sin Fader. — Hebræerne 1:3.

En studiebog der kan hjælpe os

21, 22. Hvad indebærer det at søge Jehova, og hvordan kan denne studiebog hjælpe os?

21 Den måde Jehova åbenbarer sig på i sit ord, viser klart at han ønsker at vi skal komme nær til ham. På den anden side tvinger han os ikke til at få et godkendt forhold til ham. Det er op til os selv at søge Jehova „mens han kan findes“. (Esajas 55:6) At søge Jehova indebærer at vi gennem Bibelen lærer hans egenskaber og veje at kende. Formålet med den studiebog du her er i gang med at læse, er at hjælpe dig til dette.

22 Bogen er delt op i fire dele svarende til Jehovas fire hovedegenskaber:  magt, retfærdighed, visdom og kærlighed. Hver del begynder med en kort beskrivelse af egenskaben. Dernæst følger nogle få kapitler om hvordan den kommer til udtryk hos Jehova. Hver del indeholder desuden et kapitel om hvordan den pågældende egenskab kendetegnede Jesus, samt et kapitel om hvordan vi selv kan genspejle den.

23, 24. (a) Forklar lidt om rammen „Spørgsmål til eftertanke“. (b) Hvordan kan eftertanke hjælpe os til at komme nær til Gud?

23 Fra og med dette kapitel er der en særlig ramme med overskriften „Spørgsmål til eftertanke“. Se for eksempel rammen på side 24. Skriftstederne og spørgsmålene kan ikke benyttes til at repetere kapitlet. De skal snarere hjælpe dig til at tænke over andre vigtige aspekter ved emnet. Hvordan kan du bedst bruge rammen? Slå hvert af skriftstederne op, og læs dem omhyggeligt. Overvej derefter det spørgsmål der stilles. Tænk over svaret. Måske kan du finde nogle ekstra oplysninger. Stil desuden dig selv spørgsmål som: ’Hvad fortæller disse oplysninger mig om Jehova? Hvordan indvirker de på mit liv? Hvordan kan jeg bruge dem til gavn for andre?’

24 Når vi tænker dybere over sådanne spørgsmål, vil det hjælpe os til at få et stadig nærmere forhold til Jehova. Bibelen forbinder eftertanke med hjertet. (Salme 19:14) Når vi med værdsættelse grunder over det vi lærer om Gud, indvirker oplysningerne på vort symbolske hjerte, som så igen påvirker vore tanker, bevæger vore følelser og til sidst motiverer os til handling. Vi får en dybere kærlighed til Gud, og denne kærlighed giver os et ønske om at glæde ham som vores bedste ven. (1 Johannes 5:3) For at kunne få et så nært forhold til Jehova må vi lære hans egenskaber og veje at kende. Men lad os først se på en side af Guds personlighed som giver os en tvingende grund til at søge nær til ham — hans hellighed.

^ par. 3 Det hebraiske ord der her er gengivet med „fortrolighed“, bruges i Amos 3:7 i forbindelse med at den suveræne Herre Jehova åbenbarer sin „fortrolige sag“ for sine tjenere ved at han i forvejen fortæller dem hvad han har i sinde at gøre.

^ par. 12 For eksempel taler Bibelen om Guds ansigt, øjne, ører, næsebor, mund, arme og fødder. (Salme 18:15; 27:8; 44:3; Esajas 60:13; Mattæus 4:4; 1 Peter 3:12) Sådanne billedlige udtryk skal ikke tages bogstaveligt, lige så lidt som når Jehova omtales som „Klippen“ eller som et „skjold“. — 5 Mosebog 32:4; Salme 84:11.