Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Kom nær til Jehova

Gud indbyder dig til at komme nær til ham. Denne bog vil ud fra Bibelen vise dig hvordan.

Indledning

Du kan knytte et bånd med Jehova Gud der aldrig vil blive brudt.

KAPITEL 1

„Se, dette er vor Gud“

Hvorfor spurgte Moses om hvad Guds navn var når han allerede kendte det?

KAPITEL 2

Er det muligt at ’komme nær til Gud’?

Jehova Gud, Skaberen af himlen og jorden, giver os en indbydelse og et løfte.

KAPITEL 3

’Hellig, hellig, hellig er Jehova’

Hvorfor forbinder Bibelen hellighed med skønhed?

KAPITEL 4

Jehovas magt er stor

Skal vi frygte Guds magt? Det korrekte svar er både ja og nej.

KAPITEL 5

Magt til at skabe — „Gud, som frembragte himmel og jord“

Guds skaberværk, lige fra den kolossale sol til den lille kolibri, lærer os noget vigtigt om ham.

KAPITEL 6

Magt til at ødelægge — „Jehova er en stridsmand“

Hvordan kan „fredens Gud“ udkæmpe krige?

KAPITEL 7

Magt til at beskytte — „Gud er for os en tilflugt“

Gud beskytter sine tjenere på to måder, men den ene er lagt den vigtigste.

KAPITEL 8

Magt til at genoprette — Jehova „gør alting nyt“

Jehova har allerede genoprettet den sande tilbedelse. Hvad vil han genoprette i fremtiden?

KAPITEL 9

Kristus — „Guds kraft“

Hvad lærer Jesus Kristi mirakler og undervisning os om Jehova?

KAPITEL 10

’Bliv Guds efterligner’ i din brug af magt

Måske har du større magt end du tror — hvordan kan du bruge den klogt?

KAPITEL 11

„Alle hans veje er rette“

Hvorfor får Guds retfærdighed os til at elske ham?

KAPITEL 12

„Er der uretfærdighed hos Gud?“

Hvis Jehova hader uretfærdighed, hvorfor er verden så fyldt med det?

KAPITEL 13

„Jehovas lov er fuldkommen“

Hvordan kan et retssystem fremme kærlighed?

KAPITEL 14

Jehova tilvejebringer „en løsesum i bytte for mange“

En enkel men dyb sandhed kan hjælpe dig til at komme nærmere Gud.

KAPITEL 15

Jesus ’indfører ret på jorden’

Hvordan fremmede Jesus retfærdighed i fortiden? Hvordan gør han det nu? Og hvordan vil han indføre retfærdighed i fremtiden?

KAPITEL 16

Lad os øve ret mens vi vandrer med Gud

Hvorfor advarede Jesus: „Hold op med at dømme, for at I ikke skal blive dømt“?

KAPITEL 17

„O dyb af Guds ... visdom!“

Hvorfor overgår Guds visdom endog hans egen kundskab, forståelse og dømmekraft?

KAPITEL 18

Visdommen i „Guds ord“

Hvorfor brugte Gud mennesker til at nedskrive Bibelen i stedet for at bruge engle eller fremstille den selv?

KAPITEL 19

„Guds visdom i en hellig hemmelighed“

Hvad er den hellige hemmelighed som Gud engang skjulte men nu har åbenbaret?

KAPITEL 20

Vís og dog ydmyg

Hvordan kan universets Suveræne Herre være ydmyg?

KAPITEL 21

Jesus åbenbarer ’visdommen fra Gud’

Hvorfor vendte de soldater der var sendt ud for at arrestere Jesus, tomhændede tilbage da de havde hørt ham undervise?

KAPITEL 22

Lader du dig lede af „visdommen ovenfra“?

Bibelen nævner fire ting der kan hjælpe dig til at få visdom fra Gud.

KAPITEL 23

„Han elskede os først“

Hvad betyder udtalelsen „Gud er kærlighed“ egentlig?

KAPITEL 24

Intet kan „skille os fra Guds kærlighed“

Afvis den løgn at du er uelsket af Gud eller uden værdi i hans øjne.

KAPITEL 25

„Vor Guds inderlige medfølelse“

Hvordan er Guds følelser for dig ligesom dem en mor har for sit spædbarn?

KAPITEL 26

En Gud som er „rede til at tilgive“

Hvis Gud husker alt, hvordan kan han så tilgive og glemme?

KAPITEL 27

„Hvor er hans godhed stor!“

Hvad er Guds godhed helt præcist?

KAPITEL 28

„Du alene er loyal“

Hvorfor står Guds loyalitet over hans trofasthed?

KAPITEL 29

’At kende Messias’ kærlighed’

Tre facetter af Jesu kærlighed afspejler til fuldkommenhed Jehovas kærlighed.

KAPITEL 30

„Fortsæt med at vandre i kærlighed“

Første Korinther fremhæver 14 måder vi kan vise kærlighed på.

KAPITEL 31

„Kom nær til Gud, og han vil komme nær til jer“

Hvad er det vigtigste spørgsmål du kan stille dig selv? Og hvad vil du svare på det?