Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

Vejen, sandheden og livet

Vejen, sandheden og livet

Du kan sikkert godt lide at få gode nyheder. Og der er virkelig gode nyheder til dig og dem du holder af.

Disse gode nyheder findes i Bibelen, som Skaberen af universet, Jehova Gud, fik mennesker til at nedskrive for mange år siden. I bogen her vil vi fokusere på fire bibelbøger der indeholder rigtig gode nyheder til os alle. Bøgerne identificeres ved navnet på de mænd Gud brugte til at nedskrive dem – Matthæus, Markus, Lukas og Johannes.

Disse fire beretninger er kendt som de fire evangelier. De fortæller alle evangeliet, det vil sige den gode nyhed, om Jesus – at det er ved hjælp af ham Gud frelser mennesker, og at han som konge i Guds himmelske rige vil sørge for varige velsignelser til alle der tror på ham. – Markus 10:17, 30; 13:13.

HVORFOR FIRE EVANGELIER?

Måske har du spekuleret over hvorfor Gud har sørget for at der er fire beretninger om Jesus’ liv og undervisning.

Det er en fordel at have flere beretninger om hvad Jesus sagde og gjorde. Forestil dig at fire mænd står sammen med en berømt lærer. Lige foran læreren står en der har et skattekontor. Til højre står en læge. Manden der står til venstre, er fisker og lærerens meget nære ven. Den fjerde, der står lidt bagved, er en iagttager der er yngre end de andre. De er ærlige mænd og har alle deres eget interesseområde og deres egen synsvinkel. Hvis de hver især skriver en beretning om hvad læreren har sagt og gjort, vil hver beretning sandsynligvis indeholde detaljer og hændelser som de andre ikke har med. Ved at se på alle fire beretninger og have i tanke at de er skrevet ud fra forskellige synsvinkler, kan vi få hele billedet af hvad læreren sagde og gjorde. Det viser hvorfor det er så godt at vi har fire beretninger om den store Lærers, Jesus’, liv.

For eksempel vil skatteopkræveren i billedet gerne appellere til folk med en jødisk baggrund, så han omtaler lærepunkter og hændelser med den målgruppe i tanke. Lægen fremhæver helbredelsen  af de syge eller lamme, så han udelader nogle ting som skatteopkræveren har med, eller nævner dem i en anden rækkefølge. Den nære ven lægger vægt på lærerens følelser og egenskaber. Den yngre mands beretning er kortere og mere koncis. Men alle beretningerne er nøjagtige. Det viser os hvorfor dét at vi har alle fire beretninger om Jesus’ liv, giver os en bedre forståelse af hans aktiviteter, undervisning og personlighed.

Almindeligvis taler man om ‘Matthæusevangeliet’ eller ‘Johannesevangeliet’. Det er ikke forkert, for de indeholder alle “den gode nyhed om Jesus Kristus”. (Markus 1:1) Men i et større perspektiv udgør de fire beretninger et overordnet evangelium, eller en god nyhed, om Jesus.

Mange der har studeret Guds ord, har sammenlignet og sammenfattet begivenhederne og kendsgerningerne i Matthæus’, Markus’, Lukas’ og Johannes’ beretninger. Omkring år 170 gjorde den syriske forfatter Tatian et forsøg på det. Han anerkendte at disse fire bøger var nøjagtige og inspireret af Gud, og han udarbejdede værket Diatessaron, en samlet beretning om Jesus’ liv og tjeneste.

Jesus – vejen, sandheden og livet gør noget lignende, men den er mere nøjagtig og fuldstændig. I dag forstår vi nemlig bedre hvordan mange af Jesus’ profetier og lignelser er blevet opfyldt. Vi har derfor fået større indsigt i det han sagde og gjorde, samt i rækkefølgen af de hændelser der er beskrevet. Arkæologiske fund har også kastet lys over forskellige detaljer og skribenternes synsvinkler. Selvfølgelig kan man ikke være dogmatisk i forbindelse med rækkefølgen af hver eneste begivenhed. Men Jesus – vejen, sandheden og livet beskriver begivenhederne i en rækkefølge der er fornuftig og logisk.

VEJEN, SANDHEDEN OG LIVET

Mens du læser denne bog, så tænk på hvad der er det vigtigste budskab til dig og dem du holder af. Husk at Jesus selv sagde til apostlen Thomas: “Jeg er vejen og sandheden og livet. Det er kun gennem mig man kan komme til Faren.” – Johannes 14:6.

Jesus – vejen, sandheden og livet vil hjælpe dig til at forstå på hvilken måde Jesus er “vejen”. Det er kun gennem ham vi kan henvende os til Jehova Gud i bøn. Jesus er desuden vejen i den forstand at han hjælper os til at få et godt forhold til Gud. (Johannes 16:23; Romerne 5:8) Det er kun gennem Jesus vi kan få det.

Jesus er “sandheden”. Han talte altid sandhed og levede i harmoni med den. Han opfyldte mange profetier, som blev “‘ja’ gennem ham”. (2. Korinther 1:20; Johannes 1:14) Disse profetier hjælper os til at forstå Jesus’ centrale rolle i Guds hensigt. – Åbenbaringen 19:10.

Jesus er også “livet”. Ved hjælp af løsesummen, at han ofrede sit fuldkomne liv, gjorde han det muligt for os at få “det virkelige liv”, “det evige liv”. (1. Timotheus 6:12, 19; Efeserne 1:7; 1. Johannes 1:7) Han vil også være “livet” for de millioner der er døde, men som vil blive oprejst og få mulighed for at leve evigt i Paradiset. – Johannes 5:28, 29.

Vi må alle forstå og værdsætte den rolle Jesus har i Guds hensigt. Vi håber du vil glæde dig over at lære mere om Jesus – “vejen og sandheden og livet”.