LUKAS 12:35-59

  • DEN TROFASTE FORVALTER MÅ HOLDE SIG PARAT

  • JESUS KOMMER FOR AT SKABE SPLITTELSE

Jesus har forklaret at det kun er en “lille hjord” der vil få en plads i det himmelske rige. (Lukas 12:32) Men en så storslået belønning er ikke noget man må tage let på. Så Jesus betoner nu hvor vigtigt det er at have den rigtige indstilling hvis man skal være en del af Riget.

Derfor tilskynder han sine disciple til at være parate når han vender tilbage. Han siger: “Vær klædt på og parate, og lad jeres lamper brænde. I skal være som nogle der venter på at deres herre vender tilbage fra brylluppet, så de straks kan lukke op for ham når han kommer og banker på. Lykkelige er de trælle som herren ser er vågne når han kommer!” – Lukas 12:35-37.

Det er let for disciplene at forstå hvilken indstilling Jesus vil fremhæve. De tjenere han omtaler, er parate og venter på at deres herre vender tilbage. Jesus forklarer: “Hvis [herren] kommer i den anden nattevagt [fra omkring klokken ni om aftenen til midnat], ja, i den tredje [fra midnat til omkring klokken tre om natten], og ser at de er parate, så har de grund til at være lykkelige!” – Lukas 12:38.

Det her er ikke bare en vejledning om at være flittige tjenestefolk, eller arbejdere. Det fremgår tydeligt af den måde hvorpå Jesus, Menneskesønnen, tager sig selv med i lignelsen. Han siger til disciplene: “I skal også holde jer parate, for Menneskesønnen kommer når I mindst venter det.” (Lukas 12:40) På et tidspunkt i fremtiden vil Jesus altså komme. Han ønsker at hans disciple – især dem i den “lille hjord” – skal være parate.

Peter vil gerne forstå helt klart hvad det er Jesus mener, så han spørger: “Herre, er det kun os du fortæller den lignelse, eller er det alle?” I stedet for at svare Peter direkte kommer Jesus med endnu en lignelse: “Hvem er egentlig den trofaste forvalter, den kloge, som hans herre vil sætte over sin tjenerstab til altid at give dem den nødvendige mad til tiden? Den træl er lykkelig hvis hans herre ser at han er i gang med det når han kommer! Det siger jeg jer: Han vil give ham ansvaret for alt hvad han ejer.” – Lukas 12:41-44.

I den tidligere lignelse er “herren” tydeligvis Jesus, Menneskesønnen. Logisk set må “den trofaste forvalter” være mænd der er en del af den “lille hjord”, og som vil få Riget. (Lukas 12:32) Her siger Jesus at nogle medlemmer af denne gruppe vil give hans “tjenerstab” det de har behov for, “den nødvendige mad til tiden”. Så Peter og de andre disciple som Jesus underviser og giver åndelig mad, kan udlede at lignelsen gælder en fremtidig periode hvor Menneskesønnen vil komme. Og i den periode vil der gennem en velfungerende ordning blive sørget for mad til Jesus’ disciple, Herrens “tjenerstab”.

Jesus understreger på en anden måde hvorfor hans disciple må være vågne og opmærksomme på deres indstilling. Man kunne nemlig få en ligegyldig indstilling og endda nå dertil at man modarbejder sine brødre og søstre. Jesus siger: “Men hvis den træl skulle tænke: ‘Min herre er længe om at komme’ og han begynder at slå tjenerne og tjenestepigerne og at spise og drikke og blive beruset, vil hans herre komme på en dag han ikke venter ham, og i en time han ikke kender, og han vil straffe ham meget hårdt og sende ham ud blandt de troløse.” – Lukas 12:45, 46.

Jesus siger at han er kommet “for at tænde en brand på jorden”. Og det gør han; de emner han tager op, resulterer i ophedede debatter  og at der gøres op med falske læresætninger og traditioner. Det skaber endda splittelse mellem nogle man kunne forvente var enige: “De vil være i splid, far med søn og søn med far, mor med datter og datter med mor, svigermor med svigerdatter og svigerdatter med svigermor.” – Lukas 12:49, 53.

Disse udtalelser har primært været rettet mod Jesus’ disciple. Men nu henvender Jesus sig til folkemængden. De fleste har stædigt nægtet at anerkende beviserne for at han er Messias, så han siger til dem: “Når I ser en sky trække ind fra vest, siger I straks: ‘Der er uvejr på vej’, og det holder stik. Og når I ser at det blæser fra syd, siger I: ‘Der kommer en hedebølge’, og det gør der. Hyklere! Jordens og himlens udseende kan I bedømme, men hvorfor kan I ikke bedømme denne tid?” (Lukas 12:54-56) De er tydeligvis ikke parate til at tage imod Messias.