Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 67

“Aldrig har noget menneske talt på den måde”

“Aldrig har noget menneske talt på den måde”

JOHANNES 7:32-52

  • BETJENTE SENDES HEN FOR AT ARRESTERE JESUS

  • NIKODEMUS FORSVARER JESUS

Jesus er stadig i Jerusalem til løvhyttefesten. Han er glad for at ‘mange i mængden får tro på ham’. Det er de religiøse ledere til gengæld ikke, og de sender betjente, der fungerer som religiøst politi, hen for at arrestere ham. (Johannes 7:31, 32) Men Jesus forsøger ikke at gemme sig.

Tværtimod bliver Jesus ved med at undervise offentligt i Jerusalem. Han siger: “Jeg bliver hos jer lidt endnu før jeg går til Ham der har sendt mig. I vil søge efter mig, men I vil ikke finde mig, og der hvor jeg er, kan I ikke komme.” (Johannes 7:33, 34) Jøderne forstår det ikke, så de siger til hinanden: “Hvor har han tænkt sig at gå hen så vi ikke kan finde ham? Han har vel ikke tænkt sig at gå til de jøder der lever spredt blandt grækerne, og undervise grækerne? Hvad mener han når han siger: ‘I vil søge efter mig, men I vil ikke finde mig, og der hvor jeg er, kan I ikke komme’?” (Johannes 7:35, 36) Jesus taler her om sin død og sin opstandelse til himlen, hvor hans fjender ikke kan følge ham.

Den syvende dag af højtiden er nu begyndt. Hver morgen under højtiden har en præst hældt vand der var hentet fra Siloamdammen, ud så det flød hen til altrets fod. Folk bliver sikkert mindet om dette da Jesus står frem og råber: “Hvis nogen er tørstig, så lad ham komme til mig og drikke. Den der tror på mig, ‘fra hans indre vil der flyde strømme af levende vand’.” – Johannes 7:37, 38.

Jesus henviser til hvad der vil finde sted når hans disciple bliver salvet med hellig ånd og får udsigt til himmelsk liv. Det sker efter Jesus’ død. Fra pinsedagen året efter vil de salvede disciple gå i gang med at forkynde sandheden, og på den måde vil der begynde at flyde strømme af livgivende vand.

 Som en reaktion på Jesus’ undervisning siger nogle: “Det er virkelig Profeten,” og dermed hentyder de sikkert til den forudsagte profet der skulle være større end Moses. Andre siger: “Det er Kristus.” Men nogle argumenterer: “Kristus kommer da ikke fra Galilæa! Siger skriftstedet ikke at Kristus er fra Davids slægt og kommer fra Betlehem, Davids landsby?” – Johannes 7:40-42.

Folkemængden er altså uenig. Selvom nogle gerne vil have Jesus arresteret, er der ingen der rører ham. Da betjentene vender tilbage til de religiøse ledere uden Jesus, spørger de øverste præster og farisæerne: “Hvorfor har I ham ikke med?” Betjentene svarer: “Aldrig har noget menneske talt på den måde.” De religiøse ledere bliver vrede og begynder at gøre nar og komme med grove udtalelser: “Er I også blevet vildledt? Der er ikke nogen af lederne eller farisæerne der har fået tro på ham, vel? Men denne folkemængde der ikke kender Loven, er forbandet.” – Johannes 7:45-49.

Nikodemus, en farisæer og medlem af Sanhedrinet, vover nu at tage Jesus i forsvar. Omkring to og et halvt år tidligere opsøgte Nikodemus Jesus om natten og gav udtryk for at han troede på ham. Nikodemus siger nu: “Vores Lov dømmer vel ikke et menneske uden at man først hører på ham og finder ud af hvad han har gjort?” Hvad siger de religiøse ledere til deres forsvar? “Du er vel ikke også fra Galilæa? Undersøg Skrifterne, så vil du se at der ikke er nogen profet der skal komme fra Galilæa.” – Johannes 7:51, 52.

Der står ikke direkte i Skrifterne at der ville fremstå en profet i Galilæa, men indirekte viser de at Kristus ville komme derfra. Det er nemlig forudsagt at “et stort lys” ville blive set i “nationernes Galilæa”. (Esajas 9:1, 2; Matthæus 4:13-17) Desuden blev Jesus født i Betlehem, som det er forudsagt, og han er en efterkommer af David. Selvom farisæerne måske er klar over dette, er det sikkert dem der spreder mange af de forkerte opfattelser folk har af Jesus.