LUKAS 10:1-24

  • JESUS UDVÆLGER 70 DISCIPLE OG SENDER DEM UD AT FORKYNDE

Vi er nu sidst i år 32, omkring tre år efter Jesus’ dåb. Han og hans disciple har for nylig overværet løvhyttefesten i Jerusalem. De er sandsynligvis stadig i området. (Lukas 10:38; Johannes 11:1) Faktisk er det i Judæa eller på den anden side af Jordanfloden i provinsen Peræa at Jesus bruger hovedparten af de sidste seks måneder af sin tjeneste. Det er nødvendigt at der også bliver forkyndt her.

Tidligere, efter påsken i år 30, brugte Jesus nogle måneder på at forkynde i Judæa og rejste så gennem Samaria. I tiden omkring påsken år 31 forsøgte jøderne i Jerusalem at få ham slået ihjel. I det næste halvandet år underviste Jesus primært oppe nordpå, i Galilæa. I løbet af den periode begyndte mange at følge ham. I Galilæa oplærte Jesus sine apostle og sendte dem ud med følgende instruktion: ‘I skal forkynde og sige: “Himlenes rige er kommet nær.”’ (Matthæus 10:5-7) Nu organiserer han en forkyndelseskampagne i Judæa.

Jesus påbegynder kampagnen ved at udvælge 70 disciple og sende dem ud to og to. Der er nu 35 hold forkyndere i distriktet, hvor “høsten er stor, men arbejderne er få”. (Lukas 10:2) De skal gå i forvejen til steder hvor Jesus måske vil komme, og der skal de kurere de syge og udbrede det samme budskab som han har forkyndt.

De 70 disciple skal ikke undervise i synagogerne. Jesus siger at de skal gå til folks hjem. Han forklarer: “Når I kommer ind i et hus, skal I først sige: ‘Lad der være fred i dette hus.’ Og hvis der er en fredens ven dér, vil jeres fred hvile over ham.” Hvad skal være deres budskab? De skal sige til folk: “Guds rige er kommet nær til jer.” – Lukas 10:5-9.

De instruktioner Jesus giver de 70, er meget lig dem han gav da han et år tidligere sendte de 12 apostle ud. Han advarer dem om at det ikke er alle der vil tage godt imod dem. Men den indsats de gør, vil forberede dem der lytter, sådan at mange vil være ivrige efter at møde Jesus og lære af ham når han kommer kort tid efter.

Inden længe vender de 35 forkynderhold tilbage til Jesus. De fortæller ham glade: “Herre, selv dæmonerne adlyder os når vi bruger dit navn.” Denne fine rapport begejstrer Jesus, for han svarer: “Jeg ser at Satan allerede er faldet ligesom et lyn fra himlen. Og jeg har givet jer magt til at træde på slanger og skorpioner.” – Lukas 10:17-19.

Jesus forsikrer derved sine disciple om at de vil have magt over skadelige ting, i symbolsk forstand træde på slanger og skorpioner. De kan også være sikre på at Satan i fremtiden vil  ‘falde fra himlen’. Jesus hjælper også de 70 til at se hvad der virkelig betyder noget i det lange løb. Han siger: “Glæd jer ikke over at ånderne adlyder jer – glæd jer over at jeres navne er skrevet ind i himlene.” – Lukas 10:20.

Jesus er utroligt glad og priser offentligt sin Far fordi han bruger sine ydmyge tjenere på en så kraftfuld måde. Han vender sig mod sine disciple og siger: “Lykkelige er de der ser det I ser. For jeg siger jer: Mange profeter og konger har ønsket at se det I ser, men de fik det ikke at se, og at høre det I hører, men de fik det ikke at høre.” – Lukas 10:23, 24.