Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 74

Jesus taler om gæstfrihed og bøn

Jesus taler om gæstfrihed og bøn

LUKAS 10:38 – 11:13

  • JESUS BESØGER MARTHA OG MARIA

  • VIGTIGT AT BLIVE VED MED AT BEDE

På Oliebjergets østlige skråning, omkring tre kilometer fra Jerusalem, ligger landsbyen Betania. (Johannes 11:18) Jesus tager nu hen til Martha og Maria, som bor dér. De og deres bror, Lazarus, er Jesus’ venner, og de byder ham varmt velkommen.

Det er en stor ære at få besøg af Messias. Martha er ivrig efter at sørge godt for Jesus, så hun går i gang med at tilberede en stor middag. Mens Martha arbejder, sidder hendes søster, Maria, ved Jesus’ fødder og lytter til ham. På et tidspunkt siger Martha til Jesus: “Herre, er du ligeglad med at min søster har overladt alt arbejdet til mig? Sig til hende at hun skal komme og hjælpe mig.” – Lukas 10:40.

I stedet for at kritisere Maria vejleder Jesus Martha fordi hun går for meget op i at sørge for det materielle. Han siger: “Martha, Martha, du er bekymret og urolig over mange ting. Kun få ting er nødvendige, eller blot én ting. Maria har valgt det bedste, og det skal ikke tages fra hende.” (Lukas 10:41, 42) Ja, Jesus understreger at det ikke er nødvendigt at tilberede mange tidskrævende retter. Et enkelt og ukompliceret måltid er tilstrækkeligt.

Martha har de bedste intentioner. Hun vil gerne være gæstfri. Men fordi hun bekymrer sig så meget om måltidet, går hun glip af værdifuld undervisning fra Guds egen Søn! Jesus pointerer at Maria har truffet et klogt valg, et der vil være til gavn for hende i fremtiden, og som vi alle kan lære af.

Også ved en anden lejlighed giver Jesus en meget vigtig lektion. En discipel siger til ham: “Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple at bede.” (Lukas 11:1) Det har Jesus allerede gjort omkring halvandet år tidligere i Bjergprædikenen. (Matthæus 6:9-13) Men denne discipel har måske ikke været til stede dengang, så Jesus gentager nogle vigtige punkter. Bagefter kommer han med en illustration for at understrege behovet for at blive ved med at bede.

“Forestil jer at en af jer går hen til en ven ved midnat og siger til ham: ‘Ven, lån mig tre brød, for en af mine venner er lige kommet på besøg langvejsfra, og jeg har ikke noget at give ham.’ Men han svarer indefra: ‘Hold op med at forstyrre mig. Døren er allerede låst, og mine børn og jeg er gået i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig noget.’ Jeg siger jer at selvom han ikke står op og giver ham noget fordi det er hans ven, så vil han helt bestemt, fordi vennen frimodigt bliver ved, stå op og give ham hvad han behøver.” – Lukas 11:5-8.

Jesus antyder ikke at Jehova reagerer modstræbende på anmodninger, sådan som vennen gjorde. Nej, han viser tværtimod at hvis en uvillig ven vil reagere på en vedholdende anmodning, så vil vores kærlige himmelske Far helt sikkert reagere på sine trofaste tjeneres oprigtige anmodninger! Jesus fortsætter: “Derfor siger jeg jer: Bliv ved med at bede, og der vil blive givet jer; bliv ved med at søge, og I vil finde; bliv ved med at banke på, og der vil blive lukket op for jer. For enhver der beder, får, og enhver der søger, finder, og for enhver der banker på, vil der blive lukket op.” – Lukas 11:9, 10.

Jesus understreger nu sin pointe ved at sammenligne med jordiske fædre: “Hvilken far vil give sin søn en slange hvis han beder om en fisk? Eller række ham en skorpion hvis han beder om et æg? Hvis altså I, selvom I er onde, kan finde ud af at give jeres børn gode gaver, hvor meget mere vil så ikke Faren i himlen give hellig ånd til dem der beder ham!” (Lukas 11:11-13) Sikke en dejlig forsikring om at vores Far gerne vil lytte til os og besvare vores bønner!