Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 71

Farisæerne udspørger manden der har været blind

Farisæerne udspørger manden der har været blind

JOHANNES 9:19-41

  • FARISÆERNE UDSPØRGER MANDEN DER HAR VÆRET BLIND

  • DE RELIGIØSE LEDERE ER “BLINDE”

Farisæerne vil ikke anerkende at Jesus helbredte manden der var født blind, så de tilkalder hans forældre. Forældrene ved at de risikerer at blive ‘udelukket af synagogen’. (Johannes 9:22) At blive afskåret fra fællesskab med andre jøder ville have store konsekvenser for familien både socialt og økonomisk.

Farisæerne stiller to spørgsmål: “Er det her jeres søn som I siger er født blind? Hvordan kan det være at han nu kan se?” Forældrene svarer: “Vi ved at det er vores søn, og at han er født blind. Men vi ved ikke hvordan det er gået til at han nu kan se, og vi ved heller ikke hvem der har åbnet hans øjne.” Måske har deres søn fortalt dem hvad der er sket, men alligevel er de forsigtige med hvordan de svarer. De siger: “Spørg ham selv. Han er gammel nok til at svare.” – Johannes 9:19-21.

Nu kalder farisæerne igen på manden der har været blind, og forsøger at skræmme ham ved at påstå at de har beviser mod Jesus. “Ær Gud,” kræver de. “Vi ved at det menneske er en synder.” For at glide af på deres anklage svarer manden: “Jeg ved ikke om han er en synder. Men én ting ved jeg. Jeg var blind, og nu kan jeg se.” – Johannes 9:24, 25.

Farisæerne vil ikke lade sagen ligge og fortsætter: “Hvad gjorde han ved dig? Hvordan åbnede han dine øjne?” Manden viser mod ved at svare: ‘Det har jeg allerede fortalt jer, men I hørte ikke efter. Hvorfor vil I høre det igen? Vil I da også være hans disciple?’ Rasende siger farisæerne nu anklagende: “Du er en af hans disciple, men vi er disciple af Moses. Vi ved at Gud har talt til Moses, men vi ved ikke hvor denne mand kommer fra.” – Johannes 9:26-29.

Tiggeren udtrykker nu undren ved at sige: “Det er da utroligt at I ikke ved hvor han kommer fra, han har trods alt åbnet mine øjne.” Så nævner han et logisk argument for hvem Gud lytter til og godkender: “Vi ved at Gud ikke hører på syndere, men han lytter til den der har dyb respekt for ham og gør hans vilje. Man har aldrig før hørt at nogen har åbnet øjnene på en der er født blind.” Hans konklusion er: “Hvis denne mand ikke var fra Gud, kunne han slet ikke gøre noget.” – Johannes 9:30-33.

Farisæerne er ude af stand til at modbevise tiggerens argumentation og siger derfor hånligt til ham: “Du er født i synd, og alligevel underviser du os?” Og så bortviser de ham. – Johannes 9:34.

Da Jesus hører hvad der er sket, finder han manden og spørger ham: “Tror du på Menneskesønnen?” Den helbredte mand svarer: “Hvem er han, herre, så jeg kan tro på ham?” Jesus’ svar efterlader ikke nogen tvivl: “Du har set ham, og det er faktisk ham der taler med dig.” – Johannes 9:35-37.

Manden svarer: “Jeg tror på ham, Herre.” I tro og respekt bøjer manden sig for Jesus, der kommer med denne dybsindige udtalelse: “Jeg er kommet til denne verden for at mennesker kan blive dømt, så de der ikke ser, kan se og de der ser, kan blive blinde.” – Johannes 9:38, 39.

De farisæere der er til stede, ved at de ikke er blinde. Men hvad med deres position som åndelige vejledere? For at forsvare sig spørger de: “Vi er vel ikke også blinde?” Jesus siger: “Hvis I var blinde, ville I ikke have nogen synd. Men nu siger I: ‘Vi ser.’ Jeres synd forbliver.” (Johannes 9:40, 41) Hvis ikke det var fordi de var lærere i Israel, ville det måske være forståeligt at de ikke anerkendte Jesus som Messias. Men med deres kendskab til Loven er det en alvorlig synd at afvise Jesus.