Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 4. DEL

Jesus fortsætter sin tjeneste i Judæa

‘Bed høstens Herre om at sende arbejdere ud.’ – Lukas 10:2

Jesus fortsætter sin tjeneste i Judæa

I DENNE SEKTION

KAPITEL 66

I Jerusalem til løvhyttefesten

Hvad fik dem der lyttede til Jesus, til at tro at han var dæmonbesat?

KAPITEL 67

“Aldrig har noget menneske talt på den måde”

Praktisk taget alle fra den jødiske højesteret er modstandere af Jesus, men ét medlem vover at forsvare ham.

KAPITEL 68

“Verdens lys” – Guds Søn

Jesus sagde at ‘sandheden ville gøre dem frie’. Frie af hvad?

KAPITEL 69

Er det Abraham eller Djævelen der er deres far?

Jesus fortæller hvordan man kan identificere Abrahams børn, og hvem der virkelig er hans Far.

KAPITEL 70

Jesus helbreder en mand der er født blind

Disciplene spørger hvorfor manden er blind. Har han syndet? Har hans forældre syndet? Folk reagerer forskelligt da Jesus helbreder ham.

KAPITEL 71

Farisæerne udspørger manden der har været blind

Den tidligere blinde mands logik gør farisæerne rasende. Som hans forældre frygtede, bliver han bortvist fra synagogen.

KAPITEL 72

Jesus sender 70 disciple ud for at forkynde

Jesus sender de 70 disciple ud to og to i Judæa som forkyndere af Riget. Hvor skal disciplene opsøge folk – i synagogerne eller i folks hjem?

KAPITEL 73

En samaritaner der er et sandt medmenneske

Hvordan bruger Jesus lignelsen om den barmhjertige samaritaner til at understrege en vigtig pointe?

KAPITEL 74

Jesus taler om gæstfrihed og bøn

Jesus besøger Maria og Martha i deres hjem. Hvad lærer han dem om gæstfrihed? Og hvad fortæller han senere sine disciple at de skal bede om?

KAPITEL 75

Jesus fortæller hvad der giver lykke

Jesus svarer sine kritikere og fortæller dem om ‘Guds finger’ og hvordan Guds rige har overrasket dem. Han fortæller også hvad der giver ægte lykke.

KAPITEL 76

Spiser hos en farisæer

Jesus afslører farisæernes og de skriftlærdes hykleri. Hvilke tunge byrder presser de folket til at bære?

KAPITEL 77

Jesus giver vejledning om rigdom

Jesus fortæller en lignelse om en rig mand der byggede større lader. Hvilken vejledning gentager han om faren ved at søge sig rigdom?

KAPITEL 78

Hold dig parat, trofaste forvalter!

Jesus viser sin interesse for at hans disciple er åndeligt velnærede. Hvad er forvalterens opgave? Hvorfor er vejledningen om at holde sig parat så vigtig?

KAPITEL 79

Hvorfor ødelæggelsen er nær

Jesus siger at dem han prøver at hjælpe, vil dø hvis de ikke angrer. Vil de tage ved lære af den vigtige pointe Jesus forsøger at understrege angående deres forhold til Gud?

KAPITEL 80

Den rigtige hyrde og fårefoldene

Forholdet mellem en hyrde og hans får illustrerer meget godt hvordan Jesus har det med sine disciple. Vil de anerkende hans lære og følge ham?

KAPITEL 81

Hvordan er Jesus og Faren ét?

Nogle af Jesus’ kritikere anklager ham for blasfemi. Hvordan afviser han mesterligt deres falske anklager?