Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 55

Jesus’ ord chokerer mange

Jesus’ ord chokerer mange

JOHANNES 6:48-71

  • SPISE HANS KØD OG DRIKKE HANS BLOD

  • MANGE TAGER ANSTØD OG HOLDER OP MED AT FØLGE HAM

I en synagoge i Kapernaum underviser Jesus og fortæller at han er det sande brød fra himlen. Han uddyber tilsyneladende det han sagde til de mange mennesker der kom tilbage fra den østlige side af Galilæas Sø, dem der spiste af brødene og fiskene.

Jesus fortsætter: “Jeres forfædre spiste manna i ørkenen, og alligevel døde de.” Som en modsætning til det siger han: “Jeg er det levende brød der er kommet ned fra himlen. Hvis nogen spiser af det brød, skal han leve evigt, og det brød jeg vil give, ja, det er mit kød til liv for verden.” – Johannes 6:48-51.

I foråret år 30 fortalte Jesus Nikodemus at Gud elskede verden så meget at han gav sin Søn for at frelse mennesker. Jesus understreger nu at det er nødvendigt at spise hans kød ved at tro på det offer han vil bringe. Det er på den måde man kan få evigt liv.

Men folk tager afstand fra Jesus’ ord. “Hvordan kan manden give os sit kød at spise?” spørger de. (Johannes 6:52) Jesus vil gerne have dem til at forstå at han mener det symbolsk, ikke bogstaveligt. Det bliver tydeligt når man hører det næste han siger.

“Hvis I ikke spiser Menneskesønnens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer selv. Den der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, ... for mit kød er sand mad, og mit blod er sand drik. Den der spiser mit kød og drikker mit blod, bliver ved med at være nært forbundet med mig.” – Johannes 6:53-56.

Man kan forestille sig hvor frastødende det må lyde for jøderne! De tænker måske at Jesus opfordrer til kannibalisme eller til at man overtræder Guds lov mod at indtage blod. (1. Mosebog 9:4; 3. Mosebog 17:10, 11) Men Jesus taler ikke om at man spiser kød eller drikker blod i bogstavelig forstand. Han viser at alle der ønsker at få evigt liv, må tro på det offer han vil bringe når han giver sit fuldkomne menneskelegeme og udgyder sit blod. Men selv mange af hans disciple forstår ikke hvad han mener. Nogle udbryder: “Det han siger, er chokerende! Hvem kan holde ud at høre på det?” – Johannes 6:60.

Jesus kan se at nogle af disciplene er utilfredse, og derfor spørger han: “Får det her jer til at tage anstød? Hvad så hvis I skulle se Menneskesønnen stige derop hvor han var før? ... Det jeg har sagt til jer, kommer fra den hellige ånd og giver liv. Men der er nogle af jer som ikke tror.” Af den grund er der mange disciple der går deres vej og holder op med at følge ham. – Johannes 6:61-64.

Nu stiller Jesus sine 12 apostle dette spørgsmål: “Vil I også gå?” Peter svarer: “Herre, hvem skulle vi gå hen til? Det er dig der har det evige livs ord. Vi tror på og er blevet klar over at du er Guds Hellige.” (Johannes 6:67-69) Sikke en loyalitet Peter og de andre apostle viser på trods af at de endnu ikke har den fulde forståelse af det Jesus lige har sagt!

Selvom Jesus glæder sig over Peters svar, bemærker han: “Har jeg ikke udvalgt jer tolv? Men en af jer er en bagvasker.” (Johannes 6:70) Jesus taler om Judas Iskariot. Det er muligt at Jesus på det her tidspunkt kan se at Judas er begyndt at slå ind på en forkert kurs.

Men det må gøre Jesus meget glad at se at Peter og de andre apostle ikke er blevet afskrækket fra at følge ham og deltage i det livreddende arbejde han udfører.