Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 49

Forkynder i Galilæa og oplærer apostlene

Forkynder i Galilæa og oplærer apostlene

MATTHÆUS 9:35 – 10:15 MARKUS 6:6-11 LUKAS 9:1-5

  • JESUS REJSER IGEN RUNDT I GALILÆA

  • HAN SENDER APOSTLENE UD AT FORKYNDE

Jesus har forkyndt intensivt i omkring to år. Er det nu tid til at slappe af og tage den med ro? Nej, Jesus udvider tværtimod sin forkyndelse ved at ‘tage rundt til alle byerne og landsbyerne [i Galilæa] og undervise i synagogerne, forkynde den gode nyhed om Riget og helbrede alle slags sygdomme og skavanker’. (Matthæus 9:35) Det han ser, overbeviser ham om at der er brug for at der bliver forkyndt endnu mere. Men hvordan kan det lade sig gøre?

Under sin rejse lægger Jesus mærke til at folk virkelig har brug for den hjælp og trøst som sandheden kan give dem. De er som får uden hyrde, mishandlede og hjælpeløse. Han har dyb medfølelse med dem og siger til sine disciple: “Ja, høsten er stor, men arbejderne er få. Bed derfor høstens Herre om at sende arbejdere ud til sin høst.” – Matthæus 9:37, 38.

Jesus ved hvad der skal til. Han sammenkalder de 12 apostle og deler dem op to og to så de udgør seks hold forkyndere. Han giver dem derpå nogle klare instruktioner: “Gå ikke til nationernes områder, og gå ikke ind i nogen samaritansk by. Gå derimod kun til de bortkomne får blandt Israels folk. Mens I går, skal I forkynde og sige: ‘Himlenes rige er kommet nær.’” – Matthæus 10:5-7.

Det rige de skal forkynde om, er det rige Jesus nævner i Fadervor. ‘Riget er kommet nær’ i den forstand at Guds udvalgte konge, Jesus Kristus, er hos dem. Men hvilket bevis vil der være på at disciplene virkelig repræsenterer dette  rige? Jesus giver dem myndighed til at helbrede syge og endda oprejse døde – alt sammen uden at tage betaling for det. Men hvordan skal apostlene så få det nødvendige, for eksempel det de skal have at spise hver dag?

Jesus siger til sine disciple at de ikke skal tage de ting med de får brug for på deres tur. De skal ikke tage guld, sølv eller kobber med i deres punge. De behøver ikke engang en madpose til turen; heller ikke ekstra underklædninger eller sandaler. Hvorfor ikke? Jesus forsikrer dem om at “den der arbejder, har fortjent sin mad”. (Matthæus 10:10) De mennesker der værdsætter disciplenes budskab, vil sørge for det de har brug for. Jesus siger: “Når I går ind i et hus, skal I blive der indtil I rejser videre fra stedet.” – Markus 6:10.

Jesus instruerer dem nu i hvordan de skal fremholde Rigets budskab for dem de besøger. Han siger: “Når I går ind i et hus, så hils på beboerne. Hvis de fortjener det, så lad jeres fred komme over dem, men hvis de ikke fortjener det, så lad jeres fred vende tilbage til jer. Hvis nogen ikke tager imod jer eller lytter til jeres budskab, skal I ryste støvet af jeres fødder når I går ud af huset eller byen.” – Matthæus 10:12-14.

Det kunne endda være at en hel by eller landsby afviser deres budskab. Hvad vil det betyde for sådan en by? Jesus siger at det vil resultere i en meget streng dom. Han forklarer: “Jeg siger jer at det vil være lettere for Sodomas og Gomorras land end for den by at udholde dommens dag.” – Matthæus 10:15.