Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 59

Hvem er Menneskesønnen?

Hvem er Menneskesønnen?

MATTHÆUS 16:13-27 MARKUS 8:22-38 LUKAS 9:18-26

  • JESUS HELBREDER EN BLIND MAND

  • PETER VIL FÅ RIGETS NØGLER

  • JESUS FORUDSIGER SIN DØD OG OPSTANDELSE

Jesus og hans disciple ankommer til Betsajda. Folk kommer hen til ham med en blind mand og bønfalder ham om at røre ved manden så han kan blive helbredt.

Jesus tager den blinde ved hånden og fører ham uden for landsbyen. Efter at have spyttet på hans øjne spørger Jesus ham: “Ser du noget?” Manden siger: “Jeg tror at jeg ser mennesker, for jeg ser noget der ligner træer, men de går omkring.” (Markus 8:23, 24) Jesus lægger sine hænder på mandens øjne, og han får sit syn igen. Han sender så manden der nu kan se, hjem og siger til ham at han ikke skal gå ind i landsbyen.

Derefter rejser Jesus og hans disciple nordpå til området omkring Cæsarea Filippi. Det er en lang strækning på cirka 40 kilometer hvor vejen går opad. Cæsarea Filippi ligger omkring 350 meter over havets overflade, med det sneklædte Hermonbjerg i baggrunden mod nordøst. Rejsen tager sandsynligvis et par dage.

På et tidspunkt undervejs trækker Jesus sig tilbage for at bede alene. Der er kun omkring ni eller ti måneder tilbage før han skal dø, og han er bekymret for sine disciple. Mange er for nylig holdt op med at følge ham, og andre er åbenbart forvirrede eller skuffede. De undrer sig måske over hvorfor han afviste folkets bestræbelser på at gøre ham til konge, eller hvorfor han ikke ville give et tegn der ville slå fuldstændigt fast hvem han virkelig er.

Da disciplene kommer hen til der hvor Jesus beder, spørger han dem: “Hvem siger folk at Menneskesønnen er?” De svarer: “Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en af profeterne.” Ja, folk tror at Jesus rent faktisk kan være en af disse mænd, oprejst fra de døde. For at finde ud af hvad disciplene tænker, spørger han dem: “Hvad med jer, hvem siger I jeg er?” Peter svarer prompte: “Du er Kristus, den levende Guds Søn.” – Matthæus 16:13-16.

Jesus siger at Peter kan være lykkelig fordi Gud har åbenbaret det for ham, og tilføjer: “Jeg siger til dig: Du er Peter, og på denne klippe vil jeg bygge min menighed, og Gravens porte skal ikke få magt over den.” Det Jesus mener, er at han selv vil bygge en menighed, og at ikke engang Graven vil kunne holde dens medlemmer fanget hvis de forbliver trofaste mens de er på jorden. Han lover Peter: “Jeg vil give dig himlenes riges nøgler.” – Matthæus 16:18, 19.

Jesus giver ikke Peter førstepladsen blandt apostlene, og han gør ham heller ikke til menighedens grundvold. Jesus er selv den klippe som hans menighed skal bygges på. (1. Korinther 3:11; Efeserne 2:20) Men Peter vil få tre nøgler. Han vil få det privilegium at åbne mulighed for at tre forskellige grupper af mennesker kan komme ind i himlenes rige.

 Peter vil bruge den første nøgle på pinsedagen i år 33, hvor han viser angrende jøder og proselytter hvad de skal gøre for at blive frelst. Han vil bruge den anden til at åbne op for at troende samaritanere kan komme ind i Guds rige. Og i år 36 vil Peter bruge den tredje til at give uomskårne ikkejøder, i første omgang Cornelius og hans slægtninge og nærmeste venner, denne mulighed. – Apostlenes Gerninger 2:37, 38; 8:14-17; 10:44-48.

Jesus’ apostle bliver bekymrede da Jesus i løbet af samtalen forudsiger at han snart skal gennemgå mange lidelser og dræbes i Jerusalem. Peter forstår ikke at Jesus vil blive oprejst til himmelsk liv, og han tager derfor Jesus til side og irettesætter ham med ordene: “Vær god mod dig selv, Herre. Det vil slet ikke gå dig sådan.” Men Jesus vender ryggen til ham og siger: “Forsvind om bag mig, Satan! Du er en hindring for mig, for du tænker ikke Guds tanker, men menneskers.” – Matthæus 16:22, 23.

Jesus kalder nu folket hen til sig og forklarer dem at det ikke vil være let at følge ham. Han siger: “Hvis nogen vil følge mig, så lad ham sige nej til sig selv og bære sin torturpæl og blive ved med at følge mig. For enhver der ønsker at redde sit liv, vil miste det, men enhver der mister sit liv for min og den gode nyheds skyld, vil redde det.” – Markus 8:34, 35.

Ja, for at få Jesus’ godkendelse må hans disciple være modige og selvopofrende. Jesus erklærer: “Enhver som skammer sig over mig og mine ord i denne utro og syndige generation, ham vil Menneskesønnen også skamme sig over når han kommer i sin Fars herlighed sammen med de hellige engle.” (Markus 8:38) Når Jesus kommer, “vil han give enhver løn efter hvad han har gjort”. – Matthæus 16:27.