Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 36

En officer viser stor tro

En officer viser stor tro

MATTHÆUS 8:5-13 LUKAS 7:1-10

  • EN OFFICERS TJENER BLIVER HELBREDT

  • DE DER HAR TRO, VIL BLIVE VELSIGNET

Efter at have holdt sin bjergprædiken tager Jesus til byen Kapernaum, og her kommer nogle af jødernes ældste hen til ham. De er blevet sendt af en mand med en ikkejødisk baggrund – en officer i den romerske hær, en centurion.

Officerens elskede tjener er alvorligt syg og ligger for døden. Selvom officeren er ikkejøde, spørger han Jesus om hjælp. Jøderne fortæller Jesus at mandens tjener ligger i sin herres hus og ‘er lammet og lider forfærdeligt’. (Matthæus 8:6) De jødiske ældste forsikrer Jesus om at officeren fortjener at blive hjulpet af ham: “Han elsker vores folk, og det er ham der har bygget vores synagoge.” – Lukas 7:4, 5.

Jesus tager så afsted til officerens hus sammen med de ældste. Da de nærmer sig, sender officeren nogle venner ud for at sige: “Herre, du skal ikke ulejlige dig, for jeg er ikke god nok til at du går ind under mit tag. Jeg mente heller ikke at jeg var god nok til selv at komme til dig.” (Lukas 7:6, 7) Det er virkelig en ydmyg udtalelse fra en der selv er vant til at give ordrer! Og det viser hvor meget denne mand adskiller sig fra romere der behandler deres tjenere hårdt. – Matthæus 8:9.

Officeren er uden tvivl klar over at jøder ikke omgås ikkejøder. (Apostlenes Gerninger 10:28) Det er måske af den grund han beder sine venner sige til Jesus: “Sig blot et ord, og lad min tjener blive helbredt.” – Lukas 7:7.

Jesus er forbavset over at høre dette og siger: “Ikke engang blandt Israels folk har jeg fundet så stor en tro!” (Lukas 7:9) Da officerens venner kommer tilbage til huset, opdager de at tjeneren der var alvorligt syg, nu er blevet rask.

Efter at Jesus har helbredt tjeneren, bruger han lejligheden til at gøre det klart at troende ikkejøder også vil blive velsignet: “Mange fra øst og vest vil komme og ligge til bords med Abraham og Isak og Jakob i himlenes rige.” Hvad med jøder der ikke har tro? Jesus siger at de “vil blive kastet ud i mørket udenfor. Der vil de græde og skære tænder.” – Matthæus 8:11, 12.

De kødelige jøder der afslår tilbuddet om at få del i Riget sammen med Kristus, et tilbud der først blev givet til jøderne, vil altså blive forkastet. Men ikkejøder vil blive indbudt til at “ligge til bords ... i himlenes rige”.