Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 27

Matthæus bliver kaldet

Matthæus bliver kaldet

MATTHÆUS 9:9-13 MARKUS 2:13-17 LUKAS 5:27-32

  • JESUS KALDER MATTHÆUS, SKATTEOPKRÆVEREN

  • JESUS KOMMER SAMMEN MED SYNDERE FOR AT HJÆLPE DEM

Efter at have helbredt den lamme mand bliver Jesus en kort tid i Kapernaum og omegn ved Galilæas Sø. Igen strømmer mange mennesker til ham, og han begynder at undervise dem. Da han går videre, ser han Matthæus, der også bliver kaldt Levi, sidde på skattekontoret. Jesus giver ham en fantastisk indbydelse: “Følg mig.” – Matthæus 9:9.

Sandsynligvis kender Matthæus allerede en del til Jesus’ undervisning og de gerninger han har udført i området, ligesom Peter, Andreas, Jakob og Johannes gjorde. Og Matthæus reagerer også prompte. Han beskriver det i sit evangelium på denne måde: “Han [Matthæus selv] rejste sig straks og fulgte ham.” (Matthæus 9:9) Matthæus forlader altså sit arbejde som skatteopkræver og bliver en discipel af Jesus.

På et senere tidspunkt holder Matthæus en stor fest i sit hjem, måske for at vise sin taknemmelighed for den særlige indbydelse Jesus har givet ham. Hvem er inviteret foruden Jesus og hans disciple? Det er mange af Matthæus’ tidligere kolleger, andre skatteopkrævere. De opkræver skatter for de forhadte romerske myndigheder, deriblandt skat på skibe der lægger til i havnen, skat på karavanetrafikken på hovedvejene og afgift på importerede varer. Hvordan ser jøderne generelt på skatteopkræverne? Folk har ikke noget tilovers for dem fordi de ofte uærligt forlanger flere penge end den fastsatte skat. Der er også ‘syndere’ til festen, mennesker som har et blakket ry fordi de lever i strid med Loven. – Lukas 7:37-39.

Da nogle af de selvretfærdige farisæere ser at Jesus er til fest sammen med sådan nogle mennesker, spørger de hans disciple: “Hvorfor spiser jeres lærer sammen med skatteopkrævere og syndere?” (Matthæus 9:11) Jesus hører dem og svarer: “De raske har ikke brug for en læge, men det har de syge. Gå hjem og find ud af hvad disse ord betyder: ‘Jeg ønsker barmhjertighed, ikke slagtoffer.’ Jeg er nemlig ikke kommet for at indbyde retfærdige, men syndere.” (Matthæus 9:12, 13; Hoseas 6:6) Farisæerne kalder Jesus for “lærer” uden at mene det, men i virkeligheden kan de lære noget af ham om hvad der er rigtigt.

Matthæus har tilsyneladende inviteret skatteopkrævere og syndere hjem til sig så de kan lytte til Jesus og blive åndeligt helbredt, “for mange af dem fulgte ham”. (Markus 2:15) Jesus vil gerne hjælpe dem til at få et godt forhold til Gud. I modsætning til de selvretfærdige farisæere ser Jesus ikke ned på dem. Han er medfølende og barmhjertig; han kan være en åndelig læge for alle dem der er åndeligt syge.

Jesus viser ikke skatteopkrævere og syndere barmhjertighed fordi han godkender deres synder, men fordi han har den samme medfølelse med dem som han har med de fysisk syge. Han viste for eksempel stor kærlighed da han rørte ved den spedalske mand og sagde: ‘Det vil jeg! Bliv rask.’ (Matthæus 8:3) Burde vi ikke også opdyrke den samme medfølende indstilling og støtte dem der har brug for det, især ved at hjælpe dem åndeligt?