MATTHÆUS 14:13-21 MARKUS 6:30-44 LUKAS 9:10-17 JOHANNES 6:1-13

  • JESUS SØRGER FOR MAD TIL 5.000 MÆND

De 12 apostle har haft en god forkyndertur i Galilæa, og de fortæller Jesus ‘alt det de har gjort, og alt det de har lært andre’. De er naturligvis trætte, men de har ikke engang tid til at spise fordi der er så mange mennesker som kommer og går. Jesus siger derfor: “Kom I med mig til et øde sted hvor vi kan være for os selv og I kan hvile jer lidt.” – Markus 6:30, 31.

De går ombord i en båd, sikkert i nærheden af Kapernaum, og tager til et afsidesliggende sted øst for Jordanfloden, på den anden side af Betsajda. Men mange mennesker ser at de tager afsted, og andre hører om det. Sammen løber de langs bredden og er der da båden ankommer.

Da Jesus træder ud af båden, ser han den store gruppe mennesker og får dyb medfølelse med dem, for de er som får uden hyrde. Han begynder derfor “at lære dem mange ting” om Riget. (Markus 6:34) Han helbreder også ‘dem der har behov for det’. (Lukas 9:11) Senere siger disciplene til ham: “Her er øde, og det er allerede sent. Send de mange mennesker afsted så de kan gå ind til landsbyerne og købe sig noget mad.” – Matthæus 14:15.

Jesus siger: “De behøver ikke at gå. Giv I dem noget at spise.” (Matthæus 14:16) Selvom Jesus allerede ved hvad han vil gøre, prøver han Filip med spørgsmålet: “Hvor kan vi købe brød så de kan få noget at spise?” Jesus spørger Filip fordi han kommer fra Betsajda, der ligger i nærheden. Men det vil ikke løse problemet at købe noget brød. Der er omkring 5.000 mænd. Og med kvinder og børn er der sikkert dobbelt så mange! Filip svarer: “Selv hvis vi køber brød for 200 denarer [en denar svarer til en dagløn], er det ikke nok til at alle kan få bare lidt.” – Johannes 6:5-7.

Måske for at vise hvor umuligt det vil være at sørge for mad til så mange, siger Andreas: “Her er en lille dreng der har fem bygbrød og to små fisk. Men hvad er det til så mange?” – Johannes 6:9.

Det er forår, lige før påsken i år 32, og bjergskråningerne er dækket af grønt græs. Jesus får sine disciple til at bede folk om at sætte sig i græsset i grupper på 50 og 100. Han tager de fem brød og to fisk og beder en bøn. Så brækker han brødet i stykker og deler de to fisk. Jesus giver maden til disciplene så de kan give den til folk. Utroligt nok kan alle spise sig mætte!

Senere siger Jesus til disciplene: “Saml de stykker sammen der er tilovers, så der ikke går noget til spilde.” (Johannes 6:12) De kan fylde 12 kurve med resterne!