Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 54

Jesus – “livets brød”

Jesus – “livets brød”

JOHANNES 6:25-48

  • JESUS ER “BRØDET FRA HIMLEN”

På den østlige side af Galilæas Sø sørgede Jesus mirakuløst for mad til tusinder og undslap bagefter da de ville gøre ham til konge. Samme nat gik han på søen i stormvejr og reddede Peter, der også gik på vandet men begyndte at synke da han blev svag i troen. Jesus fik også vinden til at lægge sig og forhindrede måske at disciplene forliste.

Nu er Jesus tilbage på den vestlige side af søen i nærheden af Kapernaum. Dem han sørgede for mad til ved et mirakel, finder ham og spørger: “Hvornår er du kommet herover?” Jesus siger irettesættende til dem at de kun har ledt efter ham i håb om at få mere mad. Han tilskynder dem med ordene: “Arbejd ikke for den mad der forgår, men for den mad der består og giver evigt liv.” Til det spørger de: “Hvad er det Gud vil have at vi skal gøre?” – Johannes 6:25-28.

De tænker måske på kravene i Moseloven, men Jesus peger på det der har størst betydning: “Gud ønsker at I skal tro på ham som han har sendt.” Men trods alt det Jesus har gjort, tror folk ikke på ham. De kræver at han viser dem et tegn så de kan få tro på ham. “Hvad vil du gøre?” spørger de ham. “Vores forfædre spiste manna i ørkenen, som der står skrevet: ‘Han gav dem brød fra himlen.’” – Johannes 6:29-31; Salme 78:24.

Som reaktion på deres krav om et tegn fortæller Jesus folk hvem der i virkeligheden står bag miraklerne: “Jeg siger jer som sandt er: Moses har ikke givet jer brødet fra himlen, men min Far giver jer det sande brød fra himlen. For Guds brød kommer ned fra himlen og giver liv til verden.” De forstår det ikke, og derfor beder de: “Herre, giv os altid det brød.” (Johannes 6:32-34) Men hvad mener Jesus når han her taler om “brød”?

Han forklarer: “Jeg er livets brød. Den der kommer til mig, vil slet ikke blive sulten, og den der tror på mig, vil aldrig blive tørstig. Men som jeg sagde til jer: I har endda set mig, og alligevel tror I ikke. ... Jeg er ikke kommet ned fra himlen for at gøre min egen vilje, men hans vilje som har sendt mig. Det er hans vilje at jeg ikke skal miste nogen af alle dem han har givet mig, men at jeg skal oprejse dem på den yderste dag. For det er min Fars vilje at enhver der anerkender Sønnen og tror på ham, skal have evigt liv.” – Johannes 6:35-40.

Jøderne bliver meget oprevet og begynder at udtrykke deres utilfredshed med det han har sagt. Hvordan kan han påstå at han er ‘det brød der er kommet ned fra himlen’? (Johannes 6:41) For dem er han bare en søn af jordiske forældre fra den galilæiske by Nazaret. Folk spørger: “Er det ikke Jesus, Josefs søn? Vi kender hans far og mor.” – Johannes 6:42.

“Hold op med at være utilfredse,” svarer Jesus. “Ingen kan komme til mig hvis ikke Faren, som har sendt mig, drager ham, og jeg vil oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet i Profeterne: ‘De vil alle være oplært af Jehova.’ Enhver der har lyttet til Faren og har lært af ham, kommer til mig. Nu er der jo ikke nogen der har set Faren, undtagen den som er fra Gud; han har set Faren. Jeg siger jer som sandt er: Den der tror, har evigt liv.” – Johannes 6:43-47; Esajas 54:13.

Da Jesus tidligere talte med Nikodemus, omtalte han det evige liv og kædede det sammen med troen på Menneskesønnen ved at sige at “enhver som tror på [Guds enestefødte Søn], ikke skal gå til grunde men få evigt liv”.  (Johannes 3:15, 16) Men her taler han til mange flere mennesker og fortæller dem at han har en andel i at de kan opnå evigt liv, noget som hverken manna eller det brød man kan få i Galilæa, kan give dem. Så hvordan kan man opnå evigt liv? Jesus gentager ordene: “Jeg er livets brød.” – Johannes 6:48.

Denne debat angående brødet fra himlen fortsætter og når et klimaks da Jesus underviser i en synagoge i Kapernaum.