MATTHÆUS 18:21-35

  • TILGIVE SYV GANGE?

  • LIGNELSEN OM DEN UBARMHJERTIGE TRÆL

Peter har hørt Jesus’ vejledning om at problemer mellem brødre helst skal løses mellem de to parter alene. Men Peter vil gerne have et tal på hvor mange gange man skal tilgive en anden.

Peter spørger: “Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror når han synder imod mig? Op til syv gange?” Nogle af de religiøse ledere lærer at man skal tilgive op til tre gange. Så Peter føler måske at han ville være meget storsindet hvis han tilgav sin bror “op til syv gange”. – Matthæus 18:21.

Men at holde regnskab med hvor mange gange en anden har gjort os noget, er ikke i harmoni med Jesus’ lære. Så Jesus korrigerer Peter: “Jeg siger dig: Ikke op til syv gange, men op til 77 gange.” (Matthæus 18:22) Det betyder med andre ord et ubegrænset antal gange. Der er ikke nogen grænse for hvor mange gange Peter skal tilgive sin bror.

For at gøre det helt klart for Peter og de andre hvor nødvendigt det er at tilgive, fortæller Jesus en lignelse. Den handler om en træl der ikke efterligner sin barmhjertige herre, kongen, der vil have at hans trælle skal betale deres gæld til ham. En træl der har en kæmpe gæld på 10.000 talenter [60.000.000 denarer], bliver ført ind til ham. Det er fuldstændigt umuligt for ham at betale så stor en gæld. Så kongen befaler at trællen og hans kone og børn skal sælges og gælden betales. Men trællen falder på knæ for sin herre og trygler: “Vær tålmodig med mig, så vil jeg betale alt tilbage til dig.” – Matthæus 18:26.

Kongen får inderligt ondt af trællen og eftergiver barmhjertigt hans store gæld. Bagefter går trællen ud og finder en af sine medtrælle, der skylder ham 100 denarer. Han griber ham i struben og siger: “Betal hvad du skylder.” Men medtrællen falder på knæ for den træl han står i  gæld til, og bønfalder ham: “Vær tålmodig med mig, så vil jeg betale dig.” (Matthæus 18:28, 29) Den træl der fik eftergivet sin gæld af kongen, efterligner dog ikke sin herre. Han får sin medtræl, der skylder langt mindre, kastet i fængsel indtil han kan betale hvad han skylder.

Jesus fortæller så at andre trælle der er vidne til den ubarmhjertige behandling, går hen og fortæller det til herren, som derpå tilkalder trællen og siger: “Onde træl, jeg eftergav dig hele din gæld da du bønfaldt mig. Burde du ikke også have vist din medtræl barmhjertighed, ligesom jeg viste dig barmhjertighed?” Den vrede konge overgiver den ubarmhjertige træl til fangevogterne indtil han betaler alt hvad han skylder. Jesus slutter med ordene: “Min Far i himlen vil behandle hver eneste af jer på samme måde hvis ikke I af hjertet tilgiver jeres bror.” – Matthæus 18:32-35.

Hvor er det en fantastisk lektion i tilgivelse! Gud har tilgivet alle vores synder, som udgør en kæmpe gæld til ham. Uanset hvad en kristen bror gør imod os, er det meget lidt i sammenligning med det. Og Jehova tilgiver os ikke kun én gang, men tusindvis af gange. Kan vi så ikke tilgive vores bror mange gange, selv hvis vi har grund til at beklage os? Som Jesus forklarede i Bjergprædikenen, vil Gud ‘tilgive os vores gæld til ham, ligesom vi har tilgivet dem der er kommet i gæld til os’. – Matthæus 6:12.