Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 26

“Dine synder er blevet tilgivet”

“Dine synder er blevet tilgivet”

MATTHÆUS 9:1-8 MARKUS 2:1-12 LUKAS 5:17-26

  • JESUS TILGIVER EN LAM MANDS SYNDER OG HELBREDER HAM

Folk fra nær og fjern har nu hørt om Jesus. Mange rejser endda til afsidesliggende steder for at høre ham undervise og se ham gøre mirakler. Men efter nogle dage vender han tilbage til Kapernaum, udgangspunktet for hans forkyndelse. Nyheden om at han er tilbage, spredes hurtigt her i byen ved Galilæas Sø, og derfor kommer mange til det hus han opholder sig i. Nogle af dem er farisæere og lovlærere der er kommet fra hele Galilæa og Judæa, deriblandt Jerusalem.

‘Der samler sig så mange at der ikke er plads til flere, ikke engang uden for døren, og han begynder at forkynde Guds ord for dem.’ (Markus 2:2) Scenen er sat for noget helt utroligt. Det er en begivenhed der hjælper os til at forstå at Jesus har magt til at fjerne årsagen til at mennesker lider, og at helbrede alle dem han vil.

Mens Jesus er i gang med at undervise i det overfyldte rum, kommer fire mænd hen til huset med en lam mand på en båre. De vil gerne have Jesus til at helbrede deres ven, men på grund af de mange mennesker kan de “ikke få ham helt hen til Jesus”. (Markus 2:4) Hvor må det virke nedslående. De kravler op på husets flade tag, laver en åbning i tegltaget og firer båren med den lamme mand ned i huset.

Bliver Jesus vred over forstyrrelsen? Nej, slet ikke! Deres tro gør et stort indtryk på ham, og han siger til den lamme mand: “Dine synder er blevet tilgivet.” (Matthæus 9:2) Men kan Jesus virkelig tilgive synder? Det mener de skriftlærde og farisæerne ikke, og de tænker: “Hvorfor siger han sådan? Det er jo blasfemi. Hvem andre end Gud kan tilgive synder?” – Markus 2:7.

Jesus ved hvad de tænker, og siger til dem: “Hvorfor tænker I sådan i jeres hjerte? Hvad er lettest at sige til den lamme: ‘Dine synder er blevet tilgivet’ eller: ‘Rejs dig op, tag din båre og gå’?” (Markus 2:8, 9) Ja, på grundlag af det offer Jesus inden længe vil bringe, kan han tilgive mandens synder.

Så viser Jesus folkemængden, og dermed også sine kritikere, at han har myndighed på jorden til at tilgive synder. Han vender sig mod den lamme og siger: “Rejs dig op, tag din båre og gå hjem.” Og straks rejser manden sig op, tager sin båre og går ud for øjnene af alle der er til stede. Folk er ude af sig selv af begejstring! De lovpriser Gud og udbryder: “Vi har aldrig set noget lignende”! – Markus 2:11, 12.

Det er værd at lægge mærke til at Jesus nævner synd i forbindelse med sygdom, og at tilgivelse af synder er forbundet med fysisk sundhed. Bibelen beretter at vores første forfar, Adam, syndede, og at vi alle har arvet følgerne af synd, nemlig sygdom og død. Men under Guds riges styre vil Jesus tilgive alle der elsker Gud og tjener ham. Så vil sygdom være fjernet for altid. – Romerne 5:12, 18, 19.

Lær mere

VAGTTÅRNET

Kan vi få tilgivelse for vores synder?

Tilgiver Gud også alvorlige synder? Hvad må vi gøre hvis vi ønsker at opnå Guds godkendelse?