Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til indholdsfortegnelse

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 38

Johannes vil gerne høre fra Jesus selv

Johannes vil gerne høre fra Jesus selv

MATTHÆUS 11:2-15 LUKAS 7:18-30

  • JOHANNES DØBER SPØRGER TIL JESUS’ ROLLE

  • JESUS ROSER JOHANNES

Johannes Døber har været i fængsel i omkring et år. Alligevel hører han om de utrolige ting Jesus udretter. Man kan forestille sig hvordan Johannes reagerer da hans disciple fortæller ham at Jesus har oprejst enkens søn fra Nain. Men Johannes vil gerne høre fra Jesus selv hvad alt det her betyder. Derfor tilkalder Johannes to af sine disciple så de kan spørge Jesus: “Er du den der kommer, eller skal vi vente en anden?” – Lukas 7:19.

Lyder det som et mærkeligt spørgsmål? Da Johannes, en trofast mand, næsten to år tidligere døbte Jesus, så han Guds ånd dale ned over ham og hørte Guds stemme godkende ham. Der er ingenting der tyder på at Johannes’ tro er blevet svag. Ellers ville Jesus ikke have talt så rosende om ham som han gør ved den her lejlighed. Men hvis Johannes ikke har sine tvivl, hvorfor stiller han så Jesus det spørgsmål?

Måske vil Johannes bare gerne have Jesus til selv at bekræfte at han er Messias. Det vil styrke Johannes under hans strenge fængselsophold. Og der lå sikkert noget mere i Johannes’ spørgsmål. Han er godt kendt med de bibelprofetier der viser at Guds salvede skulle være konge og befrier. Men her mange måneder efter at Jesus er blevet døbt, sidder Johannes fængslet. Derfor spørger Johannes om der vil komme en anden, en slags efterfølger til Jesus, der vil fuldføre opfyldelsen af alt det som Messias ifølge profetierne skulle gøre.

I stedet for at sige ligeud til Johannes’ disciple: ‘Selvfølgelig er jeg den der skulle komme’, så giver Jesus bevis for at Gud er med ham, ved at helbrede folk for alle mulige sygdomme og lidelser. Derefter siger han til disciplene: “Gå hen og fortæl Johannes hvad I hører og ser: Blinde ser, halte går omkring, spedalske bliver helbredt, døve hører, døde bliver oprejst, og fattige får den gode nyhed fortalt.” – Matthæus 11:4, 5.

Det kan være at Johannes med sit spørgsmål antyder at han har en forventning om at Jesus vil gøre noget andet end det han allerede gør, og måske befri Johannes fra fængslet. Men Jesus siger til Johannes at han ikke skal forvente andet end de mirakler Jesus allerede udfører.

Da Johannes’ disciple er gået, forsikrer Jesus de mange mennesker om at Johannes er mere end en profet. Han er det “sendebud” fra Jehova der er profeteret om i Malakias 3:1. Han er også profeten Elias der er forudsagt i Malakias 4:5, 6. Jesus forklarer: “Jeg siger jer, blandt dem der er født af kvinder, er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døber, men en af de mindre i himlenes rige er større end ham.” – Matthæus 11:11.

Ved at sige at en af de mindre i himlenes rige er større end Johannes, viser Jesus at Johannes ikke vil være i det himmelske rige. Johannes banede vejen for Jesus, men dør inden Jesus åbner vejen til himlen. (Hebræerne 10:19, 20) Johannes er en trofast profet for Gud og vil blive en jordisk undersåt under Guds rige.

Lær mere

VÅGN OP!

Hvad Bibelen siger om Messias

Vidste du at Bibelen har forudsagt at Messias ville dø før han fuldendte sin gerning?