Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 32

Hvad er tilladt på sabbatten?

Hvad er tilladt på sabbatten?

MATTHÆUS 12:9-14 MARKUS 3:1-6 LUKAS 6:6-11

  • HELBREDER EN MANDS HÅND PÅ SABBATTEN

På en anden sabbat går Jesus ind i en synagoge, højst sandsynligt i Galilæa. Der møder han en mand hvis højre hånd er lam. (Lukas 6:6) De skriftlærde og farisæerne holder skarpt øje med Jesus. Hvorfor? De afslører hvad deres virkelige motiv er, da de spørger: “Er det tilladt at helbrede på sabbatten?” – Matthæus 12:10.

De jødiske religiøse ledere mener at det kun er tilladt at hjælpe syge og tilskadekomne på sabbatten hvis der er tale om livsfare. Derfor er det for eksempel ikke tilladt på sabbatten at sætte et knoglebrud på plads eller forbinde en forstuvning, tilstande der ikke er livstruende. Det er tydeligt at de skriftlærde og farisæerne ikke udspørger Jesus fordi de har oprigtig omsorg for denne stakkels mand. De prøver i virkeligheden at finde et påskud til at fordømme Jesus.

Men Jesus kender deres fordrejede måde at tænke på. Han ved at de har tillagt sig et yderliggående syn på hvad der er en overtrædelse af forbuddet mod at arbejde på sabbatten, et syn der ikke stemmer med Skrifterne. (2. Mosebog 20:8-10) Han har før været udsat for at blive kritiseret uberettiget for sine gode gerninger. Nu gør Jesus klar til en dramatisk konfrontation ved at sige til manden med den lamme hånd: “Rejs dig og kom her ind i midten.” – Markus 3:3.

Jesus vender sig mod de skriftlærde og farisæerne og siger: “Hvis I har et får og det falder i et hul på sabbatten, hvem af jer vil så ikke løfte det op?” (Matthæus 12:11) Et får er en økonomisk investering, så de ville ikke efterlade det i hullet indtil næste dag; det kunne risikere at dø i mellemtiden og på den måde påføre dem et tab. Desuden siger Skrifterne: “Den retfærdige tager sig godt af sine husdyr.” – Ordsprogene 12:10.

Jesus kommer nu med en god sammenligning: “Et menneske er langt mere værd end et får! Altså er det tilladt at gøre noget godt på sabbatten.” (Matthæus 12:12) Jesus overtræder derfor ikke sabbatten hvis han helbreder manden. De religiøse ledere kan ikke gendrive et så logisk og medfølende ræsonnement, så de siger ingenting.

Vred og bedrøvet over deres fejlagtige tankegang kigger Jesus rundt på dem. Så siger han til manden: “Ræk din hånd frem.” (Matthæus 12:13) Da manden rækker sin syge hånd frem, bliver den gjort rask. Manden bliver meget glad, men hvordan påvirker det dem der prøver at lokke Jesus i en fælde?

I stedet for at glæde sig over at mandens hånd er blevet rask, går farisæerne ud og begynder straks ‘sammen med tilhængerne af Herodes’ parti at lægge planer om at slå Jesus ihjel’. (Markus 3:6) Dette politiske parti indbefatter åbenbart medlemmer af den religiøse gruppe der kaldes saddukæerne. Normalt er saddukæerne og farisæerne meget uenige, men nu gør de fælles sag mod Jesus.