Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 23

Jesus gør mirakler i Kapernaum

Jesus gør mirakler i Kapernaum

MATTHÆUS 8:14-17 MARKUS 1:21-34 LUKAS 4:31-41

  • JESUS UDDRIVER EN DÆMON

  • PETERS SVIGERMOR BLIVER HELBREDT

Jesus har indbudt fire disciple – Peter, Andreas, Jakob og Johannes – til at blive menneskefiskere. Nu hvor det er sabbat, går de alle hen i en lokal synagoge i Kapernaum. Jesus underviser i synagogen, og folk bliver igen forbavsede over hans måde at undervise på. Han gør det som en der har autoritet, og ikke som de skriftlærde.

På denne sabbat er der en dæmonbesat mand til stede. Lige dér i synagogen råber manden med høj stemme: “Hvad har vi med dig at gøre, Jesus fra Nazaret? Er du kommet for at gøre det af med os? Jeg ved godt hvem du er. Du er Guds Hellige!” Men Jesus irettesætter den dæmon der har magt over manden, ved at sige: “Ti stille, og kom ud af ham!” – Markus 1:24, 25.

Derpå kaster den onde ånd manden til jorden, giver ham et krampeanfald og skriger. Men dæmonen kommer ud af manden “uden at skade ham”. (Lukas 4:35) De folk der er rundt om ham i synagogen, er fuldstændigt målløse! “Hvad er det her?” udbryder de. “Sikke en autoritet han har! Han giver endda de urene ånder ordrer, og de adlyder ham.” (Markus 1:27) Man kan godt forstå at nyheden om denne fantastiske begivenhed spreder sig i hele Galilæa.

Efter at have forladt synagogen tager Jesus og hans disciple hjem til Simon, eller Peter. Her ligger Peters svigermor syg med høj feber. De beder indtrængende Jesus om at hjælpe hende, så Jesus går hen til hende, tager hendes hånd og hjælper hende op. Straks er hun helt frisk igen og begynder at sørge for Jesus og de disciple der er med ham, måske ved at tilberede et måltid til dem.

Omkring solnedgang kommer folk alle steder fra til Peters hus med deres syge. Snart ser det ud som om hele byen har samlet sig uden for døren. De kommer fordi de gerne vil helbredes. Faktisk ‘kommer alle hen til ham med deres syge. Han helbreder dem ved at lægge hænderne på hver enkelt af dem.’ (Lukas 4:40) Ja, Jesus hjælper dem uanset hvad de fejler, præcis som det var forudsagt. (Esajas 53:4) Han befrier endda nogle fra dæmoner. Når de onde ånder kommer ud, råber de: “Du er Guds Søn.” (Lukas 4:41) Men Jesus irettesætter dem og forbyder dem at sige mere. De ved at Jesus er Kristus, og han vil ikke have at de skal give det udseende af at de tjener den sande Gud.