Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 60

Forvandlingen – et syn af Kristus i sin herlighed

Forvandlingen – et syn af Kristus i sin herlighed

MATTHÆUS 16:28 – 17:13 MARKUS 9:1-13 LUKAS 9:27-36

  • SYNET AF FORVANDLINGEN

  • APOSTLENE HØRER GUDS STEMME

Mens Jesus underviser folk i området omkring Cæsarea Filippi, der ligger cirka 25 kilometer fra Hermonbjerget, kommer han med en overraskende erklæring til sine apostle: “Det siger jeg jer: Nogle af dem der står her, skal slet ikke dø før de har set Menneskesønnen komme i sit rige.” – Matthæus 16:28.

Disciplene må undre sig over hvad det er Jesus mener. Omkring en uge senere tager han tre af apostlene – Peter, Jakob og Johannes – med sig op på et højt bjerg. Det er sandsynligvis nat, for de tre mænd er søvnige. Mens Jesus beder, forvandles han for øjnene af dem. Apostlene ser hans ansigt skinne som solen, og hans tøj bliver strålende som lyset, skinnende hvidt.

Så kommer to skikkelser, “Moses og Elias”, til syne. De begynder at tale med Jesus om ‘at han snart skal gå bort, og at det skal ske i Jerusalem’. (Lukas 9:30, 31) Det at Jesus skal gå bort, hentyder til hans død og efterfølgende opstandelse, som han tidligere har talt om. (Matthæus 16:21) Denne samtale viser at Jesus’ ydmygende død ikke skal forhindres selvom Peter opfordrede til det.

De tre apostle, der nu er lysvågne, ser forundret til. Det er et syn, men det er så virkeligt for Peter at han involverer sig i det der sker, og siger: “Rabbi, det er godt at vi er her. Så kan vi rejse tre telte, et til dig, et til Moses og et til Elias.” (Markus 9:5) Vil Peter sætte teltene op så synet kommer til at vare længere?

Mens Peter taler, kommer en lysende sky ned over dem, og en stemme inde fra skyen siger: “Det er min Søn, som jeg elsker og har godkendt. Lyt til ham.” Da apostlene hører Guds stemme, bliver de forskrækkede og kaster sig ned, men Jesus siger til dem: “Rejs jer, og vær ikke bange.” (Matthæus 17:5-7) Da de kigger op, ser de tre apostle ikke andre end Jesus. Synet er slut. Mens de næste dag er på vej ned fra bjerget, befaler Jesus: “Fortæl ikke nogen om synet før Menneskesønnen er blevet oprejst fra de døde.” – Matthæus 17:9.

Det at Elias viste sig i synet, rejser et spørgsmål. “Hvorfor siger de skriftlærde at Elias først skal komme?” spørger apostlene. Jesus svarer: ‘Elias er allerede kommet, og de anerkendte ham ikke.’ (Matthæus 17:10-12) Jesus taler om Johannes Døber, som havde en opgave der svarede til Elias’. Ligesom Elias banede vejen for Elisa, gjorde Johannes det for Kristus.

Synet er til stor opmuntring for Jesus og apostlene! Det er en forsmag på Kristus’ herlighed i Riget. Disciplene så altså “Menneskesønnen komme i sit rige”, som Jesus havde lovet. (Matthæus 16:28) Mens de var på bjerget, var de “øjenvidner til hans storhed”. Farisæerne ville have et tegn der beviste at Jesus skulle være Guds udvalgte konge, men han ville ikke give dem et. Jesus’ nærmeste disciple fik derimod lov til at se hans forvandling, hvilket bekræfter profetierne om Riget. Peter kunne derfor senere skrive: “Det profetiske ord [er] blevet endnu mere sikkert for os.” – 2. Peter 1:16-19.