Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 50

Forberedes på at forkynde trods forfølgelse

Forberedes på at forkynde trods forfølgelse

MATTHÆUS 10:16 – 11:1 MARKUS 6:12, 13 LUKAS 9:6

  • JESUS OPLÆRER APOSTLENE OG SENDER DEM UD

Jesus giver sine apostle nogle rigtig gode instruktioner om hvordan de skal forkynde når de tager ud to og to. Men han lader det ikke blive ved det. Han advarer dem kærligt om at der vil være modstandere: “Jeg sender jer ud som får blandt ulve. ... Vær på vagt, for folk vil overgive jer til lokale domstole, og de vil piske jer i deres synagoger. I vil blive ført frem for statholdere og konger for min skyld.” – Matthæus 10:16-18.

Ja, Jesus’ disciple vil blive udsat for hård forfølgelse, men han beroliger dem med et løfte: “Når de overgiver jer, så vær ikke bekymrede for hvordan I skal udtrykke jer, eller hvad I skal sige, for det I skal sige, vil blive givet jer i samme øjeblik, for det er ikke bare jer der taler, men det er jeres Fars ånd der taler gennem jer.” Jesus fortsætter: “Desuden vil en mand overgive sin bror til døden, og en far sit barn, og børn vil gøre oprør mod deres forældre og få dem slået ihjel. Og I vil blive hadet af alle på grund af mit navn, men den der holder ud til enden, bliver frelst.” – Matthæus 10:19-22.

Fordi forkyndelsen er af allerstørste betydning, understreger Jesus hvor vigtigt det er at disciplene er forsigtige så de ikke bliver forhindret i at udføre dette arbejde. Han siger: “Når de forfølger jer i én by, så flygt til en anden, for jeg siger jer: I vil slet ikke blive færdige med Israels byer før Menneskesønnen kommer.” – Matthæus 10:23.

Det er nogle enestående og vigtige instruktioner, advarsler og opmuntringer Jesus her giver sine 12 apostle. Men de er tydeligvis også henvendt til dem der vil tage del i forkyndelsesarbejdet efter Jesus’ død og opstandelse. Det fremgår af det Jesus siger om at hans disciple vil blive “hadet af alle”, ikke bare dem apostlene bliver sendt ud for at forkynde for. Desuden er der ingen beretninger om at apostlene bliver ført frem for statholdere og konger i den forholdsvis korte tid de forkynder i Galilæa, og heller ikke om at de bliver udleveret af familiemedlemmer for at blive dræbt.

Jesus har helt klart fremtiden i tanke da han fortæller apostlene de her ting. Han siger at disciplene ikke vil blive færdige med at forkynde “før Menneskesønnen kommer”. Jesus tilkendegiver altså at forkyndelsen om Guds rige ikke vil være fuldført inden han som herliggjort konge kommer som Guds dommer.

Apostlene skal ikke blive overrasket over at møde modstand når de forkynder, for Jesus siger: “En elev er ikke større end sin lærer, og en  træl er ikke større end sin herre.” Jesus’ pointe er tydelig. Han bliver dårligt behandlet og forfulgt fordi han forkynder om Guds rige – og det vil de også blive. Men han giver denne stærke tilskyndelse: “Vær ikke bange for dem der kan slå kroppen ihjel, men som ikke kan dræbe sjælen. Frygt hellere ham der kan ødelægge både sjæl og krop i Gehenna.” – Matthæus 10:24, 28.

Jesus er selv et rigtig godt eksempel i den forbindelse. Han gik frygtløst døden i møde uden at give køb på sin loyalitet over for Jehova, den der har al magt. Det er kun den almægtige Gud der kan ødelægge et menneskes “sjæl” (hans mulighed for fremtidigt liv), eller som kan oprejse ham til evigt liv. Hvor må det være betryggende for apostlene at høre det!

Jesus illustrerer Guds kærlige omsorg for sine tjenere på den her måde: “Sælges to spurve ikke for en lille mønt? Alligevel falder ikke én af dem til jorden uden at jeres Far ved det. ... Vær derfor ikke bange – I er mere værd end mange spurve.” – Matthæus 10:29, 31.

Det budskab Jesus’ disciple forkynder, vil skabe splittelser i mange familier når nogle tager imod det og andre ikke gør. “Tro ikke at jeg er kommet for at skabe fred på jorden,” siger Jesus. Ja, det kræver mod af et familiemedlem at tage imod sandheden fra Bibelen. “Enhver der holder mere af far eller mor end af mig, er ikke værdig til at følge mig,” forklarer Jesus, “og enhver der holder mere af søn eller datter end af mig, er ikke værdig til at følge mig.” – Matthæus 10:34, 37.

Jesus peger dog på at nogle vil tage godt imod hans disciple: “Enhver der giver bare et bæger koldt vand til en af disse små fordi han er en discipel – jeg siger jer: Han skal bestemt ikke gå glip af sin belønning.” – Matthæus 10:42.

Jesus’ instruktioner, advarsler og opmuntringer udruster apostlene til deres opgave, og nu går de ‘gennem området fra landsby til landsby og forkynder overalt den gode nyhed og helbreder folk’. – Lukas 9:6.