Gå direkte til indholdet

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Vælg sprog Dansk

 KAPITEL 58

Sørger for mere brød og advarer mod surdej

Sørger for mere brød og advarer mod surdej

MATTHÆUS 15:32 – 16:12 MARKUS 8:1-21

  • JESUS SØRGER FOR MAD TIL 4.000 MÆND

  • HAN ADVARER MOD FARISÆERNES SURDEJ

En stor folkemængde er strømmet til Jesus i Dekapolis’ område, på den østlige side af Galilæas Sø. De er kommet for at lytte til ham og blive helbredt, og de har medbragt store kurve med proviant.

Men efter noget tid siger Jesus til sine disciple: “Jeg har ondt af de mange mennesker, for de har allerede været hos mig i tre dage, og de har ikke noget at spise. Hvis jeg lader dem gå sultne hjem, falder de måske om af udmattelse på vejen, og nogle af dem bor langt væk.” Disciplene spørger: “Hvordan kan nogen på det her øde sted skaffe brød nok til at alle de mennesker kan spise sig mætte?” – Markus 8:2-4.

Jesus siger: “Hvor mange brød har I?” Disciplene svarer: ‘Syv, og nogle småfisk.’ (Matthæus 15:34) Så får Jesus folk til at sætte sig på jorden. Han tager brødene og fiskene, takker Gud og giver dem til disciplene så de kan dele dem ud. Utroligt nok kan alle spise og blive mætte! Det der bliver tilovers, fylder syv store kurve selvom cirka 4.000 mænd, samt kvinder og børn, har spist.

Efter at Jesus har sendt folkemængden væk, sejler han og disciplene til Magadan, på den vestlige side af Galilæas Sø. Her prøver farisæerne sammen med nogle fra saddukæernes sekt at udfordre Jesus ved at bede ham vise et tegn fra himlen.

Jesus er klar over deres motiver og siger: “Når det bliver aften, siger I: ‘Det bliver godt vejr, for himlen er ildrød’, og om morgenen siger I: ‘Det bliver koldt og regnfuldt vejr i dag, for himlen er ildrød og dyster.’ I ved hvordan I skal tyde himlens udseende, men tidernes tegn kan I ikke tyde.” (Matthæus 16:2, 3) Så siger Jesus til farisæerne og saddukæerne at der ikke vil blive givet dem noget andet tegn end Jonas’ tegn.

Jesus og disciplene går ombord i en båd og sætter kurs mod Betsajda på den nordøstlige bred. Undervejs opdager disciplene at de ikke har fået nok brød med. De har kun ét brød. Med tanke på sit seneste møde med farisæerne og de saddukæiske tilhængere af Herodes siger Jesus advarende: “Hold øjnene åbne, og pas på farisæernes surdej og Herodes’ surdej.” Disciplene tror fejlagtigt at han taler om surdej fordi de har glemt at tage brød med. Jesus indser at de har misforstået ham, og siger: “Hvorfor diskuterer I at I ikke har noget brød?” – Markus 8:15-17.

Jesus havde for nylig sørget for brød til tusinder af mennesker. Disciplene burde derfor vide at han ikke er bekymret over manglen på bogstaveligt brød. Han spørger: “Kan I ikke huske dengang jeg brækkede de fem brød i stykker til de 5.000 mænd? Hvor mange kurve fyldte I med rester?” “Tolv,” svarer de. Jesus siger videre: “Og efter at jeg havde brækket  de syv brød i stykker til de 4.000 mænd, hvor mange store kurve fyldte I bagefter med rester?” “Syv,” svarer de. – Markus 8:18-20.

Jesus siger: “Jeg talte ikke til jer om brød. Hvorfor forstår I ikke det?” Han tilføjer: “Jeg sagde at I skulle passe på farisæernes og saddukæernes surdej.” – Matthæus 16:11.

Endelig får disciplene fat i pointen. Surdej sætter en gæringsproces i gang og får brød til at hæve. Jesus bruger her surdej som et symbol på fordærv. Han advarer disciplene mod “farisæernes og saddukæernes lære”, der har en fordærvende virkning. – Matthæus 16:12.