Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 22

Fire disciple bliver menneskefiskere

Fire disciple bliver menneskefiskere

MATTHÆUS 4:13-22 MARKUS 1:16-20 LUKAS 5:1-11

  • JESUS OPFORDRER DISCIPLENE TIL AT BRUGE AL DERES TID SAMMEN MED HAM

  • FISKERE BLIVER MENNESKEFISKERE

Efter at folk i Nazaret har prøvet at slå Jesus ihjel, bosætter han sig i byen Kapernaum i nærheden af Galilæas Sø, der også bliver kaldt “Genesaret Sø”. (Lukas 5:1) Dermed opfyldes en profeti fra Esajas’ Bog om at Galilæas indbyggere, der bor ved havet, ville se et stort lys. – Esajas 9:1, 2.

Her i Galilæa fortsætter Jesus så med at forkynde at “himlenes rige er kommet nær”. (Matthæus 4:17) Jesus finder fire af sine disciple. De har fulgt ham tidligere, men da de vendte tilbage fra Judæa sammen med ham, genoptog de deres arbejde som fiskere. (Johannes 1:35-42) Nu er tiden dog kommet hvor de skal bruge al deres tid sammen med Jesus, så han kan oplære dem til at fortsætte forkyndelsen når han er væk.

Mens Jesus vandrer langs bredden af søen, ser han Simon Peter sammen med sin bror Andreas og nogle af dem de arbejder sammen med. De er i gang med at rense deres net. Jesus kommer derhen, går ombord i Peters båd og beder ham om at lægge fra land. Da de er kommet et stykke ud, sætter Jesus sig ned og begynder at fortælle de mange mennesker der har samlet sig på bredden, om Riget.

Derefter siger Jesus til Peter: “Sejl ud hvor der er dybt, og kast jeres net i vandet.” Peter svarer: “Lærer, vi har knoklet hele natten uden at fange noget, men fordi du siger det, vil jeg kaste nettene ud.” – Lukas 5:4, 5.

De sænker deres net og fanger så mange fisk at nettene begynder at gå i stykker. Straks gør de tegn til fiskerne i en båd tæt ved om at komme og hjælpe dem. Snart er begge både fyldt med så enorme mængder fisk at de begynder at synke på grund af den tunge last. Da Peter ser det, falder han ned foran Jesus og siger: “Gå væk fra mig, Herre, for jeg er en synder.” Jesus siger: “Du skal ikke være bange. Fra nu af er det mennesker du skal fange.” – Lukas 5:8, 10.

Jesus indbyder Peter og Andreas med ordene: “Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.” (Matthæus 4:19) To andre fiskere, Jakob og Johannes, der er sønner af Zebedæus, får samme invitation. De reagerer også uden at tøve. De fire holder altså op med at arbejde som fiskere og bliver de første disciple der bruger al deres tid sammen med Jesus.