Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 39

Ve over en afvisende generation

Ve over en afvisende generation

MATTHÆUS 11:16-30 LUKAS 7:31-35

  • JESUS KRITISERER NOGLE BYER

  • HAN TILBYDER LINDRING OG NY STYRKE

Jesus sætter Johannes Døber meget højt, men hvordan betragter de fleste mennesker Johannes? Jesus kommer med en sammenligning der kan hjælpe med at svare på det spørgsmål. Det er som når børn sidder på torvene og nogle råber til deres legekammerater: “Vi spillede på fløjte for jer, men I dansede ikke. Vi sang sørgesange, men I slog ikke jer selv af sorg.” – Matthæus 11:16, 17.

Hvad mener Jesus med det? Han præciserer det: “Her kom Johannes, som hverken spiser eller drikker, men folk siger: ‘Han er dæmonbesat.’ Så kom Menneskesønnen, og han både spiser og drikker, men folk siger: ‘Se! En ædedolk og drukkenbolt der er ven med skatteopkrævere og syndere.’” (Matthæus 11:18, 19) Johannes har levet et enkelt liv som nasiræer, og altså afholdt sig fra vin, men denne generation siger at han er dæmonbesat. (4. Mosebog 6:2, 3; Lukas 1:15) Jesus lever derimod som andre mennesker. Han spiser og drikker på en afbalanceret måde, men bliver beskyldt for at gå til yderligheder. Det lader til at være umuligt at gøre folk tilpas.

Jesus sammenligner generationen med børn på torvene der ikke vil danse når andre børn spiller på fløjte, eller sørge når andre synger sørgesange. “Dog,” siger Jesus, “visdommen ses tydeligt af resultaterne.” (Matthæus 11:16, 19) Ja, “resultaterne” – de vidnesbyrd Johannes og Jesus har givet – beviser at beskyldningerne imod dem er forkerte.

Efter at Jesus har omtalt generationen som afvisende, kritiserer han specifikt byerne Korazin, Betsajda og Kapernaum, hvor han har udført magtfulde gerninger. Jesus siger at hvis han havde udført sådanne magtfulde gerninger i de fønikiske byer Tyrus og Sidon, ville de have angret. Han nævner også Kapernaum, hvor han i et stykke tid har haft sin base. Selv dér var de fleste afvisende. Jesus siger om byen: “Det vil være lettere for Sodomas land end for dig at udholde dommens dag.” – Matthæus 11:24.

Herefter lovpriser Jesus sin Far, der skjuler dyrebare åndelige sandheder “for kloge og intellektuelle”, men gør dem kendt for nogle der er ydmyge ligesom små børn. (Matthæus 11:25) Han giver nu en bevægende opfordring til sådanne: “Kom til mig, alle I som slider og slæber og er overbebyrdede, og jeg vil give jer ny styrke. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er mild og ydmyg, og så vil I få ny styrke. For mit åg er skånsomt, og min byrde er let.” – Matthæus 11:28-30.

Hvordan giver Jesus andre ny styrke? De religiøse ledere har bebyrdet folket med underkuende traditioner som for eksempel overdrevent restriktive regler angående sabbatten. Jesus, derimod, giver dem ny styrke ved at lære dem sandheden om Gud, der ikke er besmittet med de traditioner. Han giver også lindring til dem der føler sig kuet på grund af de politiske herskeres styre, og til dem der føler sig tynget af synden. Ja, Jesus viser dem hvordan de kan få tilgivelse for deres synder, og hvordan de kan opnå fred med Gud.

Alle der tager imod Jesus’ skånsomme åg, kan indvi sig til Gud og tjene vores medfølende og barmhjertige himmelske Far. Det vil ikke være en tung byrde at tjene Gud, for hans bud er ikke byrdefulde. – 1. Johannes 5:3.