Gå direkte til indholdet

Gå til sekundær menu

Gå til Indhold

Jehovas Vidner

Dansk

Jesus – vejen, sandheden og livet

 KAPITEL 34

Jesus vælger tolv apostle

Jesus vælger tolv apostle

Der er gået cirka halvandet år siden Johannes Døber præsenterede Jesus som Guds Lam. Da Jesus begynder sin offentlige tjeneste, bliver et antal oprigtige mænd hans disciple, deriblandt Andreas, Simon Peter, Johannes, måske Jakob (Johannes’ bror), Filip og Bartholomæus (også kaldet Nathanael). Med tiden begyndte mange andre også at følge Jesus. – Johannes 1:45-47.

Nu er Jesus klar til at udvælge sine apostle. De vil blive hans nære medarbejdere og få en særlig oplæring. Men før Jesus udvælger dem, går han op på et bjerg, måske i nærheden af Galilæas Sø, ikke langt fra Kapernaum. Han tilbringer en hel nat i bøn og beder sikkert om visdom og Guds velsignelse. Næste dag kalder han sine disciple til sig og vælger 12 af dem som sine apostle.

Jesus udvælger de seks der er nævnt i indledningen, såvel som Matthæus, som Jesus kaldte fra skattekontoret. De fem andre der udvælges, er Judas (også kaldet Thaddæus og “Jakobs søn”), kananæeren Simon, Thomas, Alfæus’ søn Jakob og Judas Iskariot. – Matthæus 10:2-4; Lukas 6:16.

Disse 12 har allerede rejst sammen med Jesus, og han kender dem derfor godt. Nogle af dem er han i familie med. Brødrene Jakob og Johannes er sandsynligvis Jesus’ fætre på morens side. Nogle mener at Alfæus var bror til Josef, Jesus’ adoptivfar, og hvis det er tilfældet, ville Alfæus’ søn, apostlen Jakob, også være en fætter til Jesus.

Jesus har selvfølgelig ingen problemer med at huske sine apostles navne, men hvad med dig? Det kan være en hjælp hvis man tænker på at der er to der hedder Simon, to der hedder Jakob, og to der hedder Judas. Simon (Peter) har en bror, Andreas, og Jakob (Zebedæus’ søn) har en bror, Johannes. På den måde kan man huske otte af apostlene. De andre fire er en skatteopkræver (Matthæus), en der senere tvivler (Thomas), en der bliver kaldet under et træ (Nathanael), og Nathanaels ven (Filip).

Elleve af apostlene er fra Galilæa, Jesus’ hjemegn. Nathanael er fra Kana. Filip, Peter og Andreas er oprindeligt fra Betsajda. Peter og Andreas flytter med tiden til Kapernaum, hvor Matthæus åbenbart boede. Jakob og Johannes bor også i eller tæt på Kapernaum og arbejdede som fiskere i nærheden. Judas Iskariot, der senere forråder Jesus, ser ud til at være den eneste apostel fra Judæa.